GELİBOLU'YU ANLAMAK

Kültür Dergisi Mart 2009 Rumeli Özel Sayısı ( Fatih Güldal )

Üç ayda bir tematik yayın yapan Kültür dergisi bu sayısında yüzyıllarca Osmanlı toprağı olarak kalmış ancak daha sonra elimizden kayıp giden Rumeli’yi konu edindi. Osmanlı Devletinin genel anlamda Avrupa’daki topraklarına verilen Rumeli adı, Türk halkının hafızasından hiçbir zaman silinmemiş, bölge sanki seyahate çıkmak üzere kısa bir süreliğine terk edilmiştir.


 


Beş yüz yılın üzerinde bir zaman Osmanlı toprağı olarak kalan Üsküp’te, Selanik’te, Belgrad’ta, Sofya’da bıraktığımız bir yanımızın izlerini süren Kültür dergisi Balkan coğrafyasını adım adım sizler için dolaştı. Prof. Dr. Semavi Eyice 1960’lı yıllarda Komünizmin en etkin olduğu dönede yaptığı Bulgaristan gezisini ve oradaki tarihi eserlerimizin durumunu ayrıntılarıyla anlatıyor. Eyice, resim çekmenin dahi tehlikeli olduğu bu dönemde köy köy dolaşıp, tarihi eserlerimizin o günkü durumlarıyla ilgili çok mühim araştırmalar yapmış. Prof. Dr. Abdullah Uçman Balkanların elden çıkmasıyla ömrü boyunca kendini muhacir olarak görmüş Yahya Kemal’in Üsküp günlerini anlatıyor. Doç.Dr. Ahmet Kavas, modern devletlerin yüreğini ağzına getiren kavramı, Balkanlaşmayı irdeliyor. Akademisyen Salih Pay, Rumeli’deki ilk fatihimiz Süleyman Paşa’yı, Veysi Akın, Balkan bozgunundan doğan bir kahramanı, Edirne müdâfii Şükrü Paşa’yı anlatıyor. Prof.Dr. Reşat Öngören, Balkanların İslamlaşmasında Tasavvuf ve Tarikatların rolünü yazarken, Prof. Dr. Mustafa Kara, Kadiri-Eşrefi sedasını Balkanlarda duyuran meşhur sufi Hasan Kâimi Efendi’nin hayatından kesitler sunuyor. Türkiye’deki en önemli II.Abdülhamid uzmanlarından biri olan Prof.Dr. Vahdettin Engin, Osmanlı Devleti’nin çok büyük önem verdiği Rumeli demiryollarını, Uludağ Üniversitesi öğretim görevlilerinden Bilal Kemikli Divan Edebiyatımızda Rumeli temasının nasıl işlendiğini, arşiv uzmanı Muzaffer Albayrak, I. Dünya Savaşında Osmanlı ordusu içerisinde yer alan Rumelili gönüllüleri, Dr. Tuncay Yılmazer ise İmparatorluğun gözyaşları olarak adlandırılan Balkan Savaşlarının neden kaybedildiğini, yaşanan ihanetleri anlatıyor. Selçuk Aydın, Osmanlı basınının en önemli mizah dergilerinden biri olan Karagöz’deki Balkan Savaşları ile ilgili karikatürler ışığında toplumun dikkatini bu savaşlara çekiyor.


Bunlardan başka, Osmanlı Deveti’ni Rumeli