Duyuru… 3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu

ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI GELİBOLU SEMPOZYUMU
20-21 Nisan 2012 İstanbul-Çanakkale, Türkiye
Çanakkale Muharebeleri: Tarih, Menkıbe ve Anı


PROGRAM


İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Avustralya Ulusal Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Vakfı işbirliği ile 20–21 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Üçüncü Uluslararası Gelibolu Sempozyumu’na yurt içinden ve yurt dışından  bildiri ile katılmak isteyen akademisyen ve araştırmacıların başvuruda bulunmaları önemle rica olunur. 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, “Üçüncü Uluslararası Gelibolu Sempozyumu” ile yurt içinde ve yurt dışında ve bilhassa Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Almanya ve İngiltere’de 1915 Çanakkale Savaşları üzerine araştırma yapan genç ve dinamik akademisyen ve bilim adamlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sunum yapacak kişilerin başta arşiv belgeleri olmak üzere hatırat, resmi ve gayri-resmi rapor, görsel sanat, belgesel ve filmlerden yararlanmak suretiyle savaşın sosyal, ekonomik ve askeri yönünü bildirilerinde işlemeleri şüphesiz bu sempozyumun bilimsel yönünü oldukça güçlendirecektir. Osmanlı ve Bizans dönemini bilhassa 1915 Çanakkale Savaşı ile bir bağ kurmak suretiyle işleyen, konuya geniş bir açıdan bakan veya yeni bir bakış açısı getiren bildirilere de bu sempozyumda özellikle yer verilecektir.
Başvuruda bulunmak isteyenlerin 250–300 kelimelik bir özet ve kısa bir öz geçmişlerini 15 Ocak 2012 tarihine kadar bize ulaştırmaları önemle rica olunur. Lütfen ad ve soyadı, unvan, bağlı bulunduğunuz kurum, adres, e-posta, telefon ve faks numaranızı özgeçmişinize yazmayı unutmayınız. Sunum için kullanmak istediğiniz elektronik teçhizatı belirtirseniz seviniriz.
www.canakkalevakfi.org.tr adresimizde bulacağınız kayıt formunu doldurup elektronik ortamda bize ulaştırmanız gerekir. Elektronik ortamda bize ulaşamayanlar özet ve öz geçmişlerini e-posta, faks veya posta yoluyla bize ulaştırarak başvuruda bulunabilirler.KAYIT FORMU
Konferans yemeği, içecek ve teknik giderleri karşılamak için katılım ücreti 175 TL olarak belirlenmiş olup katılımcıların iki gecelik konaklama ve yemek ücretleri Düzenleme Komitesi tarafından karşılanacaktır. TÜBİTAK’ın yurt içi bilimsel etkinlikleri destekleme müracaatının olumlu karşılanması durumunda 35 yaşın altındaki akademisyenlerin (kontenjan miktarınca) kayıt ücretleri sempozyum sekretaryası tarafından üstlenilecektir.
İstanbul’a ulaşım ve iki geceden daha fazla konaklamak isteyenlerin masrafları katılımcılara ait olup kendilerine ayrılan otelde kalmayı sürdürmek istedikleri takdirde bize başvuruda bulunurken belirtmeleri gerekir. Katılımcılar arzu ettikleri takdirde kendi otellerini ayarlamakta muhayyerdirler. 
Konferans web sahifesi devamlı şekilde yenileneceğinden katılımcıların sahifeyi belli aralıklarla takip etmeleri önemle rica olunur. Sempozyuma İngilizce veya Türkçe (İngilizce özet olması koşuluyla) bildiriler kabul edilecek, gerektiğinde anında tercüme hizmeti verilecektir.


Sempozyum Konuları:
Çanakkale Muharebeleri: Tarih, Menkıbe ve Anı
Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti ve Çanakkale Harbi
Çanakkale Harbi Sebep ve Sonuçları 
Çanakkale Kara ve Deniz Muharebeleri
Çanakkale Harbinde Kullanılan Askeri Strateji ve Teknikler
Mustafa Kemal’in Çanakkale’de Oynadığı Rol ve Önemi
Çanakkale Harbinde Kaybedilen Beşeri Sermaye
Din Adamlarının ve Dini Kuruluşların Çanakkale Harbinde Oynadıkları Rol
Çanakkale Harbinin Basın ve Sinemaya Yansıması
Çanakkale Harbi ve Edebiyat
Çanakkale ve Gelibolu Yarımadasının Sosyo-ekonomik ve Kültürel Yapısı
Ve ilgili diğer konular


Önemli Tarihler:
Özetin son gönderilme tarihi                                    15 Kasım 2011 (15 Ocak 2012’a uzatıldı)
Bildiri metninin son gönderilme tarihi                      1 Mart 2012 
Sempozyum programının karara bağlanması             5 Mart 2012 
Kayıt için son tarih                                                  2 Nisan 2012 
Bildirilerin CD’de basımı                                          15 Nisan 2012


Sempozyum Eş-başkanları:
Mehdi İlhan, Avustralya Ulusal Üniversitesi, 
İbrahim Güran Yumuşak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 


Sempozyum Yürütme Kurulu:
Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Mehmet Bulut, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Muhammet Erat Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
R. Deniz Özbay, Marmara Üniversitesi
Soner Karagül Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi


Sempozyum Bilim Kurulu: 
Ahmet Kavas, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Ahmet Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi
Amin Saikal, Avustralya Ulusal Üniversitesi 
Davut Aydüz, Sakarya Üniversitesi  
Elizabeth Minchin, Avustralya Ulusal Üniversitesi 
Erol Özvar, Marmara Üniversitesi     
Fehmi Yılmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi  
Halil Ersin Avcı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  
Halil İnalcık, Bilkent Üniversitesi  
İbrahim Güran Yumuşak, Çanakkale Vakfı  
James Piscatori, Durham Üniversitesi 
Kemal Özler, Uludağ Üniversitesi  
Mehdi İlhan, Avustralya Ulusal Üniversitesi 
Mehmet Bulut, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  
Mehmet Fatih Yavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mete Tunçoku, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  
Muhammet Erat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  
Mustafa Budak, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Mustafa Çiçekler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi  
Mustafa Demir, Sakarya Üniversitesi  
Nurullah Genç, İstanbul Ticaret Üniversitesi  
Peter Londey, Avustralya Ulusal Üniversitesi
Sedat Laçiner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  
Yaşar Bülbül, İstanbul Üniversitesi  
Zekeriya Kursun, Marmara Üniversitesi  


Sempozyum Onur Kurulu:
Prof. Dr. Hamit Okur, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü  
Prof. Dr. Sedat Laçiner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ian Young, Avustralya Ulusal Üniversitesi Rektörü


İLETİŞİM ADRESLERİ: 
Dr. M. Mehdi İlhan                            E-posta: Mehdi.Ilhan@anu.edu.au  
Dr. İbrahim Güran Yumuşak               E-posta: kongre@canakkalevakfi.org.tr   
İnternet Sitesi: www.canakkalevakfi.org.tr  


 

Bir cevap yazın