Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’nden Çanakkale Muharebeleri Konulu Panel

71. [Alay] / 10. [Bölük] Teğmen İ. Nâci


Ailemin adresi:


İstanbul’da Beşiktaş’ta, Yeni Mahalle’de Bostanüstü’nde, 62 numaralı hanede Musa Efendi.


Bu defter kimin eline geçerse bir şehit hürmetine yukarıdaki adrese göndersin.


….


[Yirmi Dokuzuncu Gün]


21 Haziran 1915 / Pazartesi



[s. 129] Saat 7.00. Geceden beri düşman taarruz ediyor. Şimdi gidiyoruz. Allah hayreylesin…


Saat 11.00.


Muharebeye girdik. Milyonlarla top ve tüfek patlıyor… Şimdi birinci onbaşım yaralandı.


Allahaısmarladık.


[Saat] 11.15… İ. Naci



Yukarıda giriş ve son sayfasının yazıldığı “Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı’nda Bir Şehidin Günlüğü” adlı 98 yıl sonra neşri yapılan Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin muharebeler sırasında 29 gün boyunca tuttuğu günlüğünün tanıtımı çerçevesinde Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Orman Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği panel 14 Mart 2013 Perşembe günü gerçekleşecektir.




Panel Afişi





Kitap Kapağı




Davetiye






Bir cevap yazın