GELİBOLU’YU ANLAMAK

Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri,Dr. Hülya Toker (Ahmet Yurttakal)

 

SUMMARY

Although , many Turkish commanders joined Gallipoli campaign, It has been only known some Turkish officers including Lt.Col. Mustafa Kemal ,the founder of Modern Turkey in the campaign’s popular narrative.

Hülya Toker’s study (Gallipoli Campaign Ottoman Commanders Biographies) examines many Turkish officers’ military backround, who participated Gallipoli Campaign from the regiment level to General HQ. To prepare this book, Toker has studied in the Turkish General Staff Military Archive.She extensively used many regiments war reports and Defence Ministry Archive, as well. To learn Gallipoli campaign for Turkish side in detail requires to use Turkish military archives extensively. Toker’s book is a good example for this type studies and fills a gap. I hope new studies will follow it. I think ,It should be published in English.

 * * * *

Çanakkale Muharebelerinde zafere giden yolda şüphesiz en önemli olan komuta kademesinin sevk ve idaresidir. Bugün bu komutanlardan akıllarda kalan birkaç alay ya da tümen komutanıdır. Bu eserle birlikte birçok alay ve tümen komutanını daha öğrenilmiş olunacaktır.

“Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri (Belge ve Fotoğraflarla)” adlı eserde; Çanakkale Cephesi’nde görev yapmış alay, tümen ve üst kademedeki toplam 149 subayın biyografilerine yer verilmiştir. Biyografilerde hayatı, aldığı madalyalar ile yaptığı görevler tarihleriyle birlikte belirtilmiştir.

Yazar Dr. Hülya Toker, bu eserinde Gnkur. ATAŞE Daire Bşk.lığı Arşivi ile MSB Arşiv Müdürlüğü arşivinden yararlanmıştır. Bazı birliklerin tarihçelerinden de faydalanmıştır.

Yazar, bazı subayların dosyalarına ulaşmadığını belirtmiştir. Ulaşmadığı subayları kitabın ekinde vermiş olup toplam 34 subay hakkında bilgi bulamadığını belirtilmiştir. Bazı subayların Çanakkale cephesindeki görevi muğlak belirtilmiştir. Yazar dosyadaki safahat ile resmi evrakların birbirini tutmadığını belirtmiştir.

Eserde subayların şahsi dosyalarından evraklar kitaba zenginlik katmıştır. Ayrıca o subayın birkaç fotoğrafını da eklemiş. Zira bu fotoğrafların çoğu nadir fotoğraflardan seçmiştir. Bazı subayların fotoğrafları yer almamaktadır. Öte yandan Osmanlıca belgeler de ilave ederek askeri safahat belgesi, emeklilik evrakları, terfi evrakları ve o komutan hakkında yazılmış yazının çevirilerine yer verilmiştir.

Bu eser Çanakkale Muharebeleri ile ilgilenenler açısında büyük bir ihtiyacı doldurmuştur. Muharebe raporlarını okurken ya da bir savaş hatırasını okuduğumuzda bu subay kimdir diye baktığımız da hayatını bu eserle kolayca görülebilmektedir. Kitapta Alman subaylara yer verilmemiştir.

Bu eserin hazırlanmasında emek harcayan başta yazar Dr. Hülya TOKER ve GenKur. ATASE Daire Başkanlığını kutlamak isterim. İlerleyen süreçte tespit edilebilen tabur komutanlarının hayatlarını da bir eser olarak görmek bizleri sevindirecektir.

Bu kitabın ilk baskısı bitmiş 2. Baskısı yeni yayınlanmıştır. Almak isteyen okuyucularımız aşağıdaki adresten iletişime geçerek temin edebilirler.

 

Kitap Künyesi

Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri
Dr. Hülya Toker

Genelkurmay Personel Başkanlığı
Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları

Ankara  2014

  

Temin etmek için

* Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Bakanlıklar/ANKARA,

0312 4022331-2935-2346

 * Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Harbiye / İSTANBUL

5.741 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir