GELİBOLU’YU ANLAMAK

Edirne Kuşatması Günlüğü – Kuşatma Altında Yaşayan Birinin Günlük Notları / R. P. Paul CHRISTOFF (Çev. Yunus Emre Kaleli)

Yaklaşık 550 yıl Osmanlı Devleti’nin elinde kalan Edirne, Osmanlı ordusunun Balkan Savaşları’nda yenilgiye uğraması üzerine kısa bir süreliğine de olsa Bulgarların işgaline uğramıştır. Değerli araştırmacı Yunus Emre Kaleli tarafından Türkçeye kazandırılan bu kitap, Edirne’nin işgal edilmesine kadar süren beş buçuk aylık kuşatmayı ve şehrin kahramanca müdafaasını konu alıyor.

Kitap, Fransız yazar Paul Christoff’un, savaşın başladığı günden şehrin teslimine kadar, günü gününe tuttuğu notlardan oluşuyor. Yazar, önsözünde de belirttiği gibi, olayları olabildiğince tarafsız bir bakış açısıyla kaleme almaya çalışmış.

Edirne Kuşatması Günlüğü’nde, Edirne halkının ve Türk askerinin yaşadığı tüm zorlukları, samimi ve akıcı bir dille tasvir eden yazar; diğer cephelerde yaşanan gelişmelere, Balkan coğrafyasının Osmanlı hâkimiyetinden nasıl koparıldığına ve bunun neticesinde kaybedilen topraklarda kalan Müslümanların maruz kaldığı katliamlara da kayıtsız kalmamış.

Fotoğraf ve resmî belgelerin de yer aldığı bu değerli günlük, tarih araştırmacıları için bir kaynak teşkil etmesi yanında, yakın tarihe meraklı herkesin de zevkle okuyabileceği bir eserdir.

 ***

 

Önsöz

Okuyacağınız günlüğün sahibi gerçekçi ve tarafsız olmak için elinden geleni yapmıştır. Eserin bazı yerlerinde muhariplerden haklı olanın hakkını teslim etmeyi, bazı yerlerinde ise eleştiri yapıldığını göreceksiniz. Bazı olaylar abartılmış olabilir veya tartışılabilir. Gelecekte yapılacak olan araştırmalarla bunu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Netice itibariyle, ya bu günlüğün yazarına hak vereceksiniz ya da karşı çıkacaksınız. Bu demek oluyor ki yazar, okuyucunun anlayışına ve iyi niyetine güven duyuyor. Ayrıca okuyucuların önyargılı davranıp eser hakkında yanlış bir fikre kapılmamalarını rica ediyor.

Elbette kuşatma altında yaşayanların Edirne dışında gerçekleşen olaylara herhangi bir şekilde müdahil olması mümkün değildi. Zira şehrin abluka altına alınması buna fırsat vermiyordu. Biz sadece beş aylık kuşatma sürecinde şehrin fizikî ve manevî yönünü ana hatlarıyla aktarmaya çalıştık. Gerçeklere sadık kalarak yazmaya çalıştığımız bu günlükle, düşmanların bile memnun kalacağını ümit ediyoruz.

Tanrı, onların ve bizim yardımcısı olsun!

[R. P. Paul CHRISTOFF]

Yaklaşık 550 yıl Osmanlı Devleti’nin elinde kalan Edirne, Osmanlı ordusunun Balkan Savaşları’nda yenilgiye uğraması üzerine kısa bir süreliğine de olsa Bulgarların işgaline uğramıştır. Değerli araştırmacı Yunus Emre Kaleli tarafından Türkçeye kazandırılan bu kitap, Edirne’nin işgal edilmesine kadar süren beş buçuk aylık kuşatmayı ve şehrin kahramanca müdafaasını konu alıyor.

Kitap, Fransız yazar Paul Christoff’un, savaşın başladığı günden şehrin teslimine kadar, günü gününe tuttuğu notlardan oluşuyor. Yazar, önsözünde de belirttiği gibi, olayları olabildiğince tarafsız bir bakış açısıyla kaleme almaya çalışmış.

Edirne Kuşatması Günlüğü’nde, Edirne halkının ve Türk askerinin yaşadığı tüm zorlukları, samimi ve akıcı bir dille tasvir eden yazar; diğer cephelerde yaşanan gelişmelere, Balkan coğrafyasının Osmanlı hâkimiyetinden nasıl koparıldığına ve bunun neticesinde kaybedilen topraklarda kalan Müslümanların maruz kaldığı katliamlara da kayıtsız kalmamış.

Fotoğraf ve resmî belgelerin de yer aldığı bu değerli günlük, tarih araştırmacıları için bir kaynak teşkil etmesi yanında, yakın tarihe meraklı herkesin de zevkle okuyabileceği bir eserdir.

 

5.772 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir