GELİBOLU’YU ANLAMAK

“İki Siper Bir Mektup”tan Plevne Ryan’a Bir Kitap Hikâyesi (Celal Yıldırım)

 

 Bu kitabın serüveni, Gelibolu Savaşlarının 100.yılında yani 2015’de başladı. TED Mersin Koleji Sosyal Bilgiler Zümresi olarak Gelibolu Savaşları ve Zaferi’nin 100.yılında iki ülke gençleri arasında tarih ve “dostluk bilinci” oluşturabilmek amacıyla ne yapabiliriz diye düşündük. Öyle bir şey yapmalıydık ki 100 yıl önce siperin iki tarafında bulunanlar ve onların evlatları bir araya gelmeliydi. Fakat bu kez silahlar konuşmamalı, dostluk ve kardeşlik bağı kurulmalıydı.

 

  İşte bu düşüncelerle yola çıkıp bir proje hazırladık. Projemizin ismini “İKİ SİPER BİR MEKTUP” koyduk. Bu projede temel referansımız devletimizin kurucusu ve büyük kahramanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK oldu. “Yurtta barış, dünyada barış” sözü ile bugün bile evrenselliğini ve geçerliliğini korumuş sözlerin sahibi Atatürk, ülkemizde ebedi misafirlerimiz olan ANZAC askerlerinin anneleri için 1934 yılında bir mektup kaleme almıştı.          Yüceliğini halen koruyan bir mektup… “Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” Bu sözden daha iyi bir referansımız olamazdı.

Böylece çalışmalarımıza başladık. Gelibolu Savaşlarının iki cephesini öğrencilerimize anlattık. Tarihi metinleri okuduk,           haritalar üzerinde çalıştık, kartpostallar hazırladık, hatıra madalyaları yaptırdık. Neticede siperlerin iki tarafında            yaşananları öğrencilerimizin iyice anlamalarını sağladık.

 

Sıra, bu çalışmanın yazıya dökülmesine gelmişti. Çocuklarımız Atatürk’ün sözlerine sadık kalarak ilk önce kendi atalarına mektuplar yazdılar. Sonra ANZAC’ların bugün ki torunlarına…

Yazdık, fakat mektuplarımız Avustralya’daki muhataplarına nasıl ulaşacaktı? İşte orada kıymetli arkadaşlarımız İsmail Kayhan, Yvonne Fletcher ve John Gillam devreye girdiler. Çok sıcak         ve içten yardımları ile mektuplarımız Thorton          Public School öğrencilerine ulaştı. Böylece 100 yıl sonra iki ülkenin çocukları ataları üzerinden buluştular.

 

Türkiye’de bir söz vardır: “Kapı kapıyı açar” derler. Proje, mektup ve kartpostallarla sınırlı kalmadı. Öğrencilerimizin        2015 yılı Aralık ayında Avustralya ile yaptıkları görüşmede “Plevne Ryan”dan bahsetmesi bu kitabın temelini oluşturdu. Yvonne Fletcher ve John Gillam büyük emeklerle Charles Ryan’ı araştırıp, incelediler ve sonuçta bu anlamlı kitabı ortaya çıkardılar.

Plevne Ryan kim mi? Sorumuzun cevabını kitabı okuyunca göreceksiniz. Ancak size bir ipucu verelim, o sizin olduğu             kadar bizim de kahramanımız. Hem de Türk siperlerinde, Türk askeri ile omuz omuza savaşarak bu sözü fazlasıyla hak            eden bir kahraman! 1915 yılında karşı siperlerde bulunması ise askerliğin ve hayatın garip bir cilvesinden ibaret!

 

“Kapı kapıyı açar” dedik. Kim bilir Yvonne Fletcher ve John Gillam ile birlikte daha ne anlamlı çalışmalar yapacağız? Bu             vesile ile değerli dostlarımı kutluyor, Türkiye’den içten selamlarımızı iletiyoruz.

Saygılarımla.

 

Mustafa Kemal’in evlatlarından

CELAL YILDIRIM

TED Mersin Koleji Sosyal Bilgiler Öğretmeni

***

  

 

FOREWORD

 

 The adventurous writing process of this book started in 2015, the centennial anniversary of the Gallipoli Campaign. We, as the Social Science Teachers of TED Mersin College, thought about what we could do within the remembrance activities of the 100th year anniversary of the Gallipoli Campaign, in order to create historical awareness and a sense of mutual respect and friendship among youth in both countries. We had to do something in such a way that we could help unify those who took part in the trenches, and their children. However, it mustn’t be a fight with guns this time, we thought, but rather an attempt to build a true brotherhood.

 

We conceptualized our project based on this idea and named it ‘Two Trenches, One Letter.’ Our main reference in this project was Mustafa Kemal Atatürk, the founder and national hero of the Turkish Republic. Atatürk, whose address “Peace at Home, Peace in the World,” and many other quotes are universally acknowledged even today, wrote a letter to the mothers of the ANZACs, our country’s eternal guests, in 1934 – a letter that still maintains its greatness: “After having lost their lives on this land, they have become our sons as well.” Indeed, there couldn’t have been a reference more influential than these words. 

 

We started out by teaching our students about life in the trenches on Gallipoli. We read historical texts, worked on maps, prepared postcards, and made our own medals out of paper. All in all, we made our students understand what actually happened on both sides of the trenches.

 

The next step was to put everything down on paper. Firstly, we encouraged our students to write letters to Atatürk,remaining faithful to his principles; then to the grandchildren of the ANZACs.

 

How would these letters reach their addressees in Australia? At that point our precious friends Ismail Kayhan, Yvonne Fletcher, and John Gillam stepped in for us. With their sincere help, our letters reached the students of Thornton Public School; thus, 100 years later, children from both countries had a chance to meet over their ancestors.

 

We have a saying in Turkey: “An open door opens another door.” The project wasn’t limited to the letters and postcards. The fact that our students mentioned Charles Plevna Ryan on the meeting with Australian students formed the basis of this unique book, which would later be introduced by Yvonne Fletcher and John Gillam after a productive collaboration and extensive research.

 

‘Who is Charles Ryan,’ you may be wondering. Let us give you a clue: he is a hero to us all – both to the Turks and Australians, and he certainly deserves to be so for having fought beside us against our enemy. As to his fight against the Turks, everybody has their ups and downs, and life is like that.

 

An open door opens another door – who knows what new projects we will carry into effect with     Yvonne Fletcher and John Gillam.

We hereby congratulate our dear friends and extend our sincere greetings from Turkey.

 

Best regards

From a Son of Mustafa Kemal

Celal Yıldırım

TED Mersin College Social Science Teacher

 

 

5.541 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir