Kutülammare’de Esir Alınan İngiliz Ordusu ve General Townshend (Muzaffer Albayrak)

Kutülammare Zaferi, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun kazandığı en önemli muvaffakiyetlerden birisiydi. Bağdat’ı fethetmek için yola çıkan İngiliz kuvvetlerinin 29 Nisan 1916’da teslim alınması Türk ordusuna itibar ve şan kazandırdığı gibi İngiliz ordusunun prestij kaybına uğramasına sebep olmuştu.
Bu makalede temel olarak Kutülammare’de esir alınan İngiliz 6. Hint Tümeni ve bu tümenin komutanı General Townshend’ın esir alınış süreci incelenmiştir. General Townshend’la beraber esir düşen İngiliz ve Hintli subay ve erlerin, bilhassa Hintliler arasında bulunan Müslüman askerlerin esaret hayatı yazımızın esasını teşkil etmektedir. Kutülammare kuşatması ve zaferine dair daha geniş bilgi edinmek isteyenlerin bu sitede yayınlanmış Mustafa Birol Ülker’in Kutulammare Zaferi-Esir Alınan İngiliz Ordusu’nun Öyküsü isimli makalesine bakmalarını öneririz. (M.A)