Çanakkale Valiliğince Yayımlanan 'Çanakkale'de Kahramanlar Geçidi, 57. Piyade Alayı' İsimli Kitaba Dair Eleştiriler (Şahin Aldoğan-Selim Meriç)

Tarih: 18/01/2013   /   Toplam Yorum 21   / Yazar Adı:      /   Okunma 11142

Çanakkale Valiliği'nin yayımladığı, "Çanakkale'de Kahramanlar Geçidi 57. Piyade Alayı" kitabını okuduktan sonra Atatürk'ün; "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat şaşırtacak bir mahiyet alır" sözünün ne denli doğru bir söz olduğu daha net olarak görülmektedir. Üzerinde eleştirilerimizi belirteceğimiz söz konusu çalışma Çanakkale Valiliği'nin sponsorluğunda Yrd. Doç. Dr. Burhan Sayılır imzası ve önsözüyle Haziran 2012 tarihinde yayımlanmıştır. Kitap yayıma hazırlanırken gerekli itina gösterilmiş olmasına rağmen, gözden kaçan kusurları, yoruma muhtaç bazı hususları ve bilhassa Eceabat Yerel Tarih Grubu olarak kitapta saptadığımız hataları, konuyla ilgilenen arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz.

Bu kutsal muharebenin anı ve izlerini gerçeklere sadık kalarak araştırmaya, yayınlanan belgeleri de muharebe topografyasına doğru ve gerçekçi şekilde örtüştürerek yorumlarsak çıkaracağımız yayımlarla, yazacağımız makalelerle ilgili kamuoyuna daha yararlı olacağımız kanısındayız. 2015 yılı projeleri kapsamında yer alan, muharebelere iştirak eden alayların yürüyüş güzergâhının belirlenmesinde eskiden beri süregelen yanlış ve hatalı anlatımların tekrarlanmaması ve son dönemde yayınlanan belgeler ışığında gerçeklere sadık kalınarak projelerin gerçekleştirilmesi samimi dileğimizdir. ( Ş.A- S.M)

 

Çanakkale Valiliği'nin yayımladığı, "Çanakkale'de Kahramanlar Geçidi 57. Piyade Alayı" kitabını okuduktan sonra Atatürk'ün; "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat şaşırtacak bir mahiyet alır" sözünün ne denli doğru bir söz olduğu daha net olarak görülmektedir.

Aşağıda üzerinde eleştirilerimizi belirteceğimiz, "Çanakkale'de Kahramanlar Geçidi, 57. Piyade Alayı" Çanakkale Valiliği'nin sponsorluğunda Yrd. Doç. Dr. Burhan Sayılır imzası ve önsözüyle Haziran 2012 tarihinde Çanakkale'de yayımlanmıştır.

Kitap yayıma hazırlanırken gerekli itina gösterilmiş olmasına rağmen, gözden kaçan kusurları, yoruma muhtaç bazı hususları ve bilhassa Eceabat Yerel Tarih Grubu olarak kitapta saptadığımız hataları, konuyla ilgilenen arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Şöyle ki;

1- Sayfa 23'de, İngiltere'ye sipariş edilip teslimine saatler kala İngiliz Hükümeti'nin el koyduğu Sultan Osman ve Reşadiye isimli savaş gemilerinden bahsedilirken; "….hatta gemileri almaya giden Türk denizcileri, bu iki gemiyi kaçırmaya kalkıştılar, ancak son anda limandan çıkamadan yakalandılar…" diye bir bilgi verilmektedir. Söz konusu gemilere el konulmasını konu edinen kaynak eserlerde bu yolda bir bilgiye rastlanamamıştır. Bu bilginin hangi kaynaklardan alındığı merak konusudur.

2- Yine sayfa 23'de; "2 Ağustos 1914'te Devleti ile Almanya arasında yapılan ..." cümlesinde "Devleti" sözcüğünden önce "Osmanlı" sözcüğü yer almalıydı, unutulmuş anlaşılan.

3- Sayfa 24'de; "…3 Ağustos 1914’te seferberlik ilan eden Osmanlı Devleti.." denmektedir. Oysa Osmanlı Devleti seferberliği 2 Ağustos 1914'te ilan etmişti. 3 Ağustos 1914 günü, seferberliğin ilk günüdür.

4- Sayfa 31'de; İtilaf kuvvetlerinin asker çıkarma noktası "Tekke Burnu kuzeyi" ifadesi yerine "İkiz Koyu" (X koyu), "Kirte batısı" yerine "Pınariçi Koyu" (Y Plajı) ifadesi yer almalıydı.

5- Sayfa 58'deki fotoğrafın altında; "Balkan Savaşı'na katılan Türk ordusuna mensup askerler cepheye sevk edilme yolunda istirahat halindeler" yazmaktadır. Halbuki çok bilinen ve yakın zamanda da, "Atlas Tarih Dergisi, sayı 16, yıl 2012" eki albümünde yayınlanan bu fotoğraf; cepheye sevk edilen askerleri değil, Balkan Savaşı'nda Kumanova Meydan Muharebesi'nde Sırplara esir düşen Osmanlı askerlerini göstermektedir.

6- Sayfa 60'da, 57. Alay'ın komuta kadrosu sayılırken, Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey'in şahadetinden sonra 13 Ağustos'ta vekâleten alay komutanlığına tayin edilen Binbaşı Murat'tan hiç söz edilmemektedir.

7- Sayfa 62'de yer alan; "…Mekeztepe–Kanlısırt hattının" cümlesinde "Mekeztepe" kelimesinde ‘r’ harfi unutulmuş. "Merkeztepe" olacak.

8- Sayfa 63'te, 57. Piyade Alayı'nın Kocaçimen Tepe'ye 09.40'ta ulaştığı belirtilmektedir. Oysa:

a) Albay Şefik Aker'in 40 sayılı Askeri Mecmua'nın 99 sayılı tarih kısım ekinde yayınladığı 3 nolu krokide ve bizimde aşağıda sunduğumuz krokide (bkz. Ek-1) 57. Piyade Alayı'nın intikal güzergâhında Kocaçimen Tepesi (o dönemde bilinen ismiyle "Çementepe") yoktur.

b) Binbaşı Kadri Perk'in 1940'ta İstanbul Askeri Matbaası'nda basılan 56 sayılı Askeri Mecmua'da 116 sayılı tarih kısmında yayınlanan Çanakkale Savaşları Tarihi, cilt 2-3, Çanakkale Kitabı'nın 10 numaralı krokisinde de aynı şekilde olup 57. Alay'ın yolu "Çimentepe"den geçmemektedir (bkz. Ek-2).

c) Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı, "Bir Kahramanlık Abidesi 57. Alay" isimli kitabının 258. sayfasında yer alan krokide (bkz. Ek-3) 25 Nisan 1915 günü Bigalı Köyü'nden cepheye intikalinde Conkbayırı'na gelirken 57. Piyade Alayı güzergâhında Kocaçimen Tepe gösterilmemiştir.

Yukarıda bahsettiğimiz Askeri tarih uzmanı Kadri Perk, kitabını hazırlarken 57. Alay'a mensup tabur ve bölüklerde görevli subaylarla görüşmüş olduğundan, ilk çıkarma günü (25 Nisan 1915) sabahı 57. Alay'ın Kocaçimen Tepe'den gelip gelmediğini en iyi bileceklerdendir.

Hele 25 Nisan sabahı, 57. Piyade Alayı'nın sol tarafında daha önce muharebeye girmiş ve dört gözle 57. Alay'ı bekleyen değerli 27. Alay Komutanı Yarbay Mehmet Şefik Bey, Eceabat zeytinlikten hareket eden kendi alayının 1. ve 3. taburlarının cepheye intikalini krokisinde ne denli doğru bir şekilde göstermişse, 57. Piyade Alayı'nın cepheye intikalini gösterdiği krokide de (bkz. Ek-1) aynı titizliği göstereceğinde şüphe yoktur.

Bu konuda yapılan en yaygın hata Genelkurmay ATASE Başkanlığınca yayınlanan "Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi 5. cilt Çanakkale Cephesi 2. Kitap"ta verilen 18 no'lu krokideki yanlışlıktır (bkz. Ek-4). Genelkurmay kitabındaki bu hatalı krokiyi referans alan yayınlar, aynı yanlışı ısrarla tekrarlayarak 57. Alayı Kocaçimen Tepe'ye çıkarmakta ve oradan tesadüf muharebesine sokmaktadırlar.

Eceabat Yerel Tarih Grubu olarak yaptığımız araştırmalarda ve burada eleştirdiğimiz kitapta da bahsedildiği üzere, 25 Nisan 1915 sabah 07.39'da 57. Piyade Alayı'nın yürüyüş tertiplenmesinde, Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ve maiyetinde bulunan uç tabir edilen (öncü olarak da geçen) bir piyade bölüğü pişdâr taburundan 200 metre ileride yürümeye başlamış olup yolda intikal sırasında Çaylar Vadisi'nin kuzeyinde Telefon Deresi–Bayram Deresi arasındaki bölgede 204 rakımlı Kocadere bölgesi üzerinden Kocaçimen (Çemen) Tepe'sine saat 09.40 dolayında ulaştığı anlaşılmaktadır. Burada şunu belirtelim ki, 57. Alay'ın geride kalan büyük kısmı, aşağıda izah edileceği üzere Conkbayırı'na intikalde bu güzergâhı izlememiştir.

Bunu en sağlıklı şekilde bizzat alayın komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Bey’in yazdığı, 25 Nisan 1915–7 Mayıs 1915 tarihler arasındaki muharebe raporunda görmekteyiz. Bu raporda geçen, 25 Nisan 1915 gününe ait anlatımda; "Saat 07.39 evvelde umumi bir sevinçle Bigalı Deresi vadisini şimale (kuzeye) doğu takip etmek üzere hareket edildi" cümlesiyle başlayan kısımda alayın yürüyüş planını vermekte, Kocaçimen Dağı'nı tutmak üzere yolun batıya yönlendiğini ve Kocaçimen'e bir an önce yetişmek için mola dahi verilmediği ve kendi tabiriyle; "takriben saat 10.00 evvelde" uç tabir edilen öncü müfreze ve Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in Kocaçimen Tepe'ye ulaştığını belirtmektedir. Yarbay Mustafa Kemal sabırsızlanarak uç tabir edilen müfrezeden ayrılıp Conkbayırı'na geldiği sırada, düşmanın 261 rakımlı tepenin güneyine varmış olduğu görür. Bu sırada Hüseyin Avni Bey de henüz yol kolunda olduğunu belirtecek ve devam ederek düşmandan zedelenen 27. Alay'a ait bir müfrezenin cephanesi kalmadığından firar ettiği, tümen komutanının bunları süngü taktırarak durdurduğunu anlatarak, bu sırada başında bulunduğu 57. Alay'ın kolbaşısının Kördere'nin mansabına geldiğini belirtmektedir (bkz. Ek-5).

Üzerinde eleştiride bulunduğumuz kitapta, 57. Alay Kocaçimen tepeye 09.40'ta geldi denilmektedir. Yine aynı kitabın 119. sayfasında alaya verilen ilk açılma emri saat 11.00 ve 120. sayfada tesadüf muharebesi öncesi ön keşif emrinde (tümen komutanı tarafından verilen) saat 11.10 olarak görülmektedir. Bu anlatımın doğru olduğu varsayıldığında akla bir soru gelmektedir. 9.40’ta Kocaçimentepe’ye gelen 57. Alay, bu kritik anda en fazla 15-20 dakikalık mesafede bulunduğu Conkbayırı'na niçin bir buçuk saat sonra ulaşmış ve taarruz emri almıştır.

Bize göre 57. Alay Conkbayırı'na Kocaçimentepe üzerinden ulaşmamıştır. Bizim bu tezimizi teyid eden diğer bir resmi belge olan, Genel Kurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları Stratejik ve Taktik Sonuçlar Serisi No: 4'de, "27. Piyade Alayı'nın Karşı Taarruzu, 19. Tümen'in Bu Karşı Taarruzu Desteklemesi" broşüründe yer alan 1 nolu krokide (bkz. Ek-6) 25 Nisan sabahı Bigalı Köyü-Kocadere Köyü mevkilerinden Conkbayırı ve Kocaçimen Tepe istikametinde intikal ve yaklaşma yolları açık bir şekilde gösterilmektedir (bkz. Ek-6).

Tüm bunlara ilaveten Arıburnu Savaşları'na bizzat katılan savaş muhabiri ve tarih araştırmacısı C.E.W. Bean'in "Gallipoli Mission" adlı eserinin, Mustafa Kemal'in sahneye çıkışı başlıklı 11. bölümünde, adı geçen yazara 1919 yılında mihmandarlık yapan ve çıkarma günü 57. Piyade Alayı 1. Taburu'na komuta eden Yüzbaşı Zeki Bey'in anlatımında; "Böylelikle alay, bizzat Mustafa Kemal'in önderliğinde Kocaçimen Tepe'nin güneyine Conkbayırı'na doğru yola çıktı" demekte ve bu anlatımın devamında Zeki Bey, intikali anlatırken; "Conkbayırı'nın güneyindeki bir vadiye indiklerini" söylemektedir. C.E.W. Bean Zeki Bey'in bu anlatımını, 3. sırtın arkasında Kemalyeri'nin kuzeyindeki derin vadilerden birine ulaştıkları şeklinde yorumlamaktadır.

Biz bu konuda gerek 13 Kasım 2007 tarihinde, gerekse 2 Haziran 2009 tarihinde Eceabat Yerel Tarih Grubu olarak Genelkurmay ATASE Başkanlığı'na iki kez yazılı başvuruda bulunarak yukarıda bahsi geçen detayların, yetkili kurumca açıklığa kavuşturulmasını ve aydınlatılmasını talep etmiştik. Maalesef bugüne dek ilgili kurumdan bir yanıt alamadık. Ya yukarıda bahsedilen 57. Alay'ın güzergâhıyla ilgili yanlışlığı ciddiye almıyorlar, ya da bizi. Belki de ikisi birden.

9- Sayfa 64'te; "…Binbaşı Murat komutasında bölgeye ilk gelen 57. Alay'ın 2. Taburu…" denmektedir. Doğrusu şudur; bölgeye ilk gelen 57. Alay'ın 2. Tabur Komutanı Binbaşı Murat değil, Yüzbaşı Ata Efendi’dir.

10- Sayfa 119'da gösterilen sıralama karışmış olup doğrusu şöyle olmalıdır; uç tabir edilen müfreze ile Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal 200 metre ileride hareket edecek, 2. Tabur pişdâr göreviyle uç müfrezesinin arkasında alayın önünde olacak, Dağ bataryası 2. Tabur'u takip edecek, dağ bataryasını ise 1. Tabur izleyecek, 1. Tabur'dan sonra 3. Tabur onu takip edecek.

11- Sayfa 120'de; "1. ve 2. Bölüğünüz" cümlesindeki "bölüğünüz" "bölüğümüz", aynı şekilde "ihtiyat bölükleriniz" de "ihtiyat bölüklerimiz" olmalıdır.

12- Sayfa 122'deki saatsiz raporda; sayfa 124'te saat 14.25'deki Ağıldere ile ilgili raporda; sayfa 125'te Ağıldere raporunda yanlış olarak 2. Tabur Komutanı olarak Ali Hayri gösterilmiştir. Halbuki 2. Tabur Komutanı Yüzbaşı Ata Efendi olarak yazılmalıydı.

13- Sayfa 145'te; Rumî tarihle verilen Hüseyin Avni Bey'in ölüm tarihi, 13/06/1331 değil 31/05/1331 olmalıdır. Bu tarih Miladî olarak 13 Ağustos 1915’e denk gelir.

Bu kutsal muharebenin anı ve izlerini gerçeklere sadık kalarak araştırmaya, yayınlanan belgeleri de muharebe topografyasına doğru ve gerçekçi şekilde örtüştürerek yorumlarsak çıkaracağımız yayımlarla, yazacağımız makalelerle ilgili kamuoyuna daha yararlı olacağımız kanısındayız.

Son olarak şunu ilave edelim ki, 2015 yılı projeleri kapsamında yer alan, muharebelere iştirak eden alayların yürüyüş güzergâhının belirlenmesinde, -yukarıda 8. maddede açıklanan 57. Alay örneğinde olduğu gibi- eskiden beri süregelen yanlış ve hatalı anlatımların tekrarlanmaması ve son dönemde yayınlanan belgeler ışığında gerçeklere sadık kalınarak projelerin gerçekleştirilmesi samimi dileğimizdir.

Saygılarımızla.

17 Ocak 2013
ECEABAT YEREL TARİH GRUBU ADINA

Şahin ALDOÐAN                  Selim MERİÇ

      Em. Dz. Sb.                        Em. Öğretmen


  11142 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

2112_Mithat Atabay 18-01-2013, 18:52:03
Kitabın kapağı değil, içeriği "gerçeklerden ve doğru bilgilerden oluşmalı". Gerçekler ve doğru bilgiler bu kitabın kapağından içeriye malesef girmememiş.
Saygılarımla.
Mithat Atabay
 
2113_aytekin nebioğlu 18-01-2013, 20:05:15
kitapta bahsedilmiş hatalar dan ciddi olabilecekler olduğu gibi sadece 1 günlük tutarsızlık için yok o gün seferberliğin 1.günü imiş de 2. günüymüşte gibi ciddiye alınmayacaklar da var...benim merakım ve isteğim sanırım türkiyede çanakkale savaşları ve gezi alanları konusunda bir otarite olduğunu iddia eden şahin beyden tüm bu hatalardan arınmış bi, kitap yazmasıdır böylece millet te okur dua eder...yoksa yazılanları edenleri bu şekilde eleştirecekse kitap eleştirmeni olsun...kendisinin yıllar önce kamuoyunu da arkasına alarak büyük reklam kampanyaları ile basmış olduğu kitabını da biliyoruz neticede..okadar gürültüye siperin ardı vatan adı altında ufak boy bi kitap çıktı...yani dağ fare doğurdu....oysa o dönemde insanların beklentisi bugüne kadar türkçe olarak kazandırılmış en kapsamlı çanakkale savaşları kitabı olacaktı...son olarak bu memlekette çanakkale gezi alanları rehberi hazırlayıpta hala pam cupper phil taylor ın kitabını temel referans alıyorlarsa eleştiri yaparken frene basacaklar...zira eser vermeden eser verenleri eleştirmek biraz garip ...
 
2114_gürsel göncü 18-01-2013, 22:11:35
1. Bir askerî tarih kitabında, seferberliğin ilan edildiği günü, bir gün sonraya almak ciddi bir yanlıştır.
2. Kitap eleştirisi yazmak, aynı konuda bir kitap yazmış olmayı gerektirmez.
3. Kaldı ki Şahin Aldoğan’ın benimle birlikte yazdığı Siperin Ardı Vatan adlı, Çanakkale muharebeleri üzerine bir askerî tarih kitabı vardır.
4. Bunun yanısıra Çanakkale Muharebe Alanları Gezi Rehberi adlı yine bir ortak kitabı daha mevcuttur.
5. Nebioğlu bunları şüphesiz bilmekte, fakat birine “ince”, diğerine “yabancı etkisinde” diyerek küçümsemeye çalışmaktadır.
6. İlk kitap, muharebeler sürecinde Türk tarafının askerî operasyonlarını özetleyerek analiz eden bir askerî tarih kitabıdır. Maalesef piyasaya çıktığı yedi yıldan bu yana aşılamamıştır.
7. İkinci kitap, alandaki ziyaret noktalarını tespit eden, haritada gösteren, kısaca tanıtan, bilgi veren bir Türkçe-İngilizce bir rehberdir. Bu eserden sonra, bu noktaları daha detaylı ve objektif şekilde güncelleyerek yansıtan başka bir yayın yapılmamıştır. Kitabın hazırlanmasında, bahsedilen İngilizce yayından elbette yararlanılmış ve bu kaynak olarak zaten belirtilmiştir. Cupper ve Taylor’ın kitabı, yıllar önce yazılmış olmasına rağmen rehberler kategorisinde literatürdeki en iyi kitaptır. Bununla birlikte Türk anıt ve mezarlıklarının tamamını içermez.
8. Şahin Aldoğan, konuyla ilgili önde gelen uluslararası bir otoritedir. Bu iki kitabın yanısıra onlarca makale yazmış, onlarca kitabın editörlüğünü yapmış, başka yazarların kaleme aldığı onlarca Türkçe ve İngilizce kitaba ciddi katkı sağlamıştır. Katıldığı onlarca konferans, TV programı; gönüllü rehberlik yaptığı binlerce saha çalışmasında tek kuruş telif, bedel, vs. almadan değerli bilgilerini paylaşmış; yetmemiş cebinden yaptırdığı fotokopileri, eşsiz fotoğrafları, haritaları, nadir kitapları, yayınlanmamış hatıratları insanlara karşılıksız vermiştir.
9. Şahin Aldoğan’ın Çanakkale konusundaki hizmetleri bunlarla da bitmez ama, uzatmayayım. Zira kendisi hakkında bırakın “otorite” falan denmesini, iyi konuşulsa bile rahatsız olan bir insandır.
10. Ama sonuçta Şahin Aldoğan budur. Verdiği eserler, yaptığı işler ortadadır? Peki Aytekin Nebioğlu kimdir?


Gürsel Göncü
 
2115_Cemalettin Yıldız. 18-01-2013, 22:50:31
Burhan Beyin çalışması elime geçmediği için okuyamadım.Eceabat Yerel Tarih Grubunun özeleştiri okuyunca öğrendim.Şahin Abi bir yerde Burhan Beye editörlük yapmış.Şahin Abinin 57. Alayın Çonkbayırıyürüyüşüne hem akademik ,hem de arazi üzerinde çok çalıştığını biliyorum. Onun bu emekleri boşa gitmemeli ,bir belgesel filmle kayıt altına alınmalı diyorum. Bundan sonraki Çanakkaleyle ilgili çalışmalarında hem Burhan Beye , hem de Şahin Abiye başarılar diliyorum.
 
2116_Olgun Cenis 19-01-2013, 11:04:34
Maalesef yukarıda eleştirilen kitabı göremedik. E haliyle kitap "prestij" olunca öyle her yerde bulunmuyor.
Bilirim, bu tür "prestijler" bir dağıtım listesinde isimleri yazılı, konuyla hiç alakası olmayan bir takım bürokratlara dağıtılır.
Onların çoğu kitabı açmaz, bir kısmı ise kitabın kapağına şöyle bir bakar içindeki resimleri ("prestij kitap" resimli olur!) göz ucuyla inceler ve varsa kütüphanesinin rafları arasına atılır.
Bu yüzden "prestij kitap" hazırlanırken öyle içeriğine falan pek özen gösterilmez. Nasıl olsa kitabının dağıtıldığı "çok önemli kişiler" kitabın kapağına ve resimlerine bakacağından, şöyle allı pullu, janjanlı bir şömizle kaplanmış pahalı bir cildin içine, yine ağır, pahalı kuşe kağıda yazın istediğinizi. Önemli olan mazruf değil zarftır nasılsa!
Hiçbir masraftan kaçınılmadığı için pahalıya mal olan bu "prestijler" en çok bin-binbeşyüz adet basılır ve "çok önemli kişilere" dağıtılır.
Kitabı bu yüzden göremedik.
Yukarıda yapılan eleştirilerden tanımaya ve anlamaya çalıştık. Biz de maddeleyelim:
1-) 13 madde halinde yapılan eleştirilerin üç maddesi kitabın tashihinde gözden kaçan yazım hataları. Kitabı eleştirenler belki bunlar mazur görebilirdi.
2-) 5 nolu maddede eleştirilen Balkan savaşı fotoğrafı alt yazısı gerçekten de bu kadar ters bir ifade ile verilmişse önemli bir hata demektir. Kitabı hazırlayanların yetersizliğini gösterir.
3-) Birkaç maddede, 57. Alay kumandanı ile tabur kumandanları hakkında yapılan yanlışlar verilmiş. Çanakkale konulu sıradan bir tarih kitabında mazur görülebilecek bu yanlışlıklar, özel olarak 57. Alay üzerine hazırlanmış onu anlatan bir kitapta yapılması kabul edilemez.
4-) Hüseyin Avni Bey'in ölüm tarihindeki yanlışlık rakamla verilen Rumi tarihin çevirisinde yapılan hatadan kaynaklanıyor olabilir. Kitabı hazırlayanların bu konuda tecrübesi yok herhalde.
5-) Eleştirilerin en çok yoğunlaştığı nokta olan 57. Alayın yürüyüş güzergahı konusundaki yanlışlıklar benim gibi o coğrafyayı çok bilmeyenler için fazla anlaşılır değilse de özel bir anlamı ve kıymeti olduğundan bu konu üzerinde hassasiyetle durulmuş ve açıklama yapılmış.
6-) Eleştirilen maddelerde en beğendiğim ve tebessüm ederek okuduğum maddeyi sona sakladım.
Eleştirilerin en başında 1. maddede; kitapta Sultan Osman ve Reşadiye savaş gemilerine İngilizlerin el koyma olayından bahsedilirken; "bu iki gemiyi kurtarmak için Türk denizcilerinin iki gemiyi kaçırmaya çalıştıklarının" kitapta yazılı olduğunu öğrendik!
İşte kitabın bize kazandırdığı, diğer hiçbir kitapta olmayan orijinal bir bilgi!
Yahu nasıl olur da böyle önemli bir "prestij" kitap hazırlarken, kahvehane muhabbeti türünden anlatımları kitaba koyarlar.
İngiliz limanında demirli, devasa iki savaş gemisinin bütün İngiliz donanmasının gözü önünde kaçırılmaya teşebbüs edildiğini ancak başarılı olamadığını hikâye etmek neresinden bakılırsa bakılsın "tebessüm" ettirici bir iddia.
Bu yüzden kitaba eleştiri yazan Şahin Aldoğan ve Selim Meriç Beyler bu bilginin hangi kaynaktan alındığını hiç "merak" etmesinler; zira geyik muhabbetinin kaynağı olmaz!
 
2117_Burhan SAYILIR 22-01-2013, 01:27:21
Öncelikle yapıcı eleştiriler getiren herkese teşekkürler. Ancak, bazı kaynaklar gösterilerek o kaynaklar haricinde yer alan diğer bilgileri yanlış kabul etmek ne kadar doğru bir anlayıştır. Bazen iş o kadar ileriye götürülüyor ki belgeler bile yanlış kabul edilebiliyor. Yazıda belirtilen hususlar 57. Alay harp ceridesine yanlış yazıldıysa bilemem. Ben resmi kaynağı kabul ettim. Konu içinde tartışmaya gerek görmedim. Şahin Bey ve Selim Bey'in editöryal uyarıları eğer yeni baskı yapılırsa düzeltilebilir. Ancak harekat ve komutan adlarıyla ilgili bilgileri harp ceridesinden tekrar kontrol etmeden düzeltmeyi düşünmem. Çünkü sonradan yazılan anıların birçoğunda farklı düşünceler yeralabiliyor. Her türlü bilimsel tartışma eleştiri yapılabilir ama insanın emeğine insafsız ve hakaretvari sözler söylemesi eleştiri sınırlarının ötesinde birşeydir. Burada hasmane bir tutum vardır demektir. Mithat Atabay adlı kişinin yazısı eleştiri değil hakarettir. Mithat Atabay'ın kitabın gerçekdışı olduğunu söylemesini bir hakaret olarak algıladığımın bilinmesini isterim.
 
2118_Burhan SAYILIR 22-01-2013, 01:37:04
Olgun Bey, tanımadığınız insanları geyik muhabbeti yapmakla itham etmişsiniz. Bahse konu bir adli olaydır. Kayıtlarada geçmiştir bu teşebbüs. Giden araştırında biz de geniş bilgi sahibi olalım.
 
2119_mithat atabay 23-01-2013, 23:44:58
Geliboluyu Anlamak sitesinin takipçileri Burhan sayılır'ın eleştirilere verdiği cevaplara bakmaya ancak şimdi imkan bulabildim. Sıcağı sıcağına sözkonusu kitabın kimin eseri olduğuna karar vermek için; Elinizde şayet MSB'nın "Bir Kahramanlık Abidesi 57'nci Piyade Alayı, Şehitler Alayı, Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 2003" adlı kitabı varsa ve Burhan Sayılır'ın emek sarfettiğini belirttiği(!) Çanakkale'de Kahramanlar Geçidi 57.Piyade Alayı, Çanakkale 2012 kitabı bulunuyorsa Alayın tüm tarihçeler kısımlarını(kuruluşundan Milli Mücadele sonuna kadar) yanyana koyarak okuyunuz. Kelimesi kelimesine aynı olduğunu göreceklerdir. Eğer MSB'nin kitabı yoksa Google'dan "57.Alay"MSB diye girilirse karşınıza PDF olarak kitap çıkacak ve iki kitabı karşılaştırmak daha rahat olacaktır. Nasıl oluyorsa pek çok yerin(neredeyse tamamına yakını) harfi harfine kelimesi kelimesine (bu aynı olan yerler ne tırnak içerisinde alınmış ne de italik yazılmıştır)aynı olduğu görülecektir. Ayrıntılı bir akademik değerlendirme tarafımdan hazırlanmaktadır.
Saygılarımla.
Dr.Mithat Atabay

Saygılarımla.
 
2120_Osman Koç 24-01-2013, 10:48:57
Yazarın, yazarı eleştirmesinde bir uslup vardı eskiden. Eleştiriler, kelime hatalarına, harf noksanlıklarına kadar inmezdi. Ve bu işi "siz değil biz biliyoruz" imajı asla verilmezdi. Esere ve müellifine saygı duyulur, yerli yersiz ulu orta laflar edilmezdi. Sayın eleştirmenlerin bu ölçüler içindeki eleştirilerinin bir kıymeti harbiyesi olabilirdi. Ama şu haliyle bir kıymeti yok...
 
2121_Ali Rıza Genç 24-01-2013, 17:31:20
Sayın Dr. Mithat Atabay,
Söyleminiz ağır olmuş.
Bu belirttiğiniz tezi ispat etmek durumundasınız.

Ali Rıza Genç
Çanakkale
 
2123_salim ağkaş 28-01-2013, 22:34:42
Şahin aldoğanın tartışılması çok garip hocanın yaptıkları ortada hoş kendini ispat etmek gibi bir derdide yok ama ne hikmetse birileri çıkıp onu bir yere çekmeye çalışıyor çanakkale dendiğinde şahin hoca başvuru kitabı olarak baş ucumuzda zaten duruyor bu eleştirileri yapan beylerde ortaya eserlerini koysalarda bizlerde aydınlansak yakında çıkacağını iddia ettikleri akedemik çalışmaları merekla bekliyoruz ama bunları yaparken bir yerlere sataşarak ne yapılmak isteniyor yoksa bu yenibir reklam stıratejisimi...
 

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/02/2019 - 10:18 “İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

01/06/2018 - 17:09 TAZIYE - Şehitler Abidesi Mimarı Doğan Erginbaş Vefat etti

12/05/2018 - 07:36 Edebiyat ve Tarih Camiamızın Acı Kaybı - Çanakkale Mahşeri Yazarı Mehmed Niyazi Özdemir

16/02/2018 - 15:18 Acı Kaybımız - Yücel Özkorucu

03/01/2018 - 13:21 İkiye Bölünen Yaşamın Tasarımı Üzerine (Hüseyin Yanar)

29/12/2017 - 08:20 KûtulAmare ve Filistin , Pomakların Çanakkale Ağıdı, Nusret Mayın Gemisi Mührü ,100 yıldır saklanan Kanlı mendil ve yine bir intihal! 100.Yılların gölgesinde GeliboluyuAnlamak -2017 değerlendirmesi (Tuncay Yılmazer)

12/07/2017 - 05:38 Onların hatırasına bir şeyler yapabilmek (Gürsel Göncü)

04/07/2017 - 07:58 Çanakkale’ye Mührünü Vuran Efsane Gemi Nusret’in Mührü (Seyit Ahmet Sılay)

27/06/2017 - 17:38 İkinci Bir İntihal Vakası ve Çanakkale Savaşı Popüler Kitapları Üzerine (Tuncay Yılmazer)

20/06/2017 - 07:20 Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

15/03/2017 - 13:17 18 Mart Zaferi ve Kahramanları Sergisi

03/03/2017 - 18:04 Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Anma Programı - 4 Mart 2017 Bahçeli Köyü/Biga

13/02/2017 - 08:53 Atlas Tarih Dergisi Şubat Sayısında 1. ve 2. Gazze Muharebesi Dosyası (Tuncay Yılmazer)

05/01/2017 - 11:29 Duyuru: Tarihin Akışını Değiştiren Savaş Çanakkale - 17 Ocak 2017 Muzaffer Albayrak Söyleşisi

28/12/2016 - 18:07 15 Temmuz Darbesinin Gölgesinde Bir Yıl: Çanakkale, KutülAmare, Somme dan Halil İnalcık Hocaya... 10 Yaşına Giren GeliboluyuAnlamak ta 2016 böyle geçti (Tuncay Yılmazer)

11/12/2016 - 15:52 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Teröre Lanet

24/11/2016 - 06:22 Kronik Kitap Dört Yeni Eserle Yayın Hayatına Başladı

17/11/2016 - 07:02 Tarih Bir Din Değil İlim Sahasıdır (Seyit Ahmet Sılay)

29/09/2016 - 18:50 Dr. Kilisli Rıfat ın İzinde Osmanlı dan Türk e ve Ötesi (Nükhet Kardam)

09/08/2016 - 13:11 Aşk Cephesi – Bahadır Yenişehirlioğlu ( Sinem Şahin )

04/08/2016 - 17:27 Çanakkale Muharebelerine Dair Bir Site; canakkalemuharebeleri1915.com

16/07/2016 - 09:28 GeliboluyuAnlamak tan Duyuru: Darbelere Hayır! Demokrasiye Evet

15/07/2016 - 09:35 Birinci Dünya Savaşı Araştırmaları Sitesi cihanharbihatiralari.com (Mehmet Beşikçi)

07/04/2016 - 07:10 Konferans - Kut ül Amare Zaferi ( İPTAL DUYURUSU )

31/03/2016 - 06:05 Türkiye nin Bağdat Büyükelçiliği Kutü-l Amare Zaferini her yıl kutluyor ( Faruk Kaymakçı)

24/03/2016 - 03:58 Çanakkale Savaşı nın Dünya Tarihindeki Yeri - NTV Mete Çubukcu ile Pasaport Programı - 18 Mart 2016

16/03/2016 - 08:38 Çanakkale Savaşının 101. yıldönümü Yeni Bakışlarda konuşuldu.

11/03/2016 - 06:46 Konferans - Çizgilerle 1. Dünya Savaşı

19/02/2016 - 06:58 Konferans - Vahdettin Engin - İkinci Abdülhamit'in Politikaları

15/02/2016 - 07:10 Birinci Dünya Savaşı’nda Gördüklerim ve Yaşadıklarım - Erich Ludendorff

08/02/2016 - 09:09 Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na Girişi (Ali Kaşıyuğun)

01/02/2016 - 09:01 İki Siper Bir Mektup Bir Çanakkale Projesi Değerlendirmesi (Celal Yıldırım)

25/01/2016 - 11:57 Gelibolu Yarımadasında Geçmişin İzleri ve İz Bırakanlar (Gürsel Akıngüç)

18/01/2016 - 12:52 Seddülbahir 32 Saat Dizisi Üzerine... Bizi Affedin ( Seyit Ahmet Sılay )

18/01/2016 - 10:27 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Konferans - Osmanlının Suriye Politikası

13/01/2016 - 08:08 Şiir ve Öykü Yarışması

05/01/2016 - 12:42 PROGRAM: İtilaf Devletlerinin Çanakkale den Tahliyelerinin 100. Yılı-Onlar Giderken

03/01/2016 - 10:32 Konferans - Çanakkale Savaşlarında Tahliye Harekatı - Kenan Çelik

14/12/2015 - 06:31 Konferans - Haluk Oral - Bir Kırılma Noktası Çanakkale

26/11/2015 - 18:34 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Hava Fotoğrafları (Gökhan Tarkan Karaman)

13/11/2015 - 21:12 Konferans -Çanakkale’de Bir Edebi Heyet

15/10/2015 - 13:23 Konferans - Çanakkale'de Yitirilen Tahsilli Gençlik

29/05/2015 - 14:34 Benim Çanakkale kahramanım Mahmut Sabri Bey’dir- Atlas Tarih Çanakkale Özel Sayısında Tuncay Yılmazer Röportajı

15/05/2015 - 16:25 İBB Konferans - Cepheden Mektuplar (Doç.Dr.Ömer Çakır)

27/04/2015 - 02:44 Çanakkale Söyleşileri 25 Nisan 1915 Müttefiklerin Çıkarma Harekatı-Kenan Çelik

15/04/2015 - 08:30 Atlas Tarih’ten Çanakkale Özel Sayısı

08/04/2015 - 17:12 Derinlerden Siperlere: Çanakkale 1915 Sergisi

30/03/2015 - 17:08 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı na Çağrı, Kamuoyuna Duyuru

26/03/2015 - 09:02 Konferans-18 Mart Kahramanı Cevat Paşa

24/03/2015 - 17:04 “İki Siper Bir Mektup” Bir Çanakkale Projesi (Celal Yildirim-Hatice Solmuş TED Mersin Koleji)

21/03/2015 - 04:13 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler Programı Kaydı

17/03/2015 - 04:46 Çanakkale Muharebeleri- 100 Yıl önce 100 Yıl sonra (Tuncay Yılmazer)

13/03/2015 - 18:27 CNNTürk Serdar Tuncer ile Başka Şeyler- Çanakkale Savaşı Özel- Programı (14.3.2015 saat 00.00)

04/03/2015 - 16:22 CNR Kitap Fuarı’nda Çanakkale Muharebeleri Paneli ( 07.03.2015 saat : 15.30 Yeşilköy CNR Dünya Ticaret Merkezi )

16/02/2015 - 14:00 Acı bir Çanakkale Türküsüne adanan 4 yıllık bir emeğin takdimi- Harmanyeri 1915 (Yönetmen: Gürdal Uğur)

01/02/2015 - 03:46 100. Yıl’da Muhteşem Soru… Seyit Onbaşı’nın Kaldırdığı Mermi Kaç Kiloydu ? (Tuncay Yılmazer )

18/01/2015 - 15:05 Kireçtepe Jandarma Şehitliği Restorasyonu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Sorular (Tuncay Yılmazer)

