GELİBOLU’YU ANLAMAK

Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir – Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

 Zorlu bir coğrafyada yaşayan ülkemiz hem politik hem de jeopolitik açıdan oldukça sıkıntılı dönemler yaşamış. Vatan toprağını korumada her dönem oldukça yüksek bedel ödemek zorunda kalmıştı. Her karışı için şehitlik gibi yüksek bir bedel ödenen ülkemizde şehitler konusu kesin ve net şekilde açığa kavuşturulmamış konulardan birisidir. Bu konuda ne yazık ki Milli Savunma Bakanlığının resmi belgelere göre hazırlanan tek yayından başka da kaynak bulunmamaktadır.

Halbu ki bugüne kadar çok fazla gündeme gelmemiş olan farklı kaynaklarda incelenmesi gereken önemli verileri içinde barındırmakta. Şehitlerin tespiti ile ilgili kaynaklara genel olarak baktığımızda beş farklı kaynağın sentezi gerekmekte. İnsan kaynaklarının envanterinin farklı birimlerce tutulmasından kaynaklanan bu duruma göre şehit kayıtlarına rastlanan belgeler şöyledir;

1-Milli Savunma Bakanlığı kayıtları: 5 cilt halinde resmi kayıtlara dayandırılarak 1998 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanmış olup kütüphanelerde tüm okuyuculara açık bulunmaktadır[1].

2-Asker künye defterleri: 15 yıl öncesine kadar il-ilçe askerlik şubesi arşivlerinde saklanan bu defterler Milli Savunma Bakanlığı’nın Ankara Lodumlu’da bunan arşiv müdürlüğünde toplanmıştır. Şuan için araştırmaya kapalıdır.

3-İdari birimlerin nüfus esas defterleri: R.1316(1900 M.) yılında yayınlanan nüfus sicil nizamnamesine göre tüm ülkede yapılan son Osmanlı nüfus tahriri hem sayım hem de yazım özelliği taşımaktadır. Tahrir 1320 yılında başlamış ve 1323 yılında tamamlanmıştır. Bu defterleri kişilerin bilgilerinin olduğu sayfanın karşı tarafında kişilerle ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Özellikle ölüm nedeni ve kayıtları seferberlik dönemindeki ölümlerle çok önemli kayıtlar olabilmektedir.

4-Vefayata mahsusu vukuat defterleri: Ölüm defteri de denmektedir. Kişilerin ölüm nedeni, yeri, tarihi ile ilgili kayıtların tutulduğu defterlerdir. İl ve ilçe nüfus müdürlüğü arşivlerinde iken şuan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arşivine alınmıştır. Özellikle “askerde-şehiden” kayıtları önemlidir .

5-Kayıtsız ölümler ve kayıplar defteri: 1933 yılında çıkarılan nüfus af kanunu ile kayıtsız doğum, kayıtsız evlilik ile birlikte kayıtsız ölüm defter kayıtlarıdır. 1934 yılında tüm ülke de nüfus taraması yapılmış kayıtsız ölümler kaydedilerek ölüm işlemleri geçekleştirilmiştir. Kayıtsız ölüm defterleri aileleri verdikleri beyanlara göre ölüm yer ve tarihleri seferberlik dönemindeki kayıplar için önemlidir. İl ve ilçe nüfus müdürlüğü arşivlerinde iken şuan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arşivine alınmıştır.

Bu konuda bölgenin yerel tarih araştırmacılarından Necat Çetin ile birlikte yaptığımız beş farklı ilçedeki araştırmalarımız resmi belgelerin dışındaki kaynaklarında kullanımı ile seferberlik dönemin askerde kalanlar ile ilgili rakamlar olağan üstü artmaktadır.

            Bu araştırmanın konusunu İzmir’in Beydağ ilçesindeki tüm şehitler dikkate alınarak genel bakıştan şehit sayısının en yoğun olduğu birinci dünya savaşı ve bu savaş içinde de Çanakkale cephesi örnekleme alınmıştır.

Beydağ İlçesinden görünüm

            I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti dâhil olduğu farklı cephelerde savaşmıştır. Devletin resmi arşivinde I.Dünya Savaşında çeşitli cephelerde kalan asker sayısı bu güne kadar maalesef kesin rakamlarla tespit edilememiş, yaklaşık olarak ifade edilmiştir. Tüm ülkelerden 65.038.810 askerin katıldığı savaş, arkasında resmi rakamlara göre toplam 8.556.315 ölü, 21.219.452 yaralı ve 7.750.945 kayıp veya esir bırakmıştır .

Osmanlı İmparatorluğunun askeri kayıpları konusunda bazı araştırmalar yapılmıştır . Toplan asker kaybının 1.600.000 kişi tahmin edilmektedir. Yapılan diğer bir araştırma ise daha net rakamlar ifade etmektedir .

(Ölü, yaradan veya hastalıktan ölenler)

501 .091

Yara veya hastalıktan ötürü hastanede tedavi edilenler

3 .059 .205

Hastaneden taburcu edilmiş 

2.167.841

Malûller

891 .364

Toplam

2.167.841

Muhtelif cephelerdeki ölüler sayısı

 

Kafkas cephesinde 

218.878

Çanakkalede

101 .147

Filistine cephesinde

80.764

Irak’ta.

44.721

İzmir ve Antalya’da (amele taburları çoğu sıtmadan)

9.211

Galiçya’da

4 .272

Romanya ve Dobruca’da

4.166

Hicaz’da (Mekke, Medine, Yemen) 

4.166

Makedonya’da

878

Türlü cephelerde (Kafkaslar, Bakû, Dağıstan v.b)

74.852

Toplam

392.915

Sadece cephelerdeki ölen asker sayısı

383.704

Tablo 1- Osmanlı İmparatorluğunun askeri kayıpları[2]

 

Beydağ ilçesine bakıldığında toplam resmi kayıtlarda 10 şehit bulunmaktadır. 1. Dünya savaşındaki bu şehitlerin 9’u Çanakkale cephesinde 1’i Filistin cephesinde yer almakta..

Sıra

Baba Adı

Adı

 

Lakabı

D.

Yılı

Doğum Yeri

Birliği/

Rütbesi

Cephesi

Şehit Olduğu Yer

Şehit Olduğu

Tarih

1

Hacı Tahir

İsmail

Arap

oğulları

1884

Adaküre

66.Alay  1.Tabur 

1. Bölük/Er

Çanakkale

Sığındere

30/10/1331

2

Hacı İbrahim

Sadık

 

1887

Yağcılar

127.Alay 2.Tabur

1.Bölük /Piyade/Er

Çanakkale

Anafartalar

20/08/1331

3

Ahmet

Hüseyin

 

 

Palamutcuk

29. Alay 3.Tabur

4.Bölük /Er

Çanakkale

 

 

4

Mustafa

İbrahim

 

1890

Balyambolu

66. Alay 1.Tabur 3.

Bölük/Er

Çanakkale

 

30/11/1331

5

Şakir

Osman

 

Hacı Ömer

Oğulları

1882

Çomaklar

61. Alay 1.Tabur / Piyade/Er

Çanakkale

Kirte Harbi

24/09/1331

6

Ali

Ali

Kural

Oğulları

1880

Beydağ

61. Alay 1.Tabur / Piyade/Er

Çanakkale

Kirte

25/09/1331

7

Mustafa

İbrahim

 

1890

Beydağ

66. Alay 1.Tabur 3.

Bölük /Er

Çanakkale

 

30/11/1331

8

Zekeriya

Mehmet

 

 

Beydağ

13. Alay 1.Tabur 3.Bölük /Er

Filistin

Cephesi

Babtom Vatan Cerrahi Hastahanesi

01/02/1333

9

Cinci

Ali

 

1875

Beydağ

63. Alay 4.Tabur/ Piyade/Er

Çanakkale

Siperde

 

27/09/1331

10

Mustafa

İbrahim

 

1890

Beydağ

66. Alay 1.Tabur 3.

Bölük/Er

Çanakkale

 

Seddülbahir.

 

30/11/1331

Tablo 2- Milli Savunma Bakanlığı Resmi Kayıtlarındaki Beydağ Şehitleri

 

Beydağ Milli Savunma Bakanlığı Arşivindeki 10 şehidin en genci (1890 Doğumlu) 25, en yaşlısı ise (1875 doğumlu) 40 yaşındadır.

Şehidin Yaşı

Adedi

25

4

28

1

31

1

33

1

40

1

Bilinmiyen

2

TOPLAM

10

Tablo 3- MSB arşivindeki şehidlerin yaşları

Milli Savunma Bakanlığının Arşivindeki 10 şehidin doğum yerleri itibarıyla dağılımları 6 merkezde yoğunlaşırken merkez 5 şehit ile ilk sırada yer almakta.

 

Tablo 4-Milli savunma Arşivindeki Şehitlerin doğum yerlerine göre

            1.Dünya savaşı ve Çanakkale cephesindeki MSB Arşivindeki Beydağlı şehitlerin alay seviyesinde bağlı olduğu birliklerinin tasnifinde 66. alaya dağılan şehitler 4 şehitle ilk sırada yeralmakta.

 

BAÐLI OLDUÐU ALAY

ŞEHİT SAYISI

13.ALAY

1

29.Alay

1

61.ALAY

2

63.ALAY

1

66.ALAY

4

127.ALAY

1

TOPLAM

10

Tablo5- MSB arşivine göre Çanakkale Cephesinde Şehit olan

 Beydağlıların Alay seviyesinde dağılımları

 

Ölüm Vefayat defterlerindeki 50 Beydağ şehidinin 26’sı Çanakkale cephesinde,3 Galiçya cephesinde yer alırken 21’i çeşitli cephelerdedir.

Köy Adı

Hane

Adı

Babası

Anası

D. Tarihi

Ölüm Yeri

Ağalar

96/1

Kütoğlan oğlu Ali

Süleyman

Fatma

1294

Korukavak

Aktepe

55/1

Hacı Hamit oğlu Hamit

Mehmet

Halime

1297

Meydan Harbi

Aktepe

52/2

Çakıroğlu mahdumu Mustafa

Hüseyin

Fatma

1298

Harpte

Aktepe

 

Hacı Hüseyin oğlu mahdumu Şükrü

Mehmet

Hatice

1301

Harpte

Alakeçili

5/1

Ali oğlu Mehmet

İbrahim

Fatma

1293

Anafartalar

Balyambolu

72/2

Köseoğlu Şerif Ali mahdumu Hasan

Şerif Ali

Sadıka

1304

Meydan Harbi

Balyambolu

91/4

Şerbetçi İbrahim Mahdumu Süleyman

İbrahim

Şerife

1308

Seddülbahir

Balyambolu

16/2

Mehmet Beşe oğlu Mehmet

Mehmet

Hatice

1307

Soğanlıdere muharebesi

Beyköy

64/4

Çakmak oğlu Mehmet

Abdullah

Fatma

1307

Askerde

Beyköy

56/2

Karamehmet oğlu Cafer

İbrahim

Ayşe

1303

Harpte

Beyköy

 

Okkalıoğlu Mehmet

Mustafa

Fatma

1300

Çanakkale/ Kerevizdere

Beyköy

 

Usta Ali oğlu İbrahim

İbrahim

Hatice

1305

Harpte

Cibre

 

BayatoğluAlim

Hüseyin

Emine

1299

Seddülbahir

Cibre

18/3

Fırıncıoğlu mahdumu Cafer

Şakir

Cemile

1309

Harpte

Cibre

53/2

Eddaloğlu Ali

Ali

 

1296

Harpte

Cibre

40/2

Babalık oğlu Mustafa

Mustafa

Zeynep

1297

Askerde

Cibre

10/2

Hacı Velioğlu mahdumu Mehmet

Kara Ahmet

Vesile

1304

Şahintepesinde

Cibre

5/1

Seyit oğlu Ahmet

Hüseyin

Ayşe

1296

 

Cibre

 

Seyyit

Salih

Naime

1305

Reste kazası civarında

Cibre

 

Kerimoğlu Mustafa

Mehmet

Cemile

1302

Erzurum Harpte

Çomaklar

181/2

Müftüoğlu Ali

Şakir

Vesile

1307

Kalei Sultaniye

Çomaklar

150/2

Ayvazoğlu mahdumu Raşit

Mestan

Ayşe

1306

Çanakkale

Çomaklar

151/2

Mustafa oğlu mahdumu Mehmet

Mustafa

Sadıka

1309

Harpte

Çomaklar

106/2

Berberoğlu mahdumu Ali

İsmail

Hanım

1301

Zığındere Muharebesinde

Çomaklar

169/3

Hacı Arapoğlu Osman

Şakir

Şerife

1298

Kitrede

Çomaklar

161/1

Ayvazoğlu  Şakir

Ali

Şerife

1303

Harpte

Debbağlar

50/3

Hacı Ahmet oğlu Hamit

Ahmet

Şerife

1298

Galiçya

Debbağlar

5/4

Hacı İbrahim oğlu Sadık

Hüseyin Ali

Fatma

1303

Çanakkale

Debbağlar

 

Kara Hasan oğlu Mehmet mahdumu Süleyman

Mehmet

Vesile

1306

Anafartalar

Eğridere

16/1

Demirlioğlu Mehmet

Mehmet

Cennet

1292

Muharebede

Halı köy

13/3

Kaşıkçıoğlu Mehmet

Halil

Keziban

1296

Cavitbey Tepesi

Halı köy

124

Deveci Mehmet oğlu Mehmet

Hüseyin

Hatice

1295

Çanakkale

Küre

133/2

Hatipoğlu mahdumu Mustafa

Hüseyin

Sultan

1296

Karaburun

Küre

239/1

Cincioğlu Ali

Süleyman

Fatma

1291

Çanakkale

Küre

202

Çırak Ali oğlu Mustafa

Mustafa

Ayşe

1309

Galiçya

Küre

131/3

Kadı oğlu Mustafa

Ali  

Ümmü

1304

Çanakkale

Küre

100/2

Küçük İbrahim oğlu İbrahim

Hüseyin

Hatice

1294

Askerde

Sarıkaya

30/4

Ayvaz oğlu Halil İbrahim

Halil

Emine

1307

Çanakkale

Sarıkaya

30/2

Ayvazoğlu mahdumu Ali

Halil

Emine

1298

Harbde

Sarıkaya

26/4

Arapoğlu Mahdumu Süleyman

Bekir

Fatma

1303

Kitre Muharebede

Sarıkaya

25

Arapoğlu mahdumu İsmail

Süleyman

Hatice

1309

Seddülbahir

Sarıkaya

41/5

Kahvecioğlu mahdumu Ahmet

Hasan

Fatma

1309

Meydan Harbi

Tabakçılar

61/1

Demircioğlu Mehmet

Mustafa

Cemile

1305

Harpte

Tabakçılar

84/1

Hacı Ali oğlu Osman

Mustafa

Ayşe

 

Galiçya

Tasavra

44/2

Ali oğlu mahdumu Süleyman

Ali

Abide

1298

Harp muhiti

Tasavra

14.Şub

Kaçaroğlu mahdumu Mehmet

Osman

Hatice

1304

Soğanlıdere muharebesi

Tosunlar

23/4

Hacı Hafızoğlu mahdumu Ali

Ali

Havva

1308

Seddülbahir

Yağcılar

24/3

Ayanoğlu Ali

Mehmet

Fatma

1299

Seddülbahir

Yağcılar

5/4

Hacı İbrahim oğlu Sadık

Hüseyin Ali

Fatma

1303

Çanakkale

Yağcılar

7/2

Kara Mustafa oğlu Sadık

Mehmet

Fatma

1309

Anafartalar

                        Tablo 6-Vefayat Defterlerine göre Beydağ Şehitleri

Kayıtsız Ölüm defterine göre ise toplam 50 şehidin en genci 1309 doğumlu 24 yaşında, en yaşlısı ise 1291 doğumlu 41 yaşındadır.

Şehidin Doğum tarihi

Adedi

1291/1874

1

1292/1875

1

1293/1876

1

1294/1877

2

1295/1878

2

1296/1878

2

1297/1879

3

1298/1880

4

1299/1881

2

1300/1882

1

1301/1883

2

1302/1884

1

1303/1885

5

1304/1886

4

1305/1887

3

1306/1888

2

1307/1889

4

1308/1890

2

1309/1891

6

Tablo 7-Vefayat  Ölüm Defterine göre

Beydağ şehitlerinin yaşları      

 

            Kayıtsız Ölüm defterlerine göre toplam 536 şehit merkez dahil20 yerleşim biriminde bulunmakta. Adaküre köyü 121 şehidiyle ilk sırada yer almaktadır.

Köyün İsim

Hanedeki Şehid

(2 Şehid)

Hanedeki Şehid

(3 Şehid)

Hanedeki Şehid

(4 Şehid)

Toplam Hane sayısı

Toplam şehit sayısı

Ağalar

1

1

2

14

Aktepe

6

1

7

36

Alakeçili

4

1

5

16

Bakır/Bakırköy

1

1

18

Bey

5

1

6

44

Çiftçiler

11

Çomaklar

12

1

13

61

Eğridere

 

 

 

 

12

Erikli

1

1

2

22

Halı/Halıköy

2

1

3

20

Karaoba

3

3

32

Kurudere

2

1

3

15

Küre

24

2

2

28

121

Mutaflar

2

1

3

19

Tabaklar

 

 

 

 

13

Tosunlar

1

1

12

Yağcılar

8

1

9

35

Yeniyurt

1

1

7

Yeşil

2

1

3

30

TOPLAM

70

16

4

90

536

Tablo 8-Kayıtsız Ölüm Defterine göre Beydağ şehitlerinin doğum yerlerine göre

           

Tablo 9- Kayıp Defterlerine göre Beydağ şehitleri

Kayıp olduğu yer

Ölenin adı soyadı

Babasının Adı

Anasının Adı

Doğum yeri/Tarihi

Ölüm Tarihi

Bakır

Seferberlik Şam[3]

Kara İbrahim Efendi Hafidi Arif

Mehmet

Fatma

Bakır/1308

1332

Seferberlikte[4]

Kara İbrahim oğlu Ahmet

Mehmet

Zeliha

Bakır/1294

1332

Seferberlikte[5]

Kıllıoğlu Mehmet

Mehmet

Ayşe

Bakır /1315

 

Askerde[6]

Mustafa

Ahmet

Ayşe

Bakır/1308

1330

Seferberlikte[7]

Hasan

Hasan

Ayşe

Bakır/1308

1332

Seferberlik[8]

Ali

Hasan

Ayşe

Bakır/1310

 

Seferberlik[9]

Süleyman

Hasan

Ayşe

Bakır/1312

 

Seferberlik Bağdat[10]

Mehmet

Mehmet

Fatma

Bakır/1298

1335

Seferberlik[11]

Hasan oğlu Ali

Hasan

Ayşe

Bakır/1312

 

Seferberlik[12]

Ahmet

İsmail

Fatma

Bakır/1301

 

Seferberlik[13]

Hacı Mehmet oğlu İsmail

Süleyman

Emine

Bakır/1291

 

Seferberlik[14]

Topal Ali Oğlu Mustafa

Ali

Fatma

Bakır/1312

 

Seferberlik[15]

Mehmet

Süleyman

Kezban

Bakır/1311

 

Seferberlik[16]

Hasan

Ali

Zeliha

Bakır/1313

 

Seferberlik[17]

Ali

Hasan

Ayşe

Bakır/1308

 

Seferberlik[18]

Hüseyin

Mehmet Ali

Elif

Bakır/1309

 

Seferberlik[19]

Ali

Hüseyin

Emine

Bakır/1301

 

İtalyan[20]

Ali

Hasan

Fatma

Bakır/1296

 

Kurudere

Gaip[21]

Mustafa

Hasan

Alime

Kurudere/1291

 

Gaip[22]

Ahmet

Süleyman

Fatma

Kurudere/1302

 

Gaip[23]

Mehmet

Süleyman

Fatma

Kurudere/1308

 

Gaip[24]

İbrahim

Süleyman

Fatma

Kurudere/1308

 

Gaip[25]

Ali

Süleyman

Fatma

Kurudere/1315

 

Gaip[26]

Ahmet

Hüseyin

Hatice

kurudere/1296

 

Gaip[27]

Ali

Mustafa

Fatma

Kurudere/1303

 

Gaip[28]

Halil

Mehmet

Fatma

Kurudere/1296

 

Gaip[29]

Mehmet

Mehmet

Fatma

Kurudere/1315

*

Gaip[30]

Ahmet

İbrahim

Alime

Kurudere/1302

 

Gaip[31]

Süleyman

İbrahim

Alime

Kurdere/1302

 

Gaip[32]

İsmail

Hüseyin

Sultan

Kurudere/1311

 

Gaip[33]

Mustafa

Mehmet

Fatma

Kurudere/1313

1335

Gaip[34]

Hasan

Ali

Fatma

Kurudere/1308

 

Gaip[35]

İsmail

Hüseyin

Fatma

Kurudere/1314

 

Gaip[36]

Süleyman

Ali

Ayşe

Eğridere/1298

 

Eğridere

Gaip/Umumi Harp[37]

Hüseyin

Mehmet

Zeliha

Eğridere/1316

 

Gaip/Umumi Harp[38]

Süleyman

Süleyman

Hatice

Eğridere/1313

 

Gaip/Harbi umumi[39]

Halil

Hüseyin

Hatice

Eğridere/1315

 

Gaip/Balkan[40]

Hüseyin

Halil

Hatice

Eğridere/1309

 

Gaip/Umumi Harp[41]

Hüseyin

Yusuf

Hatice

Eğridere/1310

 

Gaip/Umumi Harp[42]

Mustafa

Mehmet

Fatma

Eğridere/1283

 

Gaip/Umumi Harp[43]

Hüseyin

Mehmet

Zeliha

Eğridere/1316

 

Gaip/Umumi Harp[44]

Mehmet

Hasan

Fatma

Eğridere/1296

 

Gaip/Umumi Harp[45]

Mehmet

Mehmet

Hatice

Eğridere/1311

 

Gaip/Umumi Harp[46]

İbrahim

Mustafa

Ayşe

Eğridere/1298

 

Gaip/Umumi Harp[47]

Ali

Mehmet

Hatice

Eğridere/1299

 

Karaoba

Gaip/Umumi Harp[48]

İbrahim

Ali

Emine

Karaoba/1304

 

Gaip/Umumi Harp[49]

Mehmet

Mustafa

Fatma

Karaoba/1294

 

Seferberlik[50]

Ahmet

Mustafa

Hatice

Karaoba/1312

 

Seferberlik[51]

Ali

Mehmet Ali

Ayşe

Karaoba/1302

 

Yemen[52]

Mehmet

Ali

Fatma

Karaoba/1294

 

Seferberlik[53]

Mustafa

Ali

Fatma

Karaoba/1303

 

Seferberlik[54]

Ahmet

Ali

Fatma

Karaoba/1312

 

Seferberlik[55]

Mehmet

Mehmet

Hatice

Karaoba/1315

 

Seferberlik[56]

Halil

Ali

Fatma

Karaoba/1298

 

Seferberlik[57]

Mustafa

Mehmet

Ayşe

Karaoba/1308

 

Seferberlik[58]

Hasan

Mehmet

Meryem

Karaoba/1303

 

Seferberlik[59]

Ali

Mehmet

Emine

Karaoba/1310

 

Seferberlik[60]

Süleyman

İbrahim

Fatma

Karaoba/1300

 

Seferberlik[61]

Süleyman

Mehmet

Hatice

Karaoba/1297

 

Seferberlik[62]

Mehmet

Mustafa

Fatma

Karaoba/1302

 

Seferberlik[63]

Mustafa

Mustafa

Fatma

Karaoba/1310

 

Seferberlik[64]

Hüseyin

Mustafa

Fatma

Karaoba/1312

 

Seferberlik[65]

Ahmet

Mehmet

Şerife

Karaoba/1297

 

Seferberlik[66]

Ömer

Bekir

Hatice

Karaoba/1307

 

Seferberlik[67]

Mehmet

Mustafa

Fatma

Karaoba/1300

 

Seferberlik[68]

Veli

Hüseyin

Hatice

Karaoba/1297

 

Balkan[69]

aLİ

Mustafa

Ayşe

Karaoba/1290

 

Seferberlik[70]

Ali

Mehmet

Fatma

Karaoba/1287

 

Seferberlik[71]

Yusuf

Ahmet

Havva Ayşe

Karaoba/1315

1333

Seferberlik[72]

İbrahim

Mehmet

Fatma

Karaoba/1306

 

Seferberlik[73]

Ali

Hüseyin

Fatma

Karaoba/1297

 

Seferberlik[74]

Mehmet

Mustafa

Fatma

Karaoba/1294

 

Seferberlik[75]

Mehmet

Abdi

Fatma

Karaoba/1313

 

Seferberlik[76]

Talha Osman

Mehmet

Fatma

Karaoba/1293

 

Seferberlik[77]

Ahmet

Mehmet

Dudu

Karaoba/1307

 

Seferberlik[78]

Hüseyin

Mehmet

Dudu

Karaoba/1312

 

Seferberlik[79]

Halil

Mehmet

Fatma

Karaoba/1320

 

Mutaflar

Gaip/Umumi Harp[80]

Ali

Hüseyin

Fatma

Mutaflar/1303

 

Gaip/Umumi Harp[81]

Mehmet

Hasan

Ayşe

Mutaflar/1312

 

Gaip/Umumi Harp[82]

Mustafa

Ahmet

Şerife

Mutaflar/1296

 

Gaip/Umumi Harp[83]

Mehmet

Molla Hasan

Zeliha

Mutaflar/1315

 

Gaip/Umumi Harp[84]

Mehmet

İbrahim

Fatma

Mutaflar/1302

 

Gaip/Umumi Harp[85]

Hüseyin

Mehmet

Fatma

Mutaflar/1312

 

Gaip[86]

Kel Yörük oğlu Mehmet Ali

Mehmet

Meryem

Mutaflar/1299

 

Gaip/Umumi Harp[87]

Ali

Mahmut

Meryem

Mutaflar/1210

 

Gaip/Umumi Harp[88]

Mehmet

Ali

Fatma

Mutaflar/1297

 

Gaip/Umumi Harp[89]

Kara Hasan oğlu Hüseyin

Hüseyin

Fatma

Mutaflar/1304

 

Gaip/Umumi Harp[90]

Ahmet

Hüseyin

Fatma

Mutaflar/1306

 

Gaip/Umumi Harp[91]

Hüseyin

Hüseyin

Fatma

Mutaflar/1308

 

Gaip/Umumi Harp[92]

Mehmet

Hüseyin

Fatma

Mutaflar/1310

 

Gaip/Umumi Harp[93]

Mustafa

Hüseyin

Fatma

Mutaflar/1312

 

Gaip/Umumi Harp[94]

Molla İbrahim oğlu İbrahim

Hüseyin

Ümmü

Mutaflar/1300

 

Gaip/Umumi Harp[95]

İbrahim

Mehmet

Emine

Mutaflar/1303

 

Gaip/Umumi Harp[96]

Ahmet

Mehmet

Hatice

Mutaflar/1314

 

Gaip/Umumi Harp[97]

Mehmet Ali

Ali

Fatma

Mutaflar/1314

 

Aktepe

Silah altında gaip[98]

Şakir

Ali

Fatma

Aktepe/1307

1330

Silah altında gaip[99]

Mehmet

Ali

Fatma

Aktepe//1297

1330

Silah altında gaip[100]

Ali

Ali

Dudu

Aktepe/1308

1331

Gaip/Umumi Harp[101]

Hacı Hüseyin oğlu Ali

Ali

Dudu

Aktepe/1308

 

Gaip/Umumi Harp[102]

Çakıroğlu Mehmet

Ali

Fatma

Aktepe/1297

 

Gaip[103]

Şakir

Ali

Fatma

Aktepe/1307

 

Gaip/Umumi Harp[104]

Hasan

Hasan

Fatma

Aktepe/1310

 

Gaip/Umumi Harp[105]

Ali

İbrahim

Hatice

Aktepe/1313

 

Gaip/Umumi Harp[106]  

Şallıoğlu Hüseyin

Mehmet

Ayşe

Aktepe/1299

 

Gaip/Umumi Harp[107]

Şallıoğlu Mustafa

Mehmet

Ayşe

Aktepe/1308

 

Gaip/Umumi Harp[108]

Hacı Himmet oğlu Tahir

Hasan

Ümmü

Aktepe/1301

 

Gaip/Umumi Harp[109]

Hacı Ali oğlu İbrahim

Mehmet

Ayşe

Aktepe/1302

 

Gaip/Umumi Harp[110]

Hüseyin oğlu Şükrü

Mehmet

Hatice

Aktepe/1301

 

Gaip/Umumi Harp[111]

Cellatoğlu Ali

Hüseyin

Havva

Aktepe/1294

 

Gaip/Umumi Harp[112]

Ali

Mustafa

Emine

Aktepe/1292

 

Gaip/Umumi Harp[113]

Kaşıkoğlu Ali

Ahmet

Ümmü

Aktepe/1296

 

Gaip/Umumi Harp[114]

Kaşıkoğlu Hasan

Ahmet

Ümmü

Aktepe/1300

 

Gaip/Umumi Harp[115]

Cellatoğlu Hüseyin oğlu Mehmet

Hüseyin

Fatma

Aktepe/1297

 

Gaip/Umumi Harp[116]

Hüseyin

Hüseyin

Fatma

Aktepe/1310

 

Gaip/Umumi Harp[117]

Yanıkoğlu Hüseyin

Mehmet

Fatma

Aktepe/1296

 

Gaip/Balkan[118]

Himmet

Mustafa

Zeliha

Aktepe/1294

 

Gaip/Umumi Harp[119]

Mehmet

Mustafa

Hatice

Aktepe/1307

 

Gaip/Umumi Harp[120]

Hasan

Ali

Emine

Aktepe/1304

 

Gaip/Umumi Harp[121]

Mustafa

Ali

Emine

Aktepe/1312

 

Gaip/Umumi Harp[122]

Çolakoğlu Hüseyin oğlu Şakir

Hüseyin

Ayşe

Aktepe/1308

 

Gaip/Umumi Harp[123]

Hüseyin

Himmet

Fatma

Aktepe/1315

 

Gaip/Umumi Harp[124]

Hüseyin

Salih

Huriye

Aktepe/1301

 

Gaip/Umumi Harp[125]

Mehmet Ali

Mehmet

Keziban

Aktepe/1308

 

Gaip/Umumi Harp[126]

Sarı imamoğlu Hüseyin

Hasan

Keziban

Aktepe/1302

 

Gaip/Umumi Harp[127]

Osman

Mustafa

Ayşe

Aktepe/1314

 

Gaip/Umumi Harp[128]

Hüseyin

Ahmet

Fatma

Aktepe/1306

 

Yeşil

Gaip/Umumi Harp[129]

Hasan Ali

Mustafa

Sultan

Yeşil/1302

1332

Gaip/Umumi Harp[130]

Halil

Halil

Ayşe

Yeşil/1309

1332

Gaip/Umumi Harp[131]

Ali

İsa

Elif

Yeşil/1300

1332

Gaip/İstiklal Harp[132]

Hasan

Hasan

Zeynep

Yeşil/1317

1336

Gaip/Umumi Harp[133]

Mehmet

İsa

Elif

Yeşil/1311

1332

Gaip[134]

Mehmet

Hasan

Ayşe

Yeşil/1310

1332

Gaip[135]

Mustafa

Hüseyin

Ümmü

Yeşil/1311

1332

Gaip[136]

Gümüşoğlu Mehmet

ali

Atiye

Yeşil/1299

1332

Gaip[137]

Mustafa

Mehmet

Fatma

Yeşil/1299

1332

Gaip[138]

Hasan

İbrahim

Fatma

Yeşil/1310

1332

Gaip[139]

Abdi

Hasan Ali

Meryem

Yeşil/1302

1332

Gaip/Umumi Harp[140]

Ahmet

Molla İbrahim

Sultan

Yeşil/1298

1332

Gaip/Harbi umumi[141]

Hüseyin

Ahmet

Ümmü

Yeşil/1310

1332

Gaip/harbi umumi[142]

Mustafa

Rasih

Elif

Yeşil/1307

1332

Gaip/Harbi umumi[143]

İbrahim

Hüseyin

Ayşe

Yeşil/1307

1332

Gaip/Harbi umumi[144]

Mehmet Ali

Halil

Ayşe

Yeşil/1301

1332

Gaip/Harbi umumi[145]

Mehmet

Ali

Ümmü

Yeşil/1307

1332

Gaip/Harbi umumi[146]

Mustafa

Ahmet

Ayşe

Yeşil/1309

1332

Gaip/Harbi umumi[147]

Mustafa

Hüseyin

Elif

Yeşil/1302

1332

Gaip/Harbi umumi[148]

İbrahim

Hüseyin

Elif

Yeşil/1307

1332

Gaip/Harbi umumi[149]

Kel Ali oğlu Mustafa

Hüseyin

Fatma

Yeşil/1305

1332

Gaip/Harbi umumi[150]

Kal Ali oğlu Ali

Hüseyin

Fatma

Yeşil/1308

1332

Gaip/Harbi umumi[151]

Kel Ali oğlu Mehmet

Hüseyin

Fatma

Yeşil/1310

1332

Gaip/Harbi umumi[152]

İzmirlioğlu Ali oğlu Musa

Ali

Fatma

Yeşil/1307

1332

Gaip/Harbi umumi[153]

Hüseyin

Hacı Ahmet

Ayşe

Yeşil/1288

1332

Gayp/Harbi umumi[154]

Hasan

Molla Mehmet

Ayşe

Yeşil/1308

1332

Gayp/İstiklal Harbi[155]

Mustafa

Mehmet

Ayşe

Yeşil/1327

1335

Gayp/Harbi umumi[156]

Mustafa

Hüseyin

Gülsüm

Yeşil/1311

1332

Gayp/Harbi umumi[157]

Saraçoğlu Mehmet

Mustafa

Hatice

Yeşil/1310

1332

Gayp/Harbi umumi[158]

Saraçoğlu Musa

Mustafa

Hatice

Yeşil/1313

1332

Tosunlar

Gayp/Harbi umumi[159]

Süleyman

Mehmet

Elif

Tosunlar/1303

1332

Gayp/Harbi umumi[160]

Ali

Mehmet

Ayşe

Tosunlar/1307

1332

Gayp/Harbi umumi[161]

Hasan

Ramazan

Ayşe

Tosunlar/1303

1332

Gayp/Balkan Harbi[162]

Yunus

Hasan

Elif

Tosunlar/1298

1328

Gayp/Balkan Harbi[163]

Mahmut

Molla Hüseyin

Asiye

Tosunlar/1291

1328

Gayp/Harbi umumi[164]

Hüseyin

Ali

Ayşe

Tosunlar/1305

1332

Gayp/Harbi umumi[165]

Mustafa

Hasan

Elif

Tosunlar/1304

1332

Gayp/Harbi umumi[166]

Ahmet

Hasan

Elif

Tosunlar/1310

1332

Gayp/Harbi umumi[167]

Mehmet

Mustafa

Ayşe

Tosunlar/1301

1332

Gayp/Harbi umumi[168]

Kömürlüoğlu Hasan

İbrahim

Teslime

Tosunlar/1312

1332

Gayp/Harbi umumi[169]

Ali

Mehmet

Zeynep

Tosunlar/1308

1332

Gayp/Harbi umumi[170]

Ali

Yusuf

Fatma

Tosunlar/1307

1332

Yağcılar

Gayp/Harbi umumi[171]

Mestan

Ali

Hediye

Yağcılar/1317

1332

Gayp/Harbi umumi[172]

Ayanoğlu Mustafa

Ahmet

Fatma

Yağcılar/1302

1332

Gayp/Harbi umumi[173]

Bakkaloğlu Ali

İbrahim

Şerife

Yağcılar/1303

1332

Gayp/Balkan Harbi[174]

Ali

İsmail

Ayşe

Yağcılar/1295

1328

Gayp/Harbi umumi[175]

İsmail

Ali

Hediye

Yağcılar/1299

1332

Gayp/Harbi umumi[176]

Keloğlu Mehmet

Hüseyin

Huriye

Yağcılar/1296

1332

Gayp/Harbi umumi[177]

Ayanoğlu Mustafa

Mehmet

Fatma

Yağcılar/1302

1332

Gayp/Harbi umumi[178]

Mustafa

Halil

Fatma

Yağcılar/1309

1332

Gayp/Balkan Harbi[179]

Ali

Mehmet

Emine

Yağcılar/1308

1328

Gayp/Harbi umumi[180]

Mehmet

Mehmet

Emine

Yağcılar/1304

1328

Gayp/Harbi umumi[181]

Mehmet

Mestan

Ayşe

Yağcılar/1288

1332

Gayp/Harbi umumi[182]

Hasan

Mestan

Ayşe

Yağcılar/1302

1332

Gayp/Harbi umumi[183]

Mustafa

Emin

Fatma

Yağcılar/1301

1332

Gayp/Harbi umumi[184]

Hasan Ali

Emin

Fatma

Yağcılar/1306

1332

Gayp/Harbi umumi[185]

Halil

Osman

Elif

Yağcılar/1310

1332

Gayp/Harbi umumi[186]

Hasan Ali

Ali

Dudu

Yağcılar/1303

1332

Gayp/Harbi umumi[187]

Yusuf

Ali

Dudu

Yağcılar/1304

1332

Gayp/Harbi umumi[188]

Osman

Ali

Dudu

Yağcılar/1299

1332

Gayp/Harbi umumi[189]

Mehmet

Hüseyin

Ümmü

Yağcılar/1312

1332

Gayp/Harbi umumi[190]

Hasan

Mehmet

Zeliha

Yağcılar/1311

1332

Gayp/Harbi umumi[191]

Mehmet

Mümin

Elif

Yağcılar/1307

1332

Gayp/Harbi umumi[192]

Mehmet

Halil

Ayşe

Yağcılar/1308

1332

Gayp/Harbi umumi[193]

Mehmet

Osman

Keziban

Yağcılar/1287

1332

Gayp/Harbi umumi[194]

Hasan

Osman

Keziban

Yağcılar/1298

1332

Gayp/Harbi umumi[195]

Ahmet

Ali

Ayşe

Yağcılar/1288

1332

Gayp/Harbi umumi[196]

Mehmet

Ali

Ayşe

Yağcılar/1292

1332

Gayp/Harbi umumi[197]

Mehmet

Mehmet

Ayşe

Yağcılar/1304

1332

Gayp/Harbi umumi[198]

Ahmet

Mehmet

Ayşe

Yağcılar/1309

1332

Gayp/Harbi umumi[199]

Mehmet

Mahmut

Emine

Yağcılar/1301

1332

Gayp/Harbi umumi[200]

Mahmut

Mahmut

Emine

Yağcılar/1306

1332

Gayp/Harbi umumi[201]

Bakkaloğlu Yusuf

Hüseyin

Ayşe

Yağcılar/1313

1332

Gayp/Harbi umumi[202]

Mahmut

Süleyman

Fatma

Yağcılar/1302

1332

Gayp/Harbi umumi[203]

Hasan

Ali

Elif

Yağcılar/1302

1332

Gayp/Harbi umumi[204]

Mehmet

Hasan Ali

Fatma

Yağcılar/1297

1332

Gayp/Harbi umumi[205]

Mustafa

Hasan Ali

Fatma

Yağcılar/1302

1332

Çiftlik

Gayp/Seferberlik[206]

Süleyman

Yusuf

Dudu

Çiftlikköy/1311

 

Seferberlik[207]

Ali

İbrahim

Ayşe

Çiftlik/1290

 

Seferberlik[208]

Mehmet

Mehmet

Huriye

Çiftlik/1297

 

Seferberlik[209]

Mehmet

Ali

Şerife

Çiftlik/1302

 

Seferberlik[210]

Halil

Hasan

Ayşe

Çiftlik/1312

 

seferberlik[211]

Ahmet

Mustafa

Fatma

Çiftlik/1298

 

Seferberlik[212]

İbrahim

Hasan

Hatice

Çiftlik/1308

 

Seferberlik[213]

İbrahim

Ali

Fatma

Çiftlik/1280

 

Seferberlik[214]

Osman

İbrahim

Fatma

Çiftlik/1312

 

Seferberlik[215]

Ali

İbrahim

Ayşe

Çiftlik/1290

 

Seferberlik[216]

Çakıroğlu Halil

Mehmet

Huriye

Çiftlik/1297

 

Çomaklar

Gaip/Umumi Harp[217]

Mehmet

Ahmet

Emine

Çomaklar/1295

 

Gaip/Umumi Harp[218]

Mehmet

Mustafa

Emine

Çomaklar/1287

 

Gaip/Umumi Harp[219]

Hasan

Hüsey

Ayşe

Çomaklar/1303

 

Gaip/Umumi Harp[220]

Hüseyin

Hüseyin

Fatma

Çomaklar/1294

 

Gaip/Umumi Harp[221]

Osman

Osman

Fatma

Çomaklar/1298

 

Gaip/Umumi Harp[222]

İsmail

Osman

Fatma

Çomaklar/1301

 

Gaip/Umumi Harp[223]

Raşit

Mestan

Ayşe

Çomaklar/1306

 

Gaip/Umumi Harp[224]

Şakir

Mestan

Fatma

Çomaklar/1305

 

Gaip/Umumi Harp[225]

Yağcıoğlu Ahmet

Mestan

Fatma

Çomaklar/1293

 

Gaip/Umumi Harp[226]

Ahmet

Ali

Şerife

Çomaklar/1299

*

Gaip/Umumi Harp[227]

Şakir

Ali

Fatma

Çomaklar/1299

 

Gaip/Umumi Harp[228]

Osman

Ali

Fatma

Çomaklar/

 

Gaip[229]

tahir

Mehmet

Fatma

Çomaklar/1307

 

Gaip[230]

Hasan

Şakir

Fatma

Çomaklar/1302

 

Gaip[231]

Ahmet

Şakir

Fatma

Çomaklar/1305

*

Gaip[232]

Şakir

Mustafa

Fatma

Çomaklar/1298

 

Gaip[233]

Mustafa

Mustafa

Fatma

Çomaklar/1301

 

Gaip[234]

Mehmet

Ahmet

Şerife

Çomaklar/1297

 

Gaip[235]

Ahmet

Ahmet

Şerife

Çomaklar/1299

 

Gaip[236]

Mehmet

Mehmet

Ayşe

Çomaklar/1299

 

Gaip[237]

Hüseyin

Mehmet

Ayşe

Çomaklar/1303

 

Gaip[238]

Mustafa

Mehmet

Şerife

Çomaklar/1309

 

Gaip[239]

Keldervişoğlu Mehmet

Ali

Dudu

Çomaklar/1299

 

Gaip[240]

Ahmet

Mustafa

Şerife

Çomaklar/1309

 

Gaip[241]

Mustafa Ali

Ali

Ayşe

Çomaklar/1300

 

Gaip[242]

Emin

Mustafa

Hanım

Çomaklar/1310

 

Gaip[243]

Mehmet

Ali

Fatma

Çomaklar/1305

 

Gaip[244]

Osman

Hüseyin Ali

Emine

Çomaklar/1312

 

Gaip[245]

Osman

Hüseyin Ali

Rahime

Çomaklar/1308

 

Gaip[246]

tahir

Hüseyin Ali

Ayşe

Çomaklar/1290

 

Gaip[247]

Mustafa

Tahir

Ayşe

Çomaklar/1312

 

Gaip[248]

Tevfik

Tahir

Ayşe

Çomaklar/1313

 

Gaip[249]

Şakir

Ali

Ayşe

Çomaklar/1288

 

Gaip[250]

Mehmet

Mustafa

Dudu

Çomaklar/1314

 

Gaip[251]

Mustafa

Hüseyin

Şerife

Çomaklar/1294

 

Gaip/Umumi Harp[252]

Hüseyin

Ali

Şerife

Çomaklar/1292

 

Gaip/Umumi Harp[253]

Mehmet

Ali

Şerife

Çomaklar/1295

 

Gaip/Umumi Harp[254]

Hüseyin

Mehmet

Fatma

Çomaklar/1298

 

Gaip/Balkan[255]

Süleyman

Yusuf

Hatice

Çomaklar/1293

 

Gaip[256]

Mehmet

Mustafa

Hatice

Çomaklar/1295

 

Gaip/Umumi Harp[257]

Mustafa

Ali

Ayşe

Çomaklar/1299

 

Gaip/Umumi Harp[258]

Ahmet

Hüseyin Ali

Ayşe

Çomaklar/1311

 

Gaip/Umumi Harp[259]

Mehmet

Hasan

Dudu

Çomaklar/1295

 

Gaip/Umumi Harp[260]

Mehmet

Salih

Fatma

Çomaklar/1315

 

Gaip/Umumi Harp[261]

Ahmet

Şakir

Ayşe

Çomaklar/1306

 

Gaip[262]

Zeybekoğlu Mustafa

Hasan

Fatma

Çomaklar/1299

 

Gaip[263]

Ahmet

Ahmet

Fatma

Çomaklar/1299

 

Gaip[264]

Ali

Ali

Şerife

Çomaklar/1299

 

Gaip[265]

Süleyman

Ali

Ümmü

Çomaklar/1306

 

Gaip[266]

Mestan

Mestan

Fatma

Çomaklar/1307

 

Gaip[267]

Ali

Mehmet

Hatice

Çomaklar/1306

*

Gaip[268]

Mehmet

Mehmet

Şerife

Çomaklar/1316

 

Gaip[269]

Ahmet

Mehmet

Hatice

Çomaklar/1296

 

Gaip[270]

Hüsnü

Mehmet Ali

Fatma

Çomaklar/1296

 

Gaip[271]

Mehmet Nuri

Mehmet

Fatma

Çomaklar/1298

 

Gaip[272]

Ali

Abdurrahman

Emir Ayşe

Çomaklar/1305

 

Gaip[273]

Mehmet

Ahmet

Ayşe

Çomaklar/1296

 

Gaip/Umumi Harp[274]

Bekir

Halil

Ayşe

Çomaklar/1320

1332

Gaip/Umumi Harp[275]

Ahmet

Ahmet

Hatice

Çomaklar/1311

 

Gaip/Umumi Harp[276]

Mustafa

Hasan

Ayşe

Çomaklar/1289

 

Gaip/Umumi Harp[277]

Mustafa

Ali

Ayşe

Çomaklar/1317

1337

Halı

Gaip[278]

İbrahim

Hasan

Hatice

Halı/1287

1328

Gaip[279]

Süleyman

Mustafa

Fatma

Halı/1305

1332

Gaip[280]

Köseoğlu Hasan

Mehmet

Fatma

Halı/1303

1332

Gaip[281]

Karalaroğlu Ahmet

Mehmet

Fatma

Halı/1303

1332

Gaip[282]

Abdullah

Mehmet

Fatma

Halı/1311

1332

Gaip[283]

Bekir

Mehmet

Fatma

Halı/1311

1332

Gaip[284]

Çobanoğlu Yusuf

Mustafa

Ayşe

Halı/1302

1332

Gaip[285]

Koç Ali oğlu Mehmet

Ali

Ayşe

Halı/290

1328

Gaip[286]

Emiroğlu Mustafa

Süleyman

Fatma

Halı/1291

1328

Gaip[287]

Nizamoğlu Bekir

Mehmet

Hatice

Halı/1303

1332

Gaip[288]

Mehmet

Yusuf

Emine

Halı/1303

1332

Gaip[289]

Ali

Ahmet

Şerife

Halı/1302

1328

Gaip[290]

Ahmet

Hüseyin

Fatma

Halı/1289

1328

Gaip[291]

Hüseyin

Mustafa

Ayşe

Halı/1306

1332

Gaip[292]

Mehmet

Mustafa

Ayşe

Halı/1309

1332

Gaip[293]

Molla Hüseyin oğlu Mehmet

Mustafa

Fatma

Halı/1304

1332

Gaip[294]

Aksakaloğlu Selim

Mustafa

Ayşe

Halı/1296

1328

Gaip[295]

Aksakaloğlu Ahmet

Mustafa

Ayşe

Halı/1305

1332

Gaip[296]

İsmail

Mehmet

Hatice

Halı/1303

1332

Gaip[297]

Hasan

Mehmet

Emine

Halı/1308

1332

Erikli

Gaip/Umumi Harp[298]

Bakkaloğlu Mustafa

Mehmet

Rahime

Erikli/1286

1332

Gaip[299]

Mehmet

Ali

Fatma

Erikli/1311

 

Gaip/Umumi Harp[300]

Hüseyin

Hasan

Ayşe

Mutaflar/1301

*

Gaip/umumi Harp[301]

Ahmet

Mustafa

Rahime

Eriklli/1289

 

Gaip/Umumi Harp[302]

Deli Ahmet oğlu Ahmet

Mustafa

Şerife

Erikli/1299

 

Gaip[303]

Ahmet

Mehmet

Fatma

Erikli/1301

 

Gaip/Umumi Harp[304]

Hüseyin

Mehmet

Fatma

Erikli/1306

 

Gaip/Umumi Harp[305]

Hasan

Mehmey

Fatma

Erikli/1309

 

Gaip/Umumi Harp[306]

Emir hasan oğlu Mehmet

Mehmet

Rukiye

Erikli/1310

 

Gaip/Umumi Harp[307]

İbrahim

Ali

Fatma

Erikli/1311

 

Gaip/Umumi Harp[308]

Abdurrahman oğlu Mehmet

Hüseyin

Şerife

Erikli/1297

 

Gaip/Umumi Harp[309]

İsmail

İbrahim

Ayşe

Erikli/1303

 

Gaip/Umumi Harp[310]

Konyalı oğlu Abdullah

Hasan

Nazire

Erikli/1310

 

Gaip/Umumi Harp[311]

Mustafa

Mehmet

Dudu

Erikli/1312

 

Gaip/Umumi Harp[312]

Salih

Mehmet

Şerife

Erikli/1295

 

Gaip/Umumi Harp[313]

Mehmet

Mehmet

Ayşe

Erikli/1312

 

Gaip/Umumi Harp[314]

Ali

Ali

Fatma

Erikli/1315

 

Gaip/Umumi Harp[315]

Devecioğlu Hasan Ali

Mestan

Fatma

Erikli1299

 

Gaip/Umumi Harp[316]

Ali

Mustafa

Ayşe

Erikli/1295

 

Gaip/Balkan[317]

Mehmet Ali

İbrahim

Fatma

Erikli/1309

 
 

Tabaklar

       

Gaip/Umumi Harp[318]

Mehmet

İbrahim

Şerife

Tabaklar/1290

1330

Gaip/Umumi Harp[319]

İsmail

Kara Ali

Abide

Tabaklar/1304

 

Gaip/Umumi Harp[320]

Sadık

İbrahim

Zübeyde

Tabaklar/1312

*

Gaip/Umumi Harp[321]

Mehmet Ali

Mehmet

Şerife

Tabaklar/1297

 

Gaip/Umumi Harp[322]

Ali

Mehmet

Zeliha

Tabaklar/1307

1331

Gaip/Umumi Harp[323]

Mehmet

Ahmet

Zübeyde

Tabaklar/1297

 

Gaip/Umumi Harp[324]

Hüseyin

Mustafa

Fatma

Tabaklar/1311

 

Gaip/Umumi Harp[325]

Tahir

Mehmet

Fatma

Tabaklar/1312

1331

Gaip/Umumi Harp[326]

İbrahim

Hasan Ali

Vesile

Tabaklar/1311

 

Gaip/Umumi Harp[327]

Şakir

Molla İbrahim

Ayşe

Tabaklar/1296

 

Gaip/Umumi Harp[328]

İsmail

Mehmet

Şerife

Tabaklar/1306

 

Gaip/Umumi Harp[329]

Kara Hasan oğlu Mehmet

Ali

Fatma

Tabaklar/1297

 

Gaip/Umumi Harp[330]

Köseoğlu İsmail

Ali

Ayşe

Tabaklar/1302

 

Yeniyurt

Silah altında gaip[331]

Mehmet

İbrahim

Hatice

Yeniyurt/

1331

Gaip/Umumi Harp[332]

Mustafa

Mehmet

Cemile

Yeniyurt/1302

 

Gasip/U [333]

İsmail

Mehmet

Fatma

Yeniyurt/1308

 

Gaip/Umumi Harp[334]

Mehmet

Mehmet

Fatma

Yeniyurt/1300

 

Gaip/Umumi Harp[335]

Mustafa

Mehmet

Fatma

Yeniyurt/1312

 

Gaip/Umumi Harp[336]

İbrahim

Mehmet

Fatma

Yeniyurt/1314

 

Gaip/Umumi Harp[337]

Mehmet

Hamza

Hatice

Yeniyurt/1312

 

Alakeçili

Gaip/Umumi Harp[338]

Mustafa

Süleyman

Fatma

Alakeçili/1306

1332

Gaip[339]

Mustafa

Mustafa

Fatma

Küre/1291

1328

Gaip[340]

Ahmet

Mustafa

Fatma

Küre/1299

1331

Gaip[341]

Mustafa

Süleyman

Hatice

Alakeçili/1290

1328

Gaip[342]

Mehmet

Süleyman

Hatice

Alakeçili/1299

1328

Gaip[343]

Osman

Süleyman

Hatice

Alakeçili/1294

1328

Gaip[344]

Hüseyin

Hacı İbrahim

Rahime

Alakeçili/1308

1331

Gaip[345]

Mehmet

Hacı İbrahim

Rahime

Alakeçili/1311

1331

Gaip[346]

Bekir oğlu Hüseyin

Mehmet

Fatma

Alakeçili/1308

1328

Gaip[347]

Halil

Süleyman

Hatice

Alakeçili/1306

1331

Gaip[348]

Mustafa

Süleyman

Hatice

Alakeçili/1308

1332

Gaip[349]

Ali

Mehmet

Fatma

Alakeçili/1299

1332

Gaip[350]

Mehmet Salih

Mehmet

Hatice

Alakeçili/1294

1328

Gaip[351]

Mehmet

Mehmet

Hatice

Alakeçili/1296

1328

Harbi umumide [352]

Emin oğlu Mehmet

Mehmet

Fatma

Alakeçili/1313

1332

Harbi umumide [353]

İsmail oğlu Mehmet

Mehmet

Esma

Alakeçili/1293

1331

Küre

Gaip/Harbi umumi[354]

Osman

Osman

Elif

Çiftlik/1313

 

Gaip/Harbi umumi[355]

Ali

Mehmet

Fatma

Küre/1297

 

Gaip[356]

Mustafa

Mustafa

Hafize

Küre/1307

 

Gaip[357]

Veli

Mehmet

Emine

Küre/290

 

Gaip[358]

Hüseyin

İbrahim

Fatma

Küre/1305

 

Gaip[359]

Mehmet

İbrahim

Fatma

Küre/1314

 

Gaip[360]

Ali

Mehmet

Fatma

Küre/1308

 

Gaip[361]

İsmail

Mehmet

Fatma

Küre/1304

 

Gaip[362]

Mehmet

Hüseyin

Vesile

Küre/1311

 

Gaip[363]

Mehmet

Mustafa

Hatice

Küre/1303

 

Gaip[364]

Ali

Mustafa

Hatice

Küre/1309

 

Gaip[365]

Süleyman

Mehmet

Ayşe

Küre/1306

 

Gaip[366]

Süleyman

Mehmet

Ayşe

Küre/1294

 

Gaip[367]

Hüseyin

Mehmet

Ayşe

Küre/1313

 

Gaip[368]

Ali

Süleyman

Şerife

Küre/1299

 

Gaip[369]

Mustafa

Süleyman

Şerife

Küre/1306

 

Gaip[370]

Bekir

Tahir

Rahime

Küre/1297

 

Gaip[371]

İsmail

Tahir

Rahime

Küre/1300

 

Gaip[372]

Mustafa

İbrahim

Hatice

Küre/1306

 

Gaip[373]

Mehmet

Mehmet

Fatma

Küre/1306

 

Gaip[374]

Mustafa

Mehmet

Ayşe

Küre/1310

 

Gaip[375]

Mehmet

Mustafa

Vahide

Küre/1310

 

Gaip[376]

Mustafa

Mustafa

Vahide

Küre/1312

 

Gaip[377]

Ahmet

Tahir

Fatma

Küre/1296

 

Gaip[378]

Mustafa

İbrahim

Fatma

Küre/1313

 

Gaip[379]

Mustafa

Mustafa

Rukiye

Küre/1288

 

Gaip[380]

Mustafa

Mustafa

Ayşe

Küre/1309

 

Gaip[381]

İsmail

Süleyman

Ayşe

Küre/1307

 

Gaip[382]

Ali

Mustafa

Ayşe

Küre/1304

1331

Gaip[383]

Halil

Ali

Raziye

Küre/1294

 

Gaip[384]

Mehmet

Ali

Fatma

Küre/1295

 

Gaip[385]

Ali

Ali

Fatma

Küre/1308

 

Gaip[386]

Hasan

Ahmet

Fatma

Küre/1285

 

Gaip[387]

İbrahim

Mustafa

Fatma

Küre/1306

 

Gaip[388]

Hüseyin

Mehmet

Abide

Küre/1310

 

Gaip[389]

Mustafa

Mehmet

Abide

Küre/1312

 

Gaip[390]

Mehmet

Mustafa

Ayşe

Küre/1288

 

Gaip[391]

Ali

Mustafa

Ayşe

Küre/1299

 

Gaip[392]

Mustafa

Ali

Gülsüm

Küre/1305

 

Gaip[393]

Mehmet

Ali

Gülsüm

Küre/1310

 

Gaip[394]

Mehmet

Mehmet

Ayşe

Küre/1303

 

Gaip[395]

Ahmet

Mehmet

Ayşe

Küre/1305

 

Gaip[396]

Ahmet

Hasan

Fatma

Küre/1311

 

Gaip[397]

Hasan

Hasan

Fatma

Küre/1313

 

Gaip[398]

Halil

Mehmet

Ayşe

Küre/1304

 

Gaip[399]

İbrahim

Mustafa

Ayşe

Küre/1287

 

Gaip[400]

Kara Ali oğlu Mehmet

Mehmet

Ayşe

Küre/1303

 

Gaip[401]

Mehmet

Mehmet

Hatice

Küre/1308

 

Gaip[402]

Mehmet Ali

Mehmet

Emine

Küre/1302

 

Gaip[403]

Musa oğlu Şakir

Mehmet

Dudu

Küre/1298

 

Gaip[404]

Musa oğlu Mehmet

Mehmet

Dudu

Küre/1303

 

Gaip[405]

Kadir oğlu İsmail

Hüseyin

Fatma

Küre/1309

 

Gaip[406]

Mehmet

İbrahim

Gülsüm

Küre/1312

 

Gaip[407]

Ramazan oğlu Hüseyin

Halil

Hatice

Küre/1296

 

Gaip[408]

Çırak Hasan oğlu Mehmet

Mehmet

Fatma

Küre/1308

 

Gaip[409]

Kadıoğlu İbrahim

Ali

Ümmü

Küre/1300

 

Gaip[410]

Kadıoğlu Mustafa

Ali

Ümmü

Küre/1304

 

Gaip

Hatipoğlu Mustafa

Hüseyin

Sultan

Küre/1296

 

Gaip/Umumi Harp[411]

Halil

Hasan

Vesile

Küre/1302

 

Gaip/Umumi Harp[412]

Yusuf

Hasan

Vesile

Küre/1307

 

Gaip/Harpte[413]

Kara Ali oğlu Süleyman

İbrahim

Ayşe

Küre1291

 

Gaip/Harpte[414]

Kara Ali oğlu Hüseyin

İbrahim

Ayşe

Küre/1299

 

Gaip/Harpte[415]

Mehmet

Hasan

Fatma

Küre/1304

 

Gaip/Harpte[416]

Mehmet

İbrahim

Fatma

Küre/1310

 

Gaip/Harpte[417]

Küçük İbrahim oğlu İbrahim

Hüseyin

Hatice

Küre/1294

1328

Gaip/Harpte[418]

Küçük İbrahim oğlu Mehmet

Hüseyin

Hatice

Küre/1297

1328

Gaip/Harpte[419]

Ramazan oğlu Mehmet

Ramazan

Ayşe

Küre/1304

1332

Gaip/Harpte[420]

Mehmet

Mehmet

Gülsüm

Küre/1311

1332

Gaip/Harpte[421]

Mehmet Ali

Mehmet

Abide

Küre/1290

1328

Gaip/Harpte[422]

Mustafa

Süleyman

Zahide

Küre/1285

1328

Gaip/Harpte[423]

Mehmet

Mustafa

Dudu

Küre/1300

1332

Gaip/Harpte[424]

Saim oğlu Şakir

Hüseyin

Ayşe

Küre/1294

1328

Gaip/Harpte[425]

Mehmet

Mehmet

Fatma

Küre/1300

1332

Gaip/Harpte[426]

Keleslioğlu Mustafa

Mehmet

Ayşe

Küre/1307

1332

Gaip/Harpte[427]

Mehmet

Mustafa

Havva

Küre/1303

1332

Gaip/Harpte[428]

Mustafa

Esat

Ayşe

Küre/1308

1332

Gaip/Harpte[429]

Halil

Mehmet

Hatice

Küre/1303

1332

Gaip/Harpte[430]

İbrahim

Halil

Fatma

Küre/1309

1332

Gaip/Harpte[431]

Mehmet

Süleyman

Fatma

Küre/1299

1328

Gaip/Harpte[432]

Aali

Süleyman

Fatma

Küre/1306

1332

Gaip/Harpte[433]

Mehmet

Ali

Esma

Küre/1303

1332

Gaip/Harpte[434]

İsmail

Ali

Esma

Küre/1307

1332

Gaip/Harpte[435]

Recep

Ali

Esma

Küre/1308

1332

Gaip/Harpte[436]

Abdullah

Ali

Esma

Küre/1308

1332

Gaip/Harpte[437]

Tireli Halil oğlu Mehmet

Mehmet

Zübeyde

Küre/1307

1332

Gaip/Harpte[438]

Abdullah oğlu Ali

İbrahim

Hatice

Küre/1289

1328

Gaip/Harpte[439]

Abdullah oğlu Halil

İbrahim

Hatice

Küre/1299

1328

Gaip/Harpte[440]

Hüseyin

Ali

Ayşe

Küre/1293

1328

Gaip/Harpte[441]

Hacı Ali oğlu Mehmet

Ali

Esma

Küre/1307

1332

Gaip/Harpte[442]

Ali

Ahmet

Ayşe

Küre/1290

1328

Gaip/Harpte[443]

Hacı Ömer oğlu Halil

Ali

Ayşe

Küre/1293

1328

Gaip/Harpte[444]

Hacı Ömer oğlu Süleyman

Mehmet Ali

Gülsüm

Küre/1331

1332

Gaip/Harpte[445]

Hacı Ömer oğlu Ali

Ali

Gülsüm

Küre/1307

1332

Gaip/Harpte[446]

İbrahim

Şakir

Fatma

Küre/1307

1332

Gaip/Harpte[447]

Hamit

Hacı Mehmet

Şerife

Küre/1296

1328

Gaip/Harpte[448]

Hacı Mehmet

Ali

Esma

Küre/1303

1332

Gaip/Harpte[449]

Mehmet Ali

İbrahim

Hatice

Küre/1286

1328

Gaip/Harpte[450]

Mustafa

Mustafa

Fatma

Küre/1302

1332

Gaip/Harpte[451]

Karaoğlanoğlu İbrahim

İbrahim

Ayşe

Küre/1293

1328

Gaip/Harpte[452]

Karaoğlanoğlu Mehmet

Süleyman

Emine

Küre/1289

1328

Gaip/Harpte[453]

Karaoğlanoğlu Mustafa

Süleyman

Emine

Küre/1291

1328

Gaip/Harpte[454]

Kara Mehmet oğlu Mehmet

İbrahim

Ayşe

Küre/1299

1328

Gaip/Harpte[455]

Kara Mehmet oğlu Ali

İbrahim

Ayşe

Küre/1305

1332

Gaip/Harpte[456]

Kara Ali oğlu Mehmet

Hüseyin

Fatma

Küre/1293

1328

Gaip/Harpte[457]

Mustafa

Mustafa

Ayşe

Küre/1299

1328

Gaip/Harpte[458]

Şakir

Mustafa

Hatice

Küre/1310

1332

Gaip/Harpte[459]

Mehmet

İbrahim

Fatma

Küre/1295

1328

Gaip/Harpte[460]

Mustafa

Halil

Emine

Küre/1294

1328

Gaip/Harpte[461]

Halil

Halil

Emine

Küre/1296

1332

Gaip/Harpte[462]

Mustafa

Mustafa

Ayşe

Küre/1303

1332

Gaip/Harpte[463]

Ali

Süleyman

Gülsüm

Küre/1302

1328

Gaip/Harpte[464]

Usta Ali oğlu Ali

Mustafa

Ayşe

Küre/1295

1328

Gaip/Harpte[465]

Usta Ali oğlu Mustafa

Mustafa

Ayşe

Küre/1298

1328

Gaip/Harpte[466]

Usta Ali oğlu Hüseyin

İbrahim

Hatice

Küre/1298

1328

Gaip/Harpte[467]

Hacı Hasan oğlu Mustafa

Ali

Ayşe

Küre/1287

1328

Gaip/Harpte[468]

Mehmet Nuri

Mustafa

Dudu

Küre/1307

1332

Gaip/Harpte[469]

Mehmet

Mehmet

Fatma

Küre/1314

1332

Gaip/Harpte[470]

Hacı İbrahim oğlu İbrahim

Mehmet

Fatma

Küre/1290

1328

Gaip/Harpte[471]

Halil oğlu Mehmet

Mehmet

Şerife

Küre/1308

1332

Gaip/Harpte[472]

Abdullah oğlu Mustafa

Ali

Ayşe

Küre/1297

1328

Gaip/Harpte[473]

Ali

Mehmet

Esma

Küre/1305

1332

Bey

Gaip/Harpte[474]

Mehmet Ali

Mustafa

Hatice

Bey/1307

 

Gaip/Harpte[475]

Hüseyin

Ali

Ayşe

Bey/1292

 

Gaip/Harpte[476]

Mustafa

Ali

Ayşe

Bey/1309

 

Gaip/Harpte[477]

Ali

Ali

Ayşe

Bey/1315

 

Gaip/Harpte[478]

Mehmet

Mustafa

Rahime

Bey/1307

 

Gaip/Harpte[479]

Mehmet

Mustafa

Fadime

Bey/1308

1332

Gaip/Harpte[480]

Ali

Mehmet

Hava

Bey/1296

 

Gaip/Harpte[481]

Mustafa

Mehmet

Hamide

Bey/1305

 

Gaip/Harpte[482]

Mehmet Hamdi

Abdullah

Hatice

Bey/1303

 

Gaip/Harpte[483]

Ahmet

Şakir

Fatime

Bey/1309

 

Gaip/Harpte[484]

İbrahim

Şakir

Fatime

Bey/1313

 

Gaip/Harpte[485]

Mehmet

Mustafa

Şerife

Bey/1304

 

Gaip/Harpte[486]

Mehmet

Mustafa

Ayşe

Bey/1309

 

Gaip/Harpte[487]

Şakir

Mustafa

Ayşe

Bey/1315

 

Gaip/Harpte[488]

Mehmet Ali

Mehmet

Rahime

Bey/1293

 

Gaip/Harpte[489]

Halil

Süleyman

Ayşe

Bey/1310

 

Gaip/Harpte

Mustafa

Hüseyin

Şerife

Bey/1310

*

Gaip/Harpte[490]

Mehmet

Süleyman

Ayşe

Bey/1296

 

Gaip/Harpte[491]

Mustafa

Hüseyin

Fatime

Bey/1297

 

Gaip/Harpte[492]

Selim

Hasan

Şerife

Bey/1299

 

Gaip/Harpte[493]

Mustafa

Ali

Ayşe

Bey/1304

 

Gaip/Harpte[494]

Mehmet

Mehmet

Ayşe

Bey/1302

 

Gaip/Harpte[495]

Mehmet

Salih

Fatime

Bey/1308

 

Gaip/Harpte[496]

Mustafa

Hüseyin

Meryem

Bey/1312

 

Gaip/Harpte[497]

Mehmet

Osman

Fatime

Bey/1286

1332

Gaip/Harpte[498]

Süleyman

Raşit

Ayşe

Bey/1301

 

Gaip/Harpte[499]

Mehmet

Raşit

Ayşe

Bey/1307

 

Gaip/Harpte[500]

Mehmet

Mehmet

Şerife

Bey/1313

 

Gaip/Harpte[501]

Neşet

İsmail

Hatice

Bey/1297

 

Gaip/Harpte[502]

Ahmet

İsmail

Hatice

Bey/1306

 

Gaip/Harpte[503]

İbrahim

Hasan

Fatime

Bey/1294

 

Gaip/Harpte[504]

Ahmet

Mustafa

Emine

Bey/1307

1332

Gaip/Harpte[505]

Mustafa Hilmi

Mustafa

Emine

Bey/1310

1332

Gaip/Harpte[506]

Mehmet

Hüseyin

Fatime

Bey/1311

1332

Gaip/Harpte[507]

Ali

Hüseyin

Hatice

Bey/1287

1332

Gaip/Harpte[508]

Mehmet

Mehmet

Feride

Bey/1306

 

gaip/Harpte[509]

Mehmet

Hasan

Hatice

Bey/1303

 

Gaip/Harpte[510]

Mehmet

Mehmet

Fatime

Bey/1312

 

Gaip/Harpte[511]

Mustafa

Hüseyin

Zeliha

Bey/1311

 

Gaip/Harpte[512]

Ahmet

Mehmet

Vesile

Bey/1308

 

Gaip/Harpte[513]

Mustafa

Mehmet

Zeynep

Bey/1295

*

Gaip/Harpte[514]

Mehmet

Mehmet

Ayişe

Bey/1298

 

Gaip/Harpte[515]

Haytaoğlu Hasan

Hasan

Fatime

Bey/1292

 

Gaip/Harpte[516]

Hüseyin

İbrahim

Ayişe

Bey/1299

 

Ağalar

Gaip/Harpte[517]

Ahmet

Molla Rahim

Esma

Ağalar/1303

 

Gaip/Harpte[518]

Hüseyin

Molla Rahim

Esma

Ağalar/1307

 

Gaip/Harpte[519]

Ali

Mola Rahim

Esma

Ağalar/1309

 

Gaip/harpte[520]

Mustafa

Ahmet

Hanım Ayşe

Ağalar/1306

 

Gaip/Harpte[521]

Şakir

Molla Mehmet

Ayişe

Ağalar/1289

 

Gaip/Harpte[522]

Mehmet

Mehmet

Hatice

Ağalar/1308

1328

Gaip/Harpte[523]

Mehmet

Kara Mehmet

Zeliha

Ağalar/1296

 

Gaip/Harpte[524]

İbrahim

Kara Mehmet

Zeliha

Ağalar/1303

 

Gaip/Harpte[525]

Rumelili Mehmet Ağa oğlu Hüseyin

Mehmet

Zerafet

Ağalar/1295

 

Gaip/Harpte[526]

Hasan

Hüseyin

Fatime

Ağalar/1299

 

Gaip/Harpte[527]

Ahmet

Ahmet

Vesile

Ağalar/1306

1331

Gaip/Harpte[528]

Ali

Ali

Emine

Ağalar/1295

 

Gaip/Harpte[529]

Mehmet

Ahmet

Fatime

Ağalar/1293

 

Gaip/Harpte[530]

Şakir

Mustafa

Hafize

Ağalar/1310

 

Süleymanlar

Gaip/Umumi Harp[531]

Kadıoğlu Mehmet

Süleyman

Ayşe

Süleymanlar/1307

 

Avuncular(Mumcular)

Gaip/Umumi Harp[532]

Araplıoğlu Mustafa

Hüseyin

Hatice

Aktepe/1308

 

Gaip/Umumi Harp[533]

İsmail

Hüseyin

Fatma

Aktepe/1303

 

Gaip/Umumi Harp[534]

Nasuhoğlu Durmuş

Halil

Cennet

Mumcular/1296

 

Gaip/Umumi Harp[535]

Ali Köseoğlu Mustafa

İbrahim

Döndü

Mumcular/1297

 

Gaip/Balkan[536]

Mehmet

Ahmet

Ayşe

Mumcular/1309

 

Kazancılar

Gaip/Umumi Harp[537]

Ali

İbrahim

Fatma

Kazancılar/1299

 

Gaip/Umumi Harp[538]

Mehmet

Mehmet

Emine

Erikli/1295

 

 

Sonuç ve değerlendirme:

            Beydağ örneklemesinde de görüleceği üzere beş farklı kaynaktaki tüm Beydağ şehitlerinin tespit edilmesi kurulacak bir ekiple yukarıda belirtilen kaynakların titizlikle taraması ile ortaya çıkartılabilir.

Burada aslında olay sadece Beydağ ile sınırlı olmadığı Küçük ölçekte Menderes bölgesinde yer alan Bayındır, Torbalı, Tire, Ödemiş, Kiraz ilçelerinde de daha önce yapılan çalışmalar bizi Beydağ’da karşılaştığımız benzer sonuçlara götürdü.

Yapılması gereken şehitlerle ilgili çalışmaları Milli Savunma Bakanlığı(ilgili birimi Genelkurmay), İçişleri Bakanlığı (Nüfus müdürlükleri), Devlet Bakanlığı (Başbakanlık Osmanlı Arşivi)  koordinasyonunda yerel tarih araştırmacıları ile Üniversiteden oluşacak kapsamlı bir ekiple ilçelerden başlayan ilil çalışma yapmaktır.

Bunun gerçekleştirilmesi aşamasında da idari birimlerdeki dikkat çeken tüm noktalara ilgili şahısları bilgilendirme toplantıları yapılmalı, insanlara şehitlerin yakınları arandığı ve kendilerine ulaşılmak istendiği yönde gerekiyorsa afişler hazırlanmalı ve dağıtılmalıdır.

Maalesef geç kalınmış olan bu çalışmada şuan şehitlerin birinci dereceden yakınları ne yazık ki yaşamamaktadır. Alan çalışması ile torunları ile görüşülmeli, toplumsal hafıza tam olarak yitirilmeden bu yapılmalıdır.

Bu arada yerel tarih araştırmacılarının önündeki en büyük engel olan prosedürler biran önce hızlı bir şekilde çözülmeli. Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan bir avuç fedakâr insan küstürülmeden gerekli olan destekler verilmeli.

Bugüne kadar Kısmen Vefayata mahsusu vukuat defterleri ile Kayıtsız ölümler defterlerine bazı bölgelerde kişisel dostluk ilişkileriyle ulaşılmış durumda. Asker künye defterleri ile İdari birimlerin nüfus esas defterleri için gerekli izinler alınarak 1320/21 nüfus tahririnde 1911-1922 arasında vefat eden erkek ve 17 yaş üstü ölüm kayıtları taranmalı, yukarıda belirtilen kaynaklarda incelenerek ailelerinde bilgisine başvurularak kayıplar ortaya çıkarılmalıdır.

 

Bakır Köyü kayıtsız ölümler ve kayıplar defteri

 

KAYNAKÇA

Şehitlerimiz, Osmanlı-Rus, Osmanlı-Yunan, Trablusgarp, Balkan, I. Dünya, İstiklal, Kore, Kıbrıs, İç Güvenlik, C. I-V, Milli Savunma Bakanlığı Yayınları, 1998.

Nuri Köstüklü, Balkan Savaşları’ndan  Milli Mücadele’ye   “Şehitler”   Üzerine Yapılacak  Bilimsel Araştırmalarda Metod ve Kaynak Meselesine Dair Bazı Düşünceler,  Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Genelkurmay ATASE  yay., Ankara 2006, s.205- 219.

Fevzi Çakmak, “Cumhuriyet idaresi’nin nüfusu kayıt altına alma girişimlerine bir örnek:1934 yılı nüfus taraması”, TurkishStudies – International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic Volume 8/7 Summer 2013, p. 33-48.

Kayıtsız Ölümler ve Kayıplar Defteri klasörü – Beydağ İlçe Nüfus Müdürlüğü arşivi

Vefayata Mahsus Vukuat Defteri Cilt1-2-3-4 Ödemiş İlçe Nüfus müdürlüğü arşivi[1]Şehitlerimiz, Osmanlı-Rus, Osmanlı-Yunan, Trablusgarp, Balkan, I. Dünya, İstiklal, Kore, Kıbrıs, İç Güvenlik, C. I-V, Milli Savunma Bakanlığı Yayınları, 1998.

[2]Nuri Köstüklü, Balkan Savaşları’ndan  Milli Mücadele’ye   “Şehitler”   Üzerine Yapılacak  Bilimsel Araştırmalarda Metod ve Kaynak Meselesine Dair Bazı Düşünceler,  Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Genelkurmay ATASE  yay., Ankara 2006, s.205- 219.

[3] Bakır Köyü Kayıtsız Ölümler ve Kayıplar Defteri (KÖKD)-Tahrirat No.: 1934/2640,Nüfusa kayıtlı olduğu yer (, NKOY: ): Bakır 37/3

[4] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2646 , NKOY: Bakır 43/1

[5] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2653, , NKOY: Bakır 44/4

[6] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2611

[7] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2616, , NKOY: Bakır/26/3

[8] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2617 , NKOY: Bakır/26/4

[9] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2618 , NKOY: Bakır/26/5

[10] Bakır Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/2621 , NKOY: Bakır/28/1

[11] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.:1934/2623 , NKOY: Bakır /29/3

[12] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2627 , NKOY: Bakır/30/2

[13] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2584 , NKOY: Bakır/4/1

[14] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2586 , NKOY: Bakır/6/2

[15] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2588 , NKOY: Bakır/7/2

[16] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2592 , NKOY: Bakır/12/3

[17] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2596 , NKOY: Bakır/14/3

[18] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2598 , NKOY: Bakır/15/3

[19] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2606 , NKOY: Bakır/21/2

[20] Bakır Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/2607 , NKOY: Bakır/22/3

[21] Kurudere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3472 , NKOY: Kurudere/34

[22] Kurudere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3475 , NKOY: Kurudere35

[23] Kurudere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3476 , NKOY: Kurudere/35

[24] Kurudere Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3477 , NKOY: Kurudere/35

[25]Kurudere Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3478 , NKOY: Kurudere/35

[26]Kurudere Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3480 , NKOY: Kurudere/37

[27] Kurudere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3485 , NKOY: kurudere/40

[28]Kurudere Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3451 , NKOY: Kurudere/22

[29] Kurudere Köyü KÖKD- Tahrirat No.:1934/3460 , NKOY: Kurudere/25

[30] Kurudere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3463 , NKOY: Kurudere/29

[31]Kurudere Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3464 , NKOY: Kurudere/29

[32]Kurudere Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3468 , NKOY: Kurudere/31

[33]Kurudere Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3425 , NKOY: Kurudere/1

[34] Kurudere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3429 , NKOY: Kurudere/5

[35] Kurudere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3443 , NKOY: Kurudere/12

[36] Kurudere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3930 , NKOY: Eğridere/41

[37] Eğridere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3911 , NKOY: Eğridere/26

[38]Eğridere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3927 , NKOY: Eğridere/31

[39] Eğridere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3932 , NKOY: Eğridere/37

[40]Eğridere Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3937 , NKOY: Eğridere/40

[41] Eğridere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3893 , NKOY: Eğridere/20

[42] Eğridere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3899 , NKOY: Eğridere/22

[43]Eğridere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3910 , NKOY: Eğridere/26

[44] Eğridere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3865 , NKOY: Eğridere/3

[45] Eğridere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3866 , NKOY: Eğridere/4

[46]Eğridere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3876 , NKOY: Eğridere/11

[47] Eğridere Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3886 , NKOY: Eğridere/15

[48]Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3618 , NKOY: Karaoba/63

[49] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3621 , NKOY: Karaoba/65

[50] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3598 , NKOY: Karaoba/54

[51] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3600 , NKOY: Karaoba/55

[52] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3602 , NKOY: Karaoba/56

[53] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3603 , NKOY: Karaoba /56

[54] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3604 , NKOY: Karaoba/56

[55]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3609 , NKOY: Karaoba/58

[56] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3568 , NKOY: Karaoba/37

[57]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3569 , NKOY: Karaoba/38

[58] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3573 , NKOY: Karaoba/39

[59] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3581 , NKOY: Karaoba/45

[60] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3589 , NKOY: Karaoba/49                                                                      

[61] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3541 , NKOY: Karaoba/27

[62] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3545 , NKOY: Karaoba/28

[63]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3546 , NKOY: Karaoba/28

[64] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3547 , NKOY: Karaoba/28

[65]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3554 , NKOY: Karaoba/31

[66]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3556 , NKOY: Karaoba/34

[67] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3565 , NKOY: Karaoba/36

[68] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3522 , NKOY: Karaoba/14

[69]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3529 , NKOY: Karaoba/20

[70] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3531 , NKOY: Karaoba/21

[71]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3535 , NKOY: Kaaraoba/23

[72]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3491 , NKOY: Karaoba/1

[73] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3493 , NKOY: Karaoba/2

[74]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3495 , NKOY: Karaoba/3

[75]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3497 , NKOY: Karaoba/5

[76]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3498 , NKOY: Karaoba/6

[77]Karaoba Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/3499 , NKOY: Karaoba/6

[78] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3500 , NKOY: Karaoba/6

[79] Karaoba Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3507 , NKOY: Karaoba/7

[80] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/5997 , NKOY: Mutaflar/23

[81] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/5998 , NKOY: Mutaflar25

[82]Mutaflar  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/5999 , NKOY: Mutaflar/26

[83] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/6000 , NKOY: Mutaflar/27

[84] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/6003 , NKOY: Mutaflar/32/1

[85] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/6005 , NKOY: Mutaflar/32/2

[86] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/6011 , NKOY: Mutaflar/41/1

[87] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/6012 , NKOY: Mutaflar/41/2

[88] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/5972 , NKOY: Mutaflar/4/4

[89] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/5983 , NKOY: Mutaflar/15

[90]Mutaflar  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/5984 , NKOY: Mutaflar/15

[91] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/5985 , NKOY: Mutaflar/16

[92]Mutaflar  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/5986 , NKOY: Mutaflar/16

[93] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/5987 , NKOY: Mutaflar/16

[94]Mutaflar  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/5988 , NKOY: Mutaflar/19/3

[95]Mutaflar  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/5990 , NKOY: Mutaflar/18

[96]Mutaflar  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/5991 , NKOY: Mutaflar/18

[97] Mutaflar  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/5992 , NKOY: Mutaflar/20

[98] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/55 , NKOY: Aktepe/67

[99] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/56 , NKOY: Aktepe/67

[100] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/62 , NKOY: Aktepe63

[101]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2782 , NKOY: Aktepe/63

[102]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2784 , NKOY: Aktepe/67

[103] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2785 , NKOY: Aktepe/67

[104] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2747 , NKOY: Aktepe/42

[105]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2751 , NKOY: Aktepe/43

 

[106]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2756 , NKOY: Aktepe/48

[107] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2757 , NKOY: Aktepe/48

[108]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2765 , NKOY: Aktepe/56

[109] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2767 , NKOY: Aktepe/58

[110] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2736 , NKOY: Aktepe/34

[111]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2740 , NKOY: Aktepe/36

[112]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2709 , NKOY: Aktepe/22

[113] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2711 , NKOY: Aktepe/23

[114] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2715 , NKOY: Aktepe/23

[115] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2720 , NKOY: Aktepe/25

[116] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.:  1934/        , NKOY: Aktepe/25

[117] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2725 , NKOY: Aktepe/30

[118] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2699 , NKOY: Aktepe/20

[119] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2670 , NKOY: Aktepe/20

[120] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2705 , NKOY: Aktepe/21

[121]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2706 , NKOY: Aktepe/21

[122] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2675 , NKOY: Aktepe/1

[123]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2677 , NKOY: Aktepe/5

[124]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2678 , NKOY: Aktepe/6

[125]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2680 , NKOY: Aktepe/8

[126] Aktepe  Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2683 , NKOY: Aktepe/12

[127]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2688 , NKOY: Aktepe/15

[128]Aktepe  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2689 , NKOY: Aktepe/16

[129]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1782 , NKOY: Yeşil/29

[130] Yeşil  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/1770 , NKOY: Yeşil/40

[131]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/       , NKOY: Yeşil/92

[132]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/20 , NKOY: Yeşil/12

[133]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/23 , NKOY: Yeşil/41

[134]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/24 , NKOY: Yeşil/43

[135]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/25 , NKOY: Yeşil/43

[136]Yeşil  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/96 , NKOY: Yeşil/102

[137]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/99 , NKOY: Yeşil/104

[138] Yeşil  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/2 , NKOY: Yeşil/107

[139]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/6 , NKOY: Yeşil/114

[140]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/88 , NKOY: Yeşil/88

[141]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/73 , NKOY: Yeşil/73

[142]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/75 , NKOY: Yeşil/74

[143]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/76 , NKOY: Yeşil/75

[144] Yeşil  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/30 , NKOY: Yeşil/40

[145]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/32 , NKOY: Yeşil/42

[146] Yeşil  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/12 , NKOY: Yeşil/28

[147]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/18 , NKOY: Yeşil/31

[148] Yeşil  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/19 , NKOY: Yeşil/31

[149]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1 , NKOY: Yeşil/19

[150]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/2 , NKOY: Yeşil/19

[151]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/3 , NKOY: Yeşil/19

[152] Yeşil  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/4 , NKOY: Yeşil/22

[153]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/9 , NKOY: Yeşil/26

[154] Yeşil  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/11079 , NKOY: Yeşil/1

[155] Yeşil  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/11086 , NKOY: Yeşil/5

[156] Yeşil  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/11089 , NKOY: Yeşil/8

[157]Yeşil  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/11093 , NKOY: Yeşil/10

[158] Yeşil  Köyü KÖKD-   Tahrirat No.: 1934/11094 , NKOY: Yeşil/10

[159]Tosunlar  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.:1934/1046 , NKOY: Tosunlar/23

[160]Tosunlar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1050 , NKOY: Tosunlar/24

[161] Tosunlar  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1037 , NKOY: Tosunlar/19

[162] Tosunlar  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1040 , NKOY: Tosunlar/20

[163]Tosunlar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1016 , NKOY: Tosunlar/12

[164]Tosunlar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1024 , NKOY: Tosunlar/14

[165]Tosunlar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1025 , NKOY: Tosunlar/15

[166]Tosunlar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1026 , NKOY: Tosunlar/15

[167]Tosunlar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1028 , NKOY: Tosunlar/16

[168]Tosunlar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/998 , NKOY: Tosunlar/6

[169]Tosunlar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1001 , NKOY: Tosunlar/7

[170]Tosunlar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1006 , NKOY: Tosunlar/9

[171] Yağcılar  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1740 , NKOY: Yağcılar/9

[172]Yağcılar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1742 , NKOY: Yağcılar24

[173]Yağcılar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1743 , NKOY: Yağcılar/11

[174]Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1745 , NKOY: Yağcılar/43

[175]Yağcılar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1746 , NKOY: Yağcılar/9

[176]Yağcılar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1749 , NKOY: Yağcılar/17

[177] Yağcılar Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1750 , NKOY: Yağcılar/24

[178]Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1751 , NKOY: Yağcılar/21

[179]Yağcılar  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1752 , NKOY: Yağcılar/3

[180]Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1753 , NKOY: Yağcılar/3

[181]Yağcılar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1754 , NKOY: Yağcılar/48

[182] Yağcılar Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1755 , NKOY: Yağcılar/48

[183]Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1756 , NKOY: Yağcılar/40

[184]Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/1757 , NKOY: Yağcılar/40

[185] Yağcılar Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1758 , NKOY: Yağcılar/42

[186]Yağcılar  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1759 , NKOY: Yağcılar/54

[187] Yağcılar Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1760 , NKOY: Yağcılar/54

[188] Yağcılar Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1761 , NKOY: Yağcılar/54

[189] Yağcılar Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/1764 , NKOY: Yağcılar/44

[190]Yağcılar  Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/11451 , NKOY: Yağcılar/66

[191]Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11455 , NKOY: Yağcılar/68

[192] Yağcılar Köyü KÖKD-    Tahrirat No.: 1934/11437 , NKOY: Yağcılar/59

[193]Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11413 , NKOY: Yağcılar/49

[194] Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11416 , NKOY: Yağcılar/50

[195]Yağcılar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11418 , NKOY: Yağcılar/51

[196]Yağcılar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11419 , NKOY: Yağcılar/51

[197] Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11394 , NKOY: Yağcılar/37

[198]Yağcılar Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/11395 , NKOY: Yağcılar/37

[199]Yağcılar Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/11401 , NKOY: Yağcılar/41

[200]Yağcılar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11402 , NKOY: Yağcılar/41

[201] Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11375 , NKOY: Yağcılar/28

[202]Yağcılar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11387 , NKOY: Yağcılar/33

[203] Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11374 , NKOY: Yağcılar/27

[204] Yağcılar Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11346 , NKOY: Yağcılar/5

[205]Yağcılar Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/11347 , NKOY: Yağcılar/5

[206] Çiftlik Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/6151 , NKOY: Çiftlik/4

[207] Çiftlik Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/6153 

[208] Çiftlik Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/6154 

[209]Çiftlik Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/6161 

[210] Çiftlik Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11325 , NKOY: Çiflik/31

[211] Çiftlik Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11302 , NKOY: Çiftlik18

[212]Çiftlik Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/11303 , NKOY: Çiftlik/20

[213]Çiftlik Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/11304 , NKOY: Çiftlik/21

[214] Çiftlik Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11267 , NKOY: Çiftlik/1

[215]Çiftlik Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/11273 , NKOY: Çiftlik/3

[216] Çiftlik Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/11278 , NKOY: Çiftlik/5

[217] Çomaklar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/126 , NKOY: Çomaklar/93

[218] Çomaklar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/127 , NKOY: Çomaklar/87

[219] Çomaklar  Köyü KÖKD-     Tahrirat No.: 1934/128 , NKOY: Çomaklar/145

[220]Çomaklar  Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/129 , NKOY: Çomaklar/147

[221]Çomaklar  Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/130 , NKOY: Çomaklar/148

[222]Çomaklar  Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/131 , NKOY: Çomaklar/148

[223]Çomaklar  Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/132 , NKOY: Çomaklar/150

[224]Çomaklar  Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/133 , NKOY: Çomaklar/155

[225]Çomaklar  Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/134 , NKOY: Çomaklar/158

[226]Çomaklar  Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/135 , NKOY: Çomaklar/161

[227]Çomaklar  Köyü KÖKD-      Tahrirat No.: 1934/136 , NKOY: Çomaklar/170

[228] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/137 

[229] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/103 , NKOY: Çomaklar/67

[230] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/104 , NKOY: Çomaklar/74

[231] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/105 , NKOY: Çomaklar/74

[232] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/106 , NKOY: Çomaklar/76

[233]Çomaklar  Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/107 , NKOY: Çomaklar/76

[234]Çomaklar  Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/108 , NKOY: Çomaklar/85

[235] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/109 , NKOY: Çomaklar/85

[236]Çomaklar  Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/110 , NKOY: Çomaklar/86

[237] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/111 , NKOY: Çomaklar/86

[238] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/112 , NKOY: Çomaklar/95

[239] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/113 , NKOY: Çomaklar/106

[240] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/114 , NKOY: Çomaklar/110

[241] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/115 , NKOY: Çomaklar/116

[242] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/116 , NKOY: Çomaklar/118

[243] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/117 , NKOY: Çomaklar/120

[244] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/118 , NKOY: Çomaklar/125

[245]Çomaklar  Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/119 , NKOY: Çomaklar/133

[246] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/120 , NKOY: Çomaklar/136

[247] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/121 , NKOY: Çomaklar/136

[248] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/122 , NKOY: Çomaklar/136

[249] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/123 , NKOY: Çomaklar/139

[250] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/124 , NKOY: Çomaklar/141

[251]Çomaklar  Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/125 , NKOY: Çomaklar/142

[252] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/76 , NKOY: Çomaklar/69

[253]Çomaklar  Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/77 , NKOY: Çomaklar/69

[254] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/79 , NKOY: Çomaklar/70

[255] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/81 , NKOY: Çomaklar/78

[256] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/82 , NKOY: Çomaklar/83

[257] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/83 , NKOY: Çomaklar/3

[258] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/84 , NKOY: Çomaklar/5

[259] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/85 , NKOY: Çomaklar/8

[260] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/88 , NKOY: Çomaklar/14

[261] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/89 , NKOY: Çomaklar/18

[262] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/90 , NKOY: Çomaklar/19

[263] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/91 , NKOY: Çomaklar/23

[264] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/92 , NKOY: Çomaklar/25

[265]Çomaklar  Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/93 , NKOY: Çomaklar/27

[266] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/94 , NKOY: Çomaklar/29

[267]Çomaklar  Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/95 , NKOY: Çomaklar/36

[268] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/96 , NKOY: Çomaklar/36

[269] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/97 , NKOY: Çomaklar/38

[270] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/99 , NKOY: Çomaklar/53

[271] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/98 , NKOY: Çomaklar/41

[272] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/100 , NKOY: Çomaklar/57

[273]Çomaklar  Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/58 , NKOY: Çomaklar/49

[274] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/59 , NKOY: Çomaklar/49

[275]Çomaklar  Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/60 , NKOY: Çomaklar/50

[276] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/61 , NKOY: Çomaklar/52

[277] Çomaklar  Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6 , NKOY: Çomaklar/3

[278] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/799 , NKOY: Halı/53

[279] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/776 , NKOY: Halı /47

[280] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/778 , NKOY: Halı/48

[281] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/782 , NKOY: Halı/49

[282] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/785 , NKOY: Halı/50

[283]Halı Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/790 , NKOY: Halı51

[284] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/760 , NKOY: Halı/32

[285] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/765 , NKOY: Halı/37

[286] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/770 , NKOY: Halı/40

[287]Halı Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/742 , NKOY: Halı/23

[288] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/745 , NKOY: Halı/24

[289] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/746 , NKOY: Halı/25

[290] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/748 , NKOY: Halı/26

[291]Halı Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/754 , NKOY: Halı/29

[292] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/755 , NKOY: Halı/29

[293] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/756 , NKOY: Halı/30

[294]Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/726 , NKOY: Halı/14

[295] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/727 , NKOY: Halı/14

[296]Halı Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/701 , NKOY: Halı/1

[297] Halı Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/715 , NKOY: Halı/8

[298] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1153 , NKOY: Erikli/2

[299] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1155 , NKOY: Erikli/7

[300] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1158 , NKOY: Erikli/16

[301] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1160 , NKOY: Erikli/30

[302] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1161 , NKOY: Erikli/22

[303]Erikli Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1162 , NKOY: Erikli/32

[304] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1163 , NKOY: Erikli/32

[305]Erikli Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1164 , NKOY: Erikli/32

[306]Erikli Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1165 , NKOY: Erikli/31

[307] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1167 , NKOY: Erikli/33

[308] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1168 , NKOY: Erikli/36

[309] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1169 , NKOY: Erikli/43

[310]Erikli Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1170 , NKOY: Erikli/43/3

[311] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1171 , NKOY: Erikli/45/3

[312] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1172 , NKOY: Erikli/48

[313] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1175 , NKOY: Erikli/53

[314] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1176 , NKOY: Erikli/67

[315] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1133 , NKOY: Erikli/74

[316] Erikli Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/1135 , NKOY: Erikli /82

[317]Erikli Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1140 , NKOY: Erikli/97

[318]Tabaklar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/2554 , NKOY: Tabaklar/33/1

[319] Tabaklar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/2559 , NKOY: Tabaklar/38/4

[320]Tabaklar Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2563 , NKOY: Tabaklar/41/2

[321] Tabaklar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/2565 , NKOY: Tabaklar/43/2

[322] Tabaklar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/2568 , NKOY: Tabaklar/47/1

[323]Tabaklar Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2528 , NKOY: Tabaklar/16/2

[324]Tabaklar Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2539 1934/ , NKOY: Tabaklar/24/2

[325]Tabaklar Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2504 , NKOY: Tabaklkar/1/3

[326] Tabaklar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/2507 , NKOY: Tabaklar/3/3

[327] Tabaklar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/2512 , NKOY: Tabaklar/6/3

[328] Tabaklar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/2519 , NKOY: Tabaklar/10/4

[329] Tabaklar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/2520 , NKOY: Tabaklar/11//2

[330] Tabaklar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/2524 , NKOY: Tabaklar/13/3

[331] Yeniyurt Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/11335 , NKOY: Yeniyurt/66/2

[332]Yeniyurt Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/1882 , NKOY: Yeniyurt/43

[333] Yeniyurt Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1883 , NKOY: Yeniyurt/67/5

[334]Yeniyurt Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/1884 , NKOY: Yeniyurt/67/5

[335]Yeniyurt Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/1885 , NKOY: Yeniyurt/67/5

[336] Yeniyurt Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1886 , NKOY: Yeniyurt/67/5

[337] Yeniyurt Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1889 , NKOY: Yeniyurt/52

[338] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1449 , NKOY: Alakeçili/51

[339] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1452 , NKOY: Alakeçili/53

[340] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1453 , NKOY: Alakeçili/53

[341] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1431 , NKOY: Alakeçili/43

[342] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1432 , NKOY: Alakeçili/43

[343] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1433 , NKOY: Alakeçili/43

[344] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1443 , NKOY: Alakeçili/48

[345] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1444

[346] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1413

[347] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1416

[348] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1417

[349] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1421

[350] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1426

[351] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1427

[352] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1381

[353] Alakeçili Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1388

[354] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4118

[355] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4416

[356] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4391

[357] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4395

[358] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4373

[359] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4374 , NKOY: Küre/234

[360] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4381 , NKOY: Küre/237

[361] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4351 , NKOY: Küre/225

[362] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4355 , NKOY: Küre/226

[363] Küre Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/4357 , NKOY: Küre/227

[364] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4358 , NKOY: Küre/227

[365] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4364 , NKOY: Küre/229

[366] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4333 , NKOY: Küre/219

[367] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4343 , NKOY: Küre/223

[368] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4346 , NKOY: Küre/224

[369] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4347 , NKOY: Küre/224

[370] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4319 , NKOY: Küre/212

[371] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4320 , NKOY: Küre/212

[372] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4326 , NKOY: Küre/215

[373] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4328 , NKOY: Küre/217

[374] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4304 , NKOY: Küre/205

[375] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4312 , NKOY: Küre/208

[376] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4313 , NKOY: Küre/209

[377] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4284 , NKOY: Küre/198

[378] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4288 , NKOY: Küre/200

[379] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4293 , NKOY: Küre/202

[380] Küre Köyü KÖKD- No.: 1934/4294 , NKOY: Küre/202

[381] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4274, NKOY: Küre/192

[382] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4279 , NKOY: Küre/196

[383] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4250 , NKOY: Küre/183

[384] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4260 , NKOY: Küre/187

[385] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4261 , NKOY: Küre/187

[386] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4239 , NKOY: Küre/180

[387] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4242 , NKOY: Küre/181

[388] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4215 , NKOY: Küre/171

[389] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4216 , NKOY: Küre/171

[390] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4226 , NKOY: Küre/174

[391]Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.:1934/4227 , NKOY: Küre/174

[392] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4197 , NKOY: Küre/165

[393] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4198 , NKOY: Küre/165

[394] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4206 , NKOY: Küre/169

[395] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4211 , NKOY: Küre/170

[396] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4184 , NKOY: Küre/158

[397] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4185 , NKOY: Küre/158

[398] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4188 , NKOY: Küre/160

[399] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4190 , NKOY: Küre/161

[400] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4193 , NKOY: Küre/162

[401] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4163 , NKOY: Küre/150

[402] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4164 , NKOY: Küre/151

[403] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4170 , NKOY: Küre/154

[404] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4171 , NKOY: Küre/154

[405] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4175 , NKOY: Küre/156

[406] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4145 , NKOY: Küre/140

[407] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4149 , NKOY: Küre/143

[408] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4152 , NKOY: Küre/144

[409] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4130 , NKOY: Küre/131

[410] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4137 , NKOY: Küre/131

[411] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4118 , NKOY: Küre/123

[412] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4119 , NKOY: Küre/123

[413] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4102 , NKOY: Küre/117

[414] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4103 , NKOY: Küre/117

[415] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4086 , NKOY: Küre/111

[416] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4093 , NKOY: Küre/114

[417] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3462 , NKOY: Küre/100

[418] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3463 , NKOY: Küre/100

[419] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3466 , NKOY: Küre/101

[420] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4068 , NKOY: Küre/103

[421] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4076 , NKOY: Küre/107

[422] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4044 , NKOY: Küre/89

[423] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4047 , NKOY: Küre/91

[424] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4049 , NKOY: Küre/93

[425] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4053 , NKOY: Küre/96

[426] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4055 , NKOY: Küre/97

[427] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4030 , NKOY: Küre/81

[428] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4033 , NKOY: Küre/82

[429] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4037 , NKOY: Küre/83

[430] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4040 , NKOY: Küre/85

[431] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4041 , NKOY: Küre/87

[432] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4042 , NKOY: Küre/87

[433] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4011 , NKOY: Küre/72

[434]Küre Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/4012 , NKOY: Küre/72

[435] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4013 , NKOY: Küre/72

[436]Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4014 , NKOY: Küre/72

[437] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4017 , NKOY: Küre/73

[438] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4021 , NKOY: Küre/74

[439] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4022 , NKOY: Küre/74

[440] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4024 , NKOY: Küre/78

[441] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4025 , NKOY: Küre/79

[442] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3994 , NKOY: Küre/60

[443]Küre Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3997 , NKOY: Küre/61

[444] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3998 , NKOY: Küre/61

[445] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3999 , NKOY: Küre/61

[446] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4001 , NKOY: Küre/64

[447] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4008 , NKOY: Küre/69

[448] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/4009 , NKOY: Küre/70

[449] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3978 , NKOY: Küre/50

[450] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3980 , NKOY: Küre53

[451] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3983 , NKOY: Küre/54

[452]Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3989 , NKOY: Küre/58

[453] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3993 , NKOY: Küre/59

[454] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3967 , NKOY: Küre/44

[455] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3968 , NKOY: Küre/44

[456] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3970 , NKOY: Küre/45

[457] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3973 , NKOY: Küre/47

[458] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3974 , NKOY: Küre/47

[459] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3949 , NKOY: Küre/38

[460] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3953 , NKOY: Küre/39

[461]Küre Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3954 , NKOY: Küre/39

[462] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3932 , NKOY: Küre/24

[463] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3935 , NKOY: Küre/29

[464] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3912 , NKOY: Küre/123

[465] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3913 , NKOY: Küre/123

[466]Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3915 , NKOY: Küre/13

[467] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3917 , NKOY: Küre/15

[468]Küre Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/3895 , NKOY: Küre/1

[469] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3897 , NKOY: Küre/4

[470] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3899 , NKOY: Küre/5

[471] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3901 , NKOY: Küre/6

[472] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3903 , NKOY: Küre/8

[473] Küre Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/3909 , NKOY: Küre/11

[474] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6581 , NKOY: Bey/129

[475] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6567 , NKOY: Bey/104

[476] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6568 , NKOY: Bey/104

[477] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6569 , NKOY: Bey/104

[478] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6570 , NKOY: Bey/106

[479] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6573 , NKOY: Bey/110

[480] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6578 , NKOY: Bey/128

[481] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6548 , NKOY: Bey/82

[482]Bey Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6550 , NKOY: Bey/84

[483] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6553 , NKOY: Bey/92

[484]Bey Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6554 , NKOY: Bey/92

[485]Bey Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6556 , NKOY: Bey/94

[486] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6557 , NKOY: Bey/95

[487] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6558 , NKOY: Bey/95

[488] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6561 , NKOY: Bey/96

[489]Bey Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6531 , NKOY: Bey/58

[490] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6532 , NKOY: Bey/60

[491] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6533 , NKOY: Bey/63

[492]Bey Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6534 , NKOY: Bey/65

[493]Bey Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6538 , NKOY: Bey/69

[494]Bey Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6541 , NKOY: Bey/72

[495]Bey Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6543 , NKOY: Bey/75

[496] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6544 , NKOY: Bey/76

[497] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6515 , NKOY: Bey/35

[498]Bey Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6519 , NKOY: Bey/44

[499] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6520 , NKOY: Bey/44

[500]Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/ 6522 , NKOY: Bey/77

[501] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6523 , NKOY: Bey/78

[502] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6524 , NKOY: Bey/78

[503] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6526 , NKOY: Bey/50

[504] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6498 , NKOY: Bey/11

[505]Bey Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6499 , NKOY: Bey/11

[506] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6503 , NKOY: Bey/13

[507]Bey Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6504 , NKOY: Bey/17

[508] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6483 , NKOY: Bey/74

[509] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6489 , NKOY: Bey/94

[510] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6491 , NKOY: Bey/101

[511] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6493 , NKOY: Bey/110

[512] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6472 , NKOY: Bey/50

[513] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6473 , NKOY: Bey/52

[514] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6477 , NKOY: Bey/57

[515] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6479 , NKOY: Bey/64

[516] Bey Köyü KÖKD-Tahrirat No.: 1934/6480 , NKOY: Bey/66

[517] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6456 , NKOY: Ağalar/37

[518] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6457 , NKOY: Ağalar/37

[519] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6458 , NKOY: Ağalar/37

[520] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6462 , NKOY: Ağalar/34

[521] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6433 , NKOY: Ağalar/16

[522] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6438 , NKOY: Ağalar/18

[523] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6440 , NKOY: Ağalar/19

[524] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6441 , NKOY: Ağalar/19

[525] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6442 , NKOY: Ağalar/20

[526]Ağalar Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/6448 , NKOY: Ağalar/25

[527] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6415 , NKOY: Ağalar/3

[528]Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6418 , NKOY: Ağalar/6

[529] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6422 , NKOY: Ağlar/10

[530] Ağalar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/6429 , NKOY: Ağalar/14

[531] Süleymanlar Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/6013 , NKOY: Süleymanlar/4

[532]Avuncular(Mumcular)Köyü KÖKD-  Tahrirat No.: 1934/2811 , NKOY: Mumcular/23

[533]Avuncular(Mumcular)Köyü KÖKD Tahrirat No.: 1934/2826 , NKOY: Mumcular/52

[534]Avuncular(Mumcular)Köyü KÖKD Tahrirat No.: 1934/2797 , NKOY: Mumcular/5

[535] Avuncular(Mumcular)Köyü KÖKD Tahrirat No.: 1934/2807 , NKOY: Mumcular/21

[536] Avuncular(Mumcular)Köyü KÖKD Tahrirat No.: 1934/2810 , NKOY: Mumcular/22

[537] Kazancılar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1143 , NKOY: Kazancılar/9

[538] Kazancılar Köyü KÖKD- Tahrirat No.: 1934/1146 , NKOY: Kazancılar/3

5.731 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir