Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

Tarih: 22/05/2017   /   Toplam Yorum 5   / Yazar Adı:      /   Okunma 6046

Küçük Anafartalar Topları diye isimlendirilen bu toplar Küçük Anafartalar Köyü’nün girişine konuşlandırılır. Topların girişinde ise “Top Mevzileri” diye tabelası bulunmaktadır. Toplar köyün yakınına kurulduğu için ismini de burdan almaktadır.
Büyük Boğaz Muharebesi’nin yapıldığı 18 Mart 1915 günü İtilaf Donanması Çanakkale Boğazı’nda ağır bir yenilgiye uğrayarak geriye çekilir. Hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaşan İtilaf güçleri Boğaz’ı sadece donanmayla geçemeyeceklerini anlarlar. Bunun üzerine donanmanın desteğini arkalarına alarak karaya asker çıkarma planını uygulamaya çalışırlar. Savaş gemilerinin 18 Mart 1915’ten sonra Çanakkale Boğazı’ndaki faaliyetlerinde azalma görülür. Türk kara birliklerinin elinde bulunan topların sayısı yetersiz olduğu için de çıkarmalardan sonra Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı boğaz tahkimatında bulunan bazı topları V. Ordu’nun kara emrine verir. (B.A) 

 

 

Tekke Tepe güneyine kurulan Küçük Anafartalar Köyü

 

Google Earth üzerinde Küçük Anafartalar Topları’nın yeri

Küçük Anafartalar Topları diye isimlendirilen bu toplar Küçük Anafartalar Köyü’nün girişine konuşlandırılır. Topların girişinde ise “Top Mevzileri” diye tabelası bulunmaktadır. Toplar köyün yakınına kurulduğu için ismini de burdan almaktadır. Büyük Anafartalar Köyü-Küçük Anafartalar Köyü yol güzergahı üzerinde bulunan toplar ve tabelası

 

Büyük Boğaz Muharebesi’nin yapıldığı 18 Mart 1915 günü İtilaf Donanması Çanakkale Boğazı’nda ağır bir yenilgiye uğrayarak geriye çekilir. Hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaşan İtilaf güçleri Boğaz’ı sadece donanmayla geçemeyeceklerini anlarlar. Bunun üzerine donanmanın desteğini arkalarına alarak karaya asker çıkarma planını uygulamaya çalışırlar. Savaş gemilerinin 18 Mart 1915’ten sonra Çanakkale Boğazı’ndaki faaliyetlerinde azalma görülür. Türk kara birliklerinin elinde bulunan topların sayısı yetersiz olduğu için de çıkarmalardan sonra Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı boğaz tahkimatında bulunan bazı topları V. Ordu’nun kara emrine verir.

25 nisan 1915 günü kuzey cephesine yapılan çıkarmanın amacı içerisinde Düztepe-Conkbayırı-Kocaçimen Tepe gibi bölgenin yüksek dağ silsilelerini ele geçirmek bulunuyordu. Başarı elde edilecek olursa da Maltepe istikametine yönelinerek Eceabat’a ulaşılacak ve bir el şeklinde olan yarımada kesilecekti. Bununla birlikte Türk birlikleri bu hat ile Seddülbahir Cephesi kıyı kesiminde bulunan İtilaf güçlerine mensup birlikler arasında kalacaklardı.

 

 

Top mevzilerinden Kocaçimen Tepe-Conkbayırı dağ silsilesine bir bakış

 

Nitekim 25 Nisan-6 Ağustos 1915 tarihleri arasında yaptıkları planda başarı sağlayamazlar ve bekledikleri sonucu elde edemezler. Bunun üzerine 6 Ağustos 1915 tarihinde Suvla Bölgesi’ne 9. İngiliz Kolordusu’na bağlı birlikler çıkarılarak yeni bir cephe açılır. Bu birlikler ismi geçen yükseltilerin Anafartalar Ovası’ndan geniş bir yay çizerek etrafından dolaşmayı planlıyorlardı. Artık Anafartalar Ovası’nda yaşanacak olan şiddetli muharebeler başlamak üzereydi.

General Sir Ian Hamilton’un büyük taarruz için hazırladığı plan (Gnkur. As.T. ve Str.E.Bşk.-Kroki 45)

 

İtilaf birliklerince 6 Ağustos 1915 günü yapılan çıkarmanın ardından Arıburnu Bölgesi’nde ve Seddülbahir Bölgesi’nde yoğun bombardımanın ardından şiddetli saldırılar yapılır. Ardından The Nek taarruzu, I. Anafartalar Muharebesi, Conkbayırı Türk Taarruzu, Kireçtepe Muharebeleri gibi ciddi muharebeler cereyan eder. 19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal de 8 Ağustos akşamına Anafartalar Grup Komutanlığı’na getirilir.

17 Ağustos 1915’ten 21 Ağustos 1915 tarihine kadar, Anafartalar Bölgesi’nde 12. Tümen cephesinde Türk siperlerine yanaşmak için yapılan küçük birlik hareketleri dışında önemsenecek bir harekat görülmedi. Bu süre içinde Türklerin de belirli bir ileri hareketi olmadı. Hareketsiz geçen günlerden yararlanan Türk kıtaları, ileri hatlarını düzeltme, siperlerini tamamlama, geriye bağlantı ve irtibat hendekleri yapmaya çalışmalarıyla uğraştılar. Ayrıca, savunma bölgelerinin tartışmaya yer bırakmayacak şekilde saptanması, tümenler arasında kalan boşlukların kapatılması, karışmış olan birliklerin kendi kıtalarına gönderilmesi ve kıtalar içinde yeniden düzenleme çalışmaları yapıldı. Grubun topçu gücünü artırmak için Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı’ndan bazı ağır bataryaların getirtilmesine çalışıldı.[1] Müstahkem Mevkii’nin Anafartalar Bölgesi’ndeki topçu gücünü artırmak için V. Ordu’ya tahsis ettiği ağır toplara baktığımızda 22 çap tolundaki bu toplardan sadece Küçük Anafartalar Köyü güneyine yerleştirilen toplar mevcuttur. Bu toplar dışında bu bölgede ağır top mevcut değildir.

Anafartalar Ovası’nda cereyan eden muharebelerde Türk birliklerinin topçu gücünü artırmak için Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı’ndan bazı toplar alınır. Küçük Anafartalar Topları’da bu düşünceyle buraya getirilir. Ayrıca Anfartalar Bölgesi’nin başka yerlerine de toplar yerleştirilerek topçu gücü artırılmaya çalışılır.

 

 

Özellikle Suvla’ya çıkarma yapan birliklere karşı kullanılmak üzere Anafartalar Bölgesi’ne yerleştirilen

15’lik toplardan biri. Görüldüğü gibi topun üzeri çalılarla kamufle edilmiştir.[2]

 

Hermann Lorey’in, Türk Sularında Deniz Hareketleri II. Cilt Boğazlar Etrafında Mücadele isimli eserindeki haritaya baktığımızda 1915 yılında Namazgah Tabyası’nda bulunan 7 adet 210/22’lik topun 5 adede düştüğü görülmektedir. Bu da Küçük Anafartalar’a topların Namazgah Tabyası’ndan getirtildiğini göstermektedir.

 

 

1916 Senesinde Çanakkale Boğazı Tahkimatı ve Mayın Maniaları (Harita 11)

 

Bunun dışında 210/22’lik toptan Rumeli Yakası’nda sadece Değirmenburnu Tabyası’nda mevcuttur. Sayısı da 1 adettir. Bu top 1916 yılında da yerinde durmaktadır.

Küçük Anafartalar Topları 210/22’lik Alman Krupp marka kıyı toplarından oluşmaktadır. 4,620 metre namlu uzunluğuna sahip olan bu toplarda 32 adet yiv/set bulunmaktadır. Ayrıca menşuri (prizma) kamaya sahiptir.

210/22’lik toplar 1873 yılında alınır.[3] Sultan Abdülaziz döneminde alınan bu toplardan Çanakkale Boğazı’na 11 adedi konuşlandırılır. 210/22’lik toplardan bir adedi Kumkale Tabyası’na, bir adedi Çimenlik Tabyası’na, bir adedi Anadolu Mecidiye Tabyası’na, yedi adedi Namazgah Tabyası’na ve bir adedi de Değirmenburnu Tabyası’na yerleştirilir. Ayrıca bu tabyalardan alınan toplarla Karanlıkliman Tabyası, Tengerderesi Doğusu’na, Kerevizdere-Domuzdere arasına ve Küçük Anafartalar Köyü’ne tahkimatlar kurulur.

210/22’lik topta Tapalı Dane ve Sert Dane olmak üzere iki çeşit mermi kullanılmaktadır. Bu mermilerden Tapalı Dane’nin 79 kg ağırlığındaki mermisi, 4,75 kg ağırlığındaki kara barutla ilk hızı 430 sn/m olmak üzere 6.900 m menzile ulaşmaktadır. Sert Dane ise 98,5 kg ağırlığındaki mermisini, 1,25 kg ağırlığındaki kara barutla ilk hızı 420 sn/m olmak üzere 7.300 m menzile atabilmektedir. 210/22’lik topun mermisinin 1.000 m’deki son hızı 371 sn/m ve deleceği kalınlık ise 453 mm’dir. 5.000 m’deki son hızı 281 sn/m ve deleceği kalınlık ise 107 mm’dir. 7.000 m’deki son hızı ise 262 sn/m ve deleceği kalınlık 90 mm’dir.[4]

 

 

Küçük Anafartalar Topları’nın Google Earth üzerinde menzili

 

Küçük Anafartalar Topları’nın menzili harita üzerinde görüldüğü gibi yaklaşık olarak Arıburnu Bölgesi’nde şu anki Anzak Tören Alanı’na, Suvla Bölgesi’nde Küçük Kemikli Burnu’na ve Büyük Kemikli Burnu’nun büyük bir bölümüne yetişebilmektedir. Bu toplar yatık mermi yollu toplardan olduğu için sütre gerisini vurabilme özelliğine sahip değillerdir. Fakat görülen alanları rahatlıkla vurabilir.

Topların menzilleri özellikle kuzey sahiline ve Suvla kıyılarına yetiştiği için sahil şeridine yapılan iskelelere, sahile indirilen malzemelere rahatlıkla ateş edebilmektedir. Bahsettiğimiz üzere Anafarttalar Bölgesi’nde bulunan düşman birliklerine karşı kullanılan bu toplar, karaya çıkartılan malzemelere ve iskelelere karşı da kullanılır.

Çanakkale kara muharebelerinde 2 adet 210/22’lik toplardan oluşan bu tahkimattaki toplardan sağ taraftaki top sağlam ve topu kundağı üzerindedir. Sol taraftaki topun ise namlusu kesilmiştir ve sonradan yapılma demir sehpa üzerine konulmuştur. Toplar arasında 20 mt. kadar mesafe bulunmaktadır. Topların yanlarında bonet ya da bir yükselti yoktur. Sadece topların önünde küçük toprak setleri vardır. 

 

 

Top mevzisinde bulunan 2 adet 210/22’lik toplar

 

Çanakkale Savaşları

Araştırmacı-Yazar

Bayram AKGÜN

 

KAYNAKÇA

  • Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, (Haziran 1914,25 Nisan 1915), V. Cilt, I. Kitap, Genkur. Basımevi, Ankara, 2012.
  • KOÇ, A., Çanakkale Muharebelerinde Topçunun Kullanılması, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı, 2’nci Sınıf Basımevi Müdürlüğü, Ankara, 2008.
  • MÜTERCİMLER, E., Korkak Abdül’den Coni Türk’e Gelibolu 1915, 5. Baskı, Melisa Matbaacılık, İstanbul, Haziran 2005.
  • www.awm.gov.au


[1] Erol MÜTERCİMLER, Korkak Abdül’den Coni Türk’e Gelibolu 1915, 5. Baskı, Melisa Matbaacılık, İstanbul, Haziran 2005, s. 597.

[2] http://www.awm.gov.au/exhibitions/dawn/turkish/

[3] Abdülkadir KOÇ, Çanakkale Muharebelerinde Topçunun Kullanılması, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı, 2’nci Sınıf Basımevi Müdürlüğü, Ankara, 2008, s. 55.

[4] Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, (Haziran 1914,25 Nisan 1915), V. Cilt, I. Kitap, Genkur. Basımevi, Ankara, 2012, Çizelge-3’ten derlenmiştir.


  6046 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )