GELİBOLU'YU ANLAMAK

Ağadere’ye Sahip Çık (Murat Sayar)

“AÐADERE” Seni asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız!..

Şahsımın bu fevkalade değerli topraklarda en büyük amacı; 1915 yılında vatanı, dini, namusu, bayrağı ve milletinin onuru için yiğitçe dövüşüp kanıyla Gelibolu yarımadasını sulayan Şanlı Ecdadı unutmamak ve unutturmamaktır.

Ecdâdı unutmamak ve unutturmamak adına yola çıkması gereken bizlerin aynı zamanda Ecdada layık birer torun olmanın yanında onların yattıkları yerde rahat uyumalarını sağlamayı onlara karşı en temel borcumuz olarak görmeliyiz.

1915 yılında Çanakkale’de vatan, din, namus, bayrak için yola çıkan bu yiğitlerin bir kısmına bu üzerimize düşen görevi maalesef yapamayacak, şehitlere borcumuzu ödeyemeyecek duruma getiriliyoruz. Nasıl mı?

1915 yılında 9 Tümen seyyar hastanesini de içinde barındıran, ağır yaralı gazilerimizin tedavi edildiği, tedavi edilemeyen askerlerimizin ise defnedildiği bir bölge olan, Ağadere bölgesi üzerinde 3000’den fazla şehidin bulunduğu bir alandır. Bu şehitliğimiz üzerinde her ne kadar bir şehitlik ibaresi ya da bir şehitlik anıtı bulundurmasa da geçmiş yıllarda yağan yağmurlardan bu bölgede binlerce şehidimizin kemiğinin ortaya çıktığını gördük, biliyoruz ve basından da takip ettik. Avustralya Savaş Muhabiri Charles Bean 1919 yılında mütareke döneminde burayı gezmek için geldiğinde burada Binbaşı Zeki bey ile 3000’den fazla mezar taşı saydığını belirtmiştir. Hatta burası bir hastane ve şehitliğin olması yanı sıra Müttefikler tarafından 1915 yılında 10 Mayıs ve 5 Ağustos tarihlerinde bombalanmış ve cephe gerisi olmasına rağmen savaşa da tanıklık etmiştir.

Bugün İstanbul’un fethini panoramik olarak ziyaretçilere anlatmak için yapılmış bir “Panoramik Müze” olan Panorama 1453 müzesinin benzeri de geçmişte hastane olan bugün ise binlerce şehidimizin yattığı bu alana yani Ağadere mevkiine yapılmak istenmektedir.

Çanakkale Savaşları’ nın Türk milleti için manevi olarak yeri, önemi ve değerini hepimiz bilmekteyiz. Çanakkale Savaşları ve Ecdada hizmet noktasında yapılacak ve bu amaçlara katkı sağlayacak her şeyin tüm Çanakkale sevdalıları gibi ben de her zaman yanındayım. Simülasyon Merkezinin ardından, buradaki derin ve elim savaşı, ecdadın mücadelesini ve yapılan fedakârlıkların neslimiz tarafından iyice anlaşılması açısından anlamlı ve büyük katkı sunacağına inanmaktayım. Bu noktada Çanakkale Savaşları’ nın bölgeyi ziyaret edenlere daha anlaşılır biçimde ifade edilmesini sağlayacak “Çanakkale 1915” isimli panoramik müzenin yapılmasının sağlayacağı diğer birçok katkısını da bilmekteyim. Lakin bu büyük yapının ve beton blokların bu aziz şehitlerimizin yani kahraman Mehmetçiğimizin medfun olduğu, genel itibariyle geçmişte bir hastane ve bugün büyük bir şehitliğin üzerine yapılması bu yapının getireceği maddi ve manevi faydadan daha fazla manevi huzurumuza zarar verecek, şehitlerimizin aziz ruhlarına büyük bir saygısızlık olacağı kanaatindeyim.

Bu yapıyı ısrarla ve buranın bir şehitlik olduğunu bilmesine rağmen bu noktaya yapmak isteyenleri bir kez daha uyarıyor ve bu kararından vazgeçmeye çağırıyorum. Çünkü o topraklar bizlerin değil aziz şehitlerimizindir. Kanlarını akıttıkları, canlarını verdikleri topraklarda en azından rahat uyumalarını sağlayabiliriz. Onları yerinden ederek vefa borcumuzu ödemiş olamayız.

Farkındalık kazandırması dileğiyle…


 


Murat Sayar
Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma
Topluluğu
Başkanı


 


İlgili Linkler


http://www.geliboluyuanlamak.com/11_UNUTULAN-DEGERLER-Agdere-Agir-Mecruhin-Hastahanesi-(Ismail-Sabah).html

6.433 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir