Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

Tarih: 13/03/2019   /   Toplam Yorum 3   / Yazar Adı:      /   Okunma 2871

18 Mart 1915 Türk milletinin kader anlarından biridir. O gün Çanakkale Boğazı’nda yenilmez addedilen İngiliz Donanması ağır bir mağlubiyet almıştır. Hedefi İstanbul olan bu hayâsız akının karşısında dik duran Mehmetçik’in yazdığı bu destanın ardında şüphesiz Müstahkem Mevkii kumandanı Cevat Paşa vardır. 
Bugün Cevat Paşa’nın 81. Ölüm yıldönümüdür. Orgeneral Cevat Çobanlı, yaş haddinden emekli olduktan sonra ömrünün geri kalanını evinde geçirmiştir. 13 Mart 1938 günü Kadıköy’deki evinde sabah saat 10.00’da her fani gibi hayata gözlerini yumduğunda 68 yaşındaydı.

 

 

18 Mart 1915 Türk milletinin kader anlarından biridir. O gün Çanakkale Boğazı’nda yenilmez addedilen İngiliz Donanması ağır bir mağlubiyet almıştır. Hedefi İstanbul olan bu hayâsız akının karşısında dik duran Mehmetçik’in yazdığı bu destanın ardında şüphesiz Müstahkem Mevkii kumandanı Cevat Paşa vardır.

Bugün Cevat Paşa’nın 81. Ölüm yıldönümüdür. Orgeneral Cevat Çobanlı, yaş haddinden emekli olduktan sonra ömrünün geri kalanını evinde geçirmiştir. 13 Mart 1938 günü Kadıköy’deki evinde sabah saat 10.00’da her fani gibi hayata gözlerini yumduğunda 68 yaşındaydı.

Cenaze merasimi onun hayatının ne kadar dolu bir şekilde yaşadığının da bir göstergesi olacaktır. Vefatının ardından, 14 Mart 1938’de yapılan asker cenaze merasimine binlerce insanın katılması Türk halkının kendisine olan vefasının da bir nişanesi olacaktır. Zira Çanakkale’den Filistin’e, Kurtuluş Mücadelesi’nin kahramanlarını Anadolu’ya intikalindeki gayret ve çabaların Türk halkını gönlündeki karşılığı olsa gerek. O gün cenaze resmi törenin yanında binlerce vatandaşın gözyaşları içerisinde Erenköy’deki Sahrayıcedid Mezarlığı’na eşi Hadiye Hanım’ın yanına defnedilir.

 

 Cevat Paşa’nın aile kabristanlığı

 

 

Yedigün Dergisi Cevat Paşa’nın vefatını böyle duyurmuştu:

“Orgeneral Cevat, yıkılan bir devir içinde tertemiz kalmış bir Türk evlâdı, tarihe Atatürk’ün irade ve şuur ile tekrar doğan bir milletin şerefli bir kumandanıdır. Sakarya’yı ve bütün bir kurtuluş inkılâbını Atatürk’süz anmanın nasıl imkânı yoksa 5-18 Mart Boğaz Muharebeleri’ni de Cevat Paşa’sız hatırlamanın imkânı yoktur. Cevat Paşa, yozlaşmış bir İmparatorluğun arkasında dimdik duran kahraman bir milleti o düşkün sıralarda dürüst ve kültürlü şahsiyeti ile temsil edenlerden biridir. Balkan harbinden beri vatan hudutlarının her tehlikeli noktasında kumandan Cevat’ı çok sevdiği Mehmetçikle beraber yurdu için dövüşürken gördük. Hayatında zafer kadar düşman kelepçelerini ve esaretini de tadan Orgeneral Cevat, sade vatana karşı borçlu olduğu vazifeleri başarmış bir insan gibi huzur içinde ölmedi, silâh arkadaşı olmakla iftihar duyduğunu her fırsatta tekrar ettiği Atatürk’ün, vatanı tamamı ile kurtardığını da idrak ederek rahat bir gönülle gözlerini kapadı.”[1]

 

                            Cumhuriyet Gazetesi - 14 Mart 1938

 

 

Cevat Paşa, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün de çok sevdiği ve saydığı bir kişiydi. Orgeneral’in ölüm haberini büyük bir üzüntüyle karşılamış ve merhumun ailesine taziyelerini bildirmiştir. Ölümünden birkaç gün sonra birçok gazete Cevat Paşa’nın vefat haberini”18 Kahramanı Orgeneral Cevat Öldü, Büyük bir Kayıp Orgeneral Cevat dün Vefat etti, Ordumuz Kıymetli Bir Generalini Kaybetti Orgeneral Cevat Dün Hayata Gözlerini Yumdu” gibi başlıklarla duyuracaklardır. Aşağıda Cevat Paşa’nın cenaze merasimi ve defni dönemin gazetelerinden aynen nakletmek sureti ile verilmiştir.

 

Tan Gazetesi - 14 Mart 1938

Akşam Gazetesi - 14 Mart 1938

 

Dönemin gazetelerinde Cevat Paşa’nın cenaze merasimi şöyle anlatılır:[2]

Uzun bir matem kafilesi halinde, Büyükçiftlik sokağındaki köşkte Saat 11.30’da Cevat Paşa’nın bayrağa sarılı tabutu eller üzerinde çıkarıldı.

“Deniz mızıkası, Schubert’in cenaze marşını çalıyor. On binlerce insan, bir top arabasına bindirilmiş, üzeri şanlı bayrağımızla sarılı bir tabutun ardından hürmetle yürüyor. Bu tabutun içinde, yapraklarını henüz kapamış bir tarih var.

Ordulara kumanda etmiş bir şahsiyeti, adı, daima 18 Mart’la birlikte anılmış, Yüksek Askerî Şûra azalığına yükselmiş büyük askeri ve bunların hepsinden daha beliğ bir kıymet olarak, Atatürk’e, en kara günlerde candan arkadaşlık etmiş adamı, biraz sonra mezarında yapa yalnız bırakacağız.

Kar altında ilerliyoruz. Cenaze alayının en başında Süvari Müfrezesi gidiyordu. Arkadan piyade alayı, deniz bölüğü erleri vardı.  Ayrıca Kuleli Askeri Lisesi, Yedek Subay Okulu, Polis Müfrezesi, izciler ve kalabalık bir halk kitlesi cenazeyi takip ediyordu.

Dünya karşısında eğilmeyen dik başlı Türk silahı, toprağa bakan namlular ile bugün derin yasını, açığa vurmaktan kendini alamamış.

 

 Merhum Cevat Paşa’nın tabutu eller üzerinde yaşadığı köşkten çıkarılıyor

 

 

Matem alayı, çamurlu yoldan, ağır ağır caddeye çıktı. Bütün Maçka ve Nişantaşı ayakta... Apartmanların pencerelerinden başlar uzanıyor. Sessiz hıçkırıklarla sarsılan göğüsler ve nemlenmiş gözler görüyoruz. Caddenin iki tarafına toplanan binlerce insan Cevat Paşa’nın ardından gözyaşı döküyordu.

Top arabasının etrafı, seyyar bir çiçek bahçesini andırıyor. En başta Büyük Şef Atatürk’ün muhteşem çelengi ve yirmi kadar çelenk var. Başvekil Celal Bayar’ın, Genelkurmay Başkanlığı’nın, Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp’ın, Maarif Vekili Saffet Arıkan’ın, Yüksek Askeri Şûra’nın, İstanbul Komutanlığı’nın, Harb Akademisi’nin, Topçu ve Nakliye Okulu’nun, Evliyazade Nureddin’in ile sair zevat ve müesseseler çelenkleri...

Bu arada Galatasaraylıların kadirşinaslıkları bilhassa göze çarpıyordu. Cenazeye sarı-kırmızılılar, Galatasaray Spor Kulübü, Ankara Galatasaray Kulübü, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İzci Oymağı, Galatasaraylılar Cemiyeti namına beş çelenk göndermişlerdi.

 

 

 

Cenaze merasimine gönderilen çelenklerden bir görünüm

 

Cenaze arabası, saat 12.00 gibi Teşvikiye Camii avlusuna geldi. Tabutun etrafında derhal geniş bir halka çevrildi. Camiden çıkan cemaat, merhumun ölüsü karşısında saf saf dizilerek el bağladılar. Ve imamın heyecandan titreyen sesi duyuldu:

–        Er kişi niyetine!

Namaz bittikten sonra, Akay idaresinde memurlarından Ercüment adında bir genç tabutun yanı başında “Yüksek Atatürk’ten aldığı ilham ile Çanakkale’de 18 Mart Savaşı’nı kahramanlıkla idare eden merhumun meziyetlerini sayarak tezkiyesini yapmış, memlekete yaptığı büyük hizmetleri, inkılapçı hüviyetini, temiz, dürüst, asil şahsiyetini belirten bir nutuk söylemiştir. Merhum için dua, yaşayanlar için dilek yerine geçen çok samimi bir hitabe ile Orgeneralin meziyetlerini, faziletlerini, kahramanlıklarını sayıp döktükten sonra, yüksek sesle orada toplananlara sordu:

–        Merhumu nasıl bilirsiniz?

Yüzlerce ağız, hep birden cevap verdi:

–        İyi biliriz!

Cenaze, camiden çıkarken, halk iki taraflı yollara dizilmişti. Saat 13.00’te alay muazzam bir insan dalgası halinde Maçka’dan Beşiktaş’a indi. Maçka Kışlası önünden, gene ölüm havası çalan mızıkanın ezgisiyle, içlerimiz ezilerek, ilerliyoruz. Cenazeyi görenler, derhal oldukları yerde durarak, büyük ölüyü saygı ile selamlıyorlar.

Cenazeye birçok saygın tanınmış simalar katılmıştı. Atatürk, rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamamış, Atatürk’ün adına yaveri Cevdet Tolgay katılıyordu. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın adına Harp Akademisi Kumandanı General Ali Fuat Erden, İstanbul Kumandanı Korgeneral Halis (Bıyıktay), Generallerden Cemil Cahit Eski Sadrazam ve Bahriye Nazırı Salih Paşa, elli yıldan beri kendisine arkadaşlık eden General İhsan, Çanakkale’de birlikte savaştığı General Esat Bülkat, General Fevzi, General Halil Sedes, General Kemahlı Kazım, Mersinli Cemal, General Sami Sabit Karaman, diğer generallerden, Hüsamettin Cemil, Ziya, Fehmi, merasime iştirak ettiler.

Emniyet Müdürü Salih Kılıç, Beyoğlu Kaymakamı, Kadıköy Kaymakamı ve İstanbul’un mülki ve askeri erkânı, eski ve yeni devlet adamlarından birçok zevat merhumu, bu son sefahatinde, son varacağı konak yerine kadar teşyi edecekler...

Bu sırada Cevat Paşa’nın yakın arkadaşı çocukluğundan beri tanıyan emekli generallerden İhsan Paşa, top arabasının arkasında neferlerin oturduğu yere oturmak istediğini belirtti. Çok yorgun ve yaşlı olan General İhsan sevdiği arkadaşının yanında gözyaşı dökerek gidiyordu. Hasta halinde bu eski dostunu mezarlığa kadar götürmekte ısrar ediyordu. Geri dönmesi için yapılan bütün teklifleri reddederek, yola çıktı

Alay Beşiktaş’a varınca, o zamana kadar kendini güçlükle tutan Orgeneralin oğlu Hasan, artık gözyaşlarını zapt edemedi.

 

 

Merhumun cenazesi Beşiktaş iskelesinde vapura bindirilirken

 

Harp Akademisinin kara, deniz ve hava subayları büyük askerin tabutunu top arabasından alarak elleri üzerine Şirketi Hayriye’nin 71 nolu vapuruna nakledilmiştir. Vapur buradan hareket ederek saat 14.15’te Kadıköy iskelesine yanaştı. Emekli General Yakup Şevki ve Selimiye Kumandanı Tümgeneral Osman Tufan cenazeyi burada bekliyorlardı.

Selimiye’den askeri kıtalar eller üzerinde cenazeyi aldılar. Alay gene aynı tertiple Yoğurtçu’ya doğru hareket etti. Önde mızıka matem havası çalıyor, arkadan ordunun kara ve deniz erleri, çelenkler ve merhumun na’şını taşıyan top arabası, cenazeyi takip edenler geliyordu. Alay, böylece Yoğurtçu Köprüsü’nün başına gelince, merhumun tabutu, bir cenaze arabasına konularak Sahrayıcedid Mezarlığı’na hareket edildi. Yüze yakın otomobilden adeta bir matem zinciri oluştu.

 

 Cumhuriyet Gazetesi - 15 Mart 1938

 

Ebedi İstirahatgâhında…

Saat 15.30’a doğru Göztepe’ye ve buradan da Sahrayıcedi’de gidildi. Göztepe’de İlkokul öğrencileri bükülmüş başları ile cenazeyi bekliyorlardı.

Sahrayıcedid Mezarlığı’na gelindiğinde kapıda bir kıta asker sıralanmıştı. Memleketin temiz ve fedakâr evladı top arabasından alındı. Kendisinden 5 yıl önce 23 Mayıs 1933 tarihinde vefat eden refikası Bayan Hadiye’nin ayakucunda ve damadı İkinci Kolordu Komutanı General Basri Saran’ın yanında bir mezar kazılmıştı. Mezarlık binlerce insan tarafından doldurulmuştu.

Toprak en büyük askerlerimizden ve en faziletli insan örneklerinden birini daha, gözümüzün önünde yuttu. Ve biz onun üstüne, kürek kürek toprak atarak, yaşlı gözlerle geri döndük!

Tan Gazetesi - 15 Mart 1938

 

  

 Tan Gazetesi - 15 Mart 1938

Cevat Paşa’nın Son Günleri…

 

Merhum Cevat Paşa, 28 Şubat günü ani bir rahatsızlık duymuş, kendisini kısmen kaybetmiştir. Fakat bundan sonra kendine gelmiş iki üç gün yalnız siyatik tarzında bel ve bacak ağrısından şikâyet etmiştir. 3 Mart günü Oğlu Hasan, Tiran sefaretindeki yeni vazifesine gitmek üzere Ankara’dan İstanbul’a geldiğinde babasını yatakta bulmuştur. Baba oğul o gün tabii bir şekilde konuşmuşlar ve geçen sene yaptıkları gibi bu yaz da Çekoslovakya’daki bir kaplıca yerine yapacakları seyahate dair planlarla meşgul olmuşlardır. O akşam amnezi hali baş göstermiştir. Hastalığı dimağ nezfi olarak belirtilmiştir. Merhum ara sıra kendine gelerek şiddetli baş ağrısından şikâyet etmiş fakat devamlı surette kendini toparlayamamıştır. Sonra birden bire afezi hali görülmüştür. Son zamanlarında hastalığı ilerlemiş ve konuşamamıştır. Memleketin en tanınmış doktorları yatağının başından ayrılmamışlar ve tedavisi için epey gayret sarf etmişler.

 

İşte Rahmetlinin Son Sözleri!

 

Cevat Paşa’nın hayatta çekildiği son resmi

 

Merhumun en büyük arzusu, ıstırap çekmeden ölüme kavuşmakmış. Yanındakilere, sık sık, bu arzusunu tekrar edermiş. İstediği de nihayet olmuş. Hemen de ıstırap çekmeden, derin bir uyuşukluk içinde gözlerini hayata kapamış.

Ölümünden bir gün evvel gözlerini açmış, biraz kendine gelir gibi olunca:

— Aman, demiş ağlaşmayın... Komşuları rahatsız etmeyelim!

İşte rahmetlinin son sözleri bu olmuştu!

 

Alman Ordusu’nun İhtiramı

Merhum Cevat Paşa’nın ölümünden dokuz gün sonra Almanya’nın Türkiye sefareti ataşemiliteri Binbaşı Rote, dün, Cevat Paşa’nın kabrine giderek Alman ordusu namına, 18 Mart kahramanının manevî huzurunda eğilmiş ve mezarına bir çelenk koymuştur.

 

Cevat Paşa’nın Cenazesinin Devlet Mezarlığına Nakli

Kurtuluş Savaşı sırasında en az tümen komutanlığı yapmış önemli şahsiyet ve devlet adamlarına “Devlet Mezarlığı” yaptırılması için 6 Kasım 1981 tarihli ve 2549 Sayılı Kanun çıkartılmıştır. Bu kanun kapsamında Kurtuluş Savaşı sırasında komutanlık yapmış komutanlar buraya nakledilmiştir. 26 Eylül 1988 yılında yapılan devlet töreniyle Cevat Paşa’nın Sahrayıcedid’de bulunan cenazesi alınarak, Türk bayrağına sarılı tabutlar, kortej ve bando eşliğinde bir süre saygı yürüyüşüyle taşınarak askeri havaalanına götürüldü. Askeri uçakla İstanbul’dan Ankara’ya gönderildi.

O gün Atatürk’ün silah arkadaşlarından 11 komutanın cenazeleri nakledildi. Bu komutanlar: “Orgeneral Cevat Çobanlı, Orgeneral Yakup Şevki Subaşı, Tümgeneral Kâzım Sevüktekin, Tümgeneral Rüştü Sakarya, Tümgeneral Hüseyin Nurettin Özsu, Tümgeneral Mehmet Sabrı Erçetin, Tümgeneral Aşir Atlı, Tümgeneral Alaattin Kaval, Albay Mümtaz Çeçen, Albay Ahmet Fuat Bulca ve Albay Halit Akmansu” idi.

Ankara’da yine askeri törenle Devlet Büyükleri Mezarlığı’na defnedilmiştir. Cevat Paşa, devlet mezarlığında yatan en yaşlı ve en kıdemli komutandır. Cevat Çobanlı’nın mezar taşında şunlar yazılıdır:

“Cevat ÇOBANLI ORGENERAL 1307-P.4

İstiklal Harbi El-Cezire Cephesi Komutanı 1871-1938”

 Cevat Paşa’nın Devlet Mezarlığı’ndaki kabri

Cevat Paşa 47 yıllık askerlik vazifesinde bu vatan için çaba sarf etmiş kahraman bir komutandır. 81. Ölüm yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun.

 

 

AHMET YURTTAKAL

ayurttakal@gmail.com

 

KAYNAKÇA

 

Akşam Gazetesi - 14 Mart 1938

Akşam Gazetesi - 15 Mart 1938

Cumhuriyet Gazetesi - 18 Mart 1937

Cumhuriyet Gazetesi - 14 Mart 1938

Cumhuriyet Gazetesi - 15 Mart 1938

Cumhuriyet Gazetesi - 27/28 Mayıs 1968.

Yedigün Dergisi - 22 Mart 1938.

Tan Gazetesi – 14 Mart 1938,

Tan Gazetesi – 15 Mart 1938,

Ulus Gazetesi - 15 Mart 1938.

 

  • Askeri Mecmua. Sayı 99, Cilt VI, Askeri Matbaa, İstanbul 1935.
  • Baycan, Nusret, “Orgeneral Cevat Çobanlı” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 20, Cilt:VII, Mart 1991.
  • Baycan, Nusrat, "Orgeneral Cevat Çobanlı" Askeri Tarih Bülteni, Sayı 13, Ağustos 1988 Genkur. Basımevi Ankara 1988.
  • Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi-Çanakkale Cephesi Harekatı, C. V, 1. Kitap (Haziran 1914-Nisan 1915), Genelkurmay Basımevi, Ankara 1993, s. 33.
  • Toker,Hülya, Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri Çanakkale, ATASE Yayınları, Ankara 2014.
  • "Türk İstiklal Harbi’ne Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri" Genelkurmay ATESE Yayınları, Ankara 1989.
  • Yurttakal, Ahmet. Cevat Çobanlı Paşa / Çanakkale Kahramanı, Malatya Valiliği Yayınları, Malatya 2014.
  • Yurttakal, Ahmet. 18 Mart Kahramanı Cevat Paşa Çanakkale BelediyesiYayınları, Çanakkale 2018.

 


[1] Yedigün Dergisi - 22 Mart 1938.

[2] Cumhuriyet Gazetesi – 14/15 Mart 1938, Tan Gazetesi – 14/15 Mart 1938, Akşam Gazetesi - 14/15 Mart 1938, Ulus Gazetesi - 15 Mart 1938.


  2871 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )