İlk Türk Hemşiresi Safiye Hüseyin (Elbi) (Ahmet Yurttakal)

Araştırmacı Ahmet Yurttakal, Türkiye’de Modern Hemşireliğin öncüsü olan Safiye Hüseyin’in savaşlar içerisinde geçen meslek yaşamından kesitler sunuyor. Çalışmayı iki bölüm halinde sunacağız.