10/01/2015 - 14:53 Konferans - Osmanlıyı Yıkan Cephe-Filistin

28/12/2014 - 13:48 Milli Park’tan Tarihi Alan Başkanlığına, Hollywood tartışmalarından Muhafazakarlığın Savruluşuna… Gelibolu’yu Anlamak’ta 2014 (Tuncay Yılmazer )

24/11/2014 - 14:52 Son Savruluş – Çanakkale Muharebe Alanlarına Hollywood Modeli Tema Parkı ! (Tuncay Yılmazer )

15/11/2014 - 01:37 Konferans - Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

01/11/2014 - 03:54 Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

09/10/2014 - 10:13 Uluslararası Sempozyum - Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

24/09/2014 - 17:06 Çanakkale’de Yeni Şehitlik! (Gürsel Göncü)

12/09/2014 - 15:51 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı Özel Sayısı Makale Çağrısı

// - 09:52 Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

// - 06:37 Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kanun Tasarısı Üzerine ( Tuncay Yılmazer )

// - 15:33 Gelibolu Yarımadasında Yeni Bir Dönem: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın Kurulması (Dr. Mithat ATABAY)

23/05/2014 - 17:16 100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

16/05/2014 - 16:24 SOMA MADENCİLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

11/05/2014 - 13:05 Gelibolu Yarımadası Savaş Alanlarının Korunması ve Unesco Kültürel Mirası İlan Edilmesi (Dr. Mithat ATABAY)

09/05/2014 - 23:03 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı İzlenimleri (Ahmet Yurttakal)

02/05/2014 - 06:00 Çanakkale Muharebelerinin Komuta Kademesi ve İdaresi Çalıştayı

15/04/2014 - 18:40 Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

06/04/2014 - 22:18 DOKUN Dergisi’nde Tuncay Yılmazer İle Söyleşi...

15/03/2014 - 18:00 Hatıralarıyla Çanakkale Muharebelerinin Komutanları Paneli

09/03/2014 - 14:19 Çanakkale Savaşları Resmi Koleksiyoneri Seyit Ahmet SILAY

06/03/2014 - 22:33 Konferans -'Çanakkale Muharebelerinde Bir Kahraman Asker Gazi Binbaşı Halis Bey

28/01/2014 - 07:35 Sadece Bir Emir Kipi...İsrail'i Kur! - Wladimir Jabotisnky ( Çev. Atilla Aşçı )

14/01/2014 - 16:21 Balkan Harbi - Trakya Seferi Kitabını Yeniden Hatırlamak (Şahin Aldoğan, Selim Meriç)

06/01/2014 - 12:12 Birinci Dünya Savaşı’nın Yüzüncü Yılında Savaşa Dair Önemli Bir Eser: “GRİFF NACH DER WELTMACHT: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/1918” Kadir Kon

30/12/2013 - 22:51 Şehit Teğmen İbrahim Naci’den Çanakkale’de tarihin betonlaşmasına… 2013 Yılının muhasebesi ( Tuncay Yılmazer )

06/12/2013 - 22:00 32. Gün Programında Çanakkale Muharebe Alanlarında Betonlaşma Konusu Tartışmaya Açıldı

11/11/2013 - 05:23 Yüzüncü Yıla Doğru Yazıları-2 : Çanakkale Muharebe Alanları’ndaki Betonlaşma Meselesi Neden İlgi Görmüyor? ( Tuncay Yılmazer )

03/11/2013 - 20:03 Çanakkale Muharebe Alanlarında İnşaat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor… (Tuncay Yılmazer)

11/09/2013 - 21:28 Derinlerden Yansımalar: Çanakkale Savaşı Batıkları (Mithat Atabay, Okan Taktak, Savaş Karakaş, Selçuk Kolay)

25/08/2013 - 15:29 Zığındere Vadisinden Geçecek Yol Tarihi Tahrip Edecektir! (Tuncay Yılmazer)

14/08/2013 - 18:40 Ağadere'ye Sahip Çık (Murat Sayar)

28/07/2013 - 14:53 NTV Tarih’in Kapanması Üzerine Birkaç Not… ( Tuncay Yılmazer )

08/07/2013 - 20:00 Çanakkale Muharebe Alanlarının Şehitlik İnşasıyla İmtihanı! (Muzaffer Albayrak)

26/06/2013 - 21:59 100. Yıl’a Doğru Yazıları- Çanakkale’de Şehitliklerin İhyası Gerçekten Gerekli mi? ( Tuncay Yılmazer )

10/05/2013 - 14:36 İlber Ortaylı Seyahatnamesi

21/04/2013 - 14:44 GEO Dergisi Nisan 2013 Sayısında Hayal Kırıklığı ( Tuncay Yılmazer )

09/04/2013 - 13:18 Meclisin Unuttuğu Kahraman Nezahet-Ozan Bodur

23/03/2013 - 21:43 Ayraç Kitap Dergisi Çanakkale Özel Sayısı

22/03/2013 - 22:03 Çukurova Üniversitesi'ndeki Konferans ile İlgili Gelibolu’yu Anlamak Okurlarına Açıklama ( Tuncay Yılmazer )

21/03/2013 - 20:14 Çukurova Üniversitesi'nde Çanakkale Savaşı Konferansı ( 22.3.2013)

16/03/2013 - 10:44 18 Mart Üniversitesi ve AÇASAM “2015’e Doğru Çanakkale Muharebelerini Anlamak ve Anlatmak” Paneli ( 19.3.2013)

12/03/2013 - 07:39 Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

08/03/2013 - 07:01 Gelibolu'yu Anlamak twitter'da....www.twitter.com/gelibolu2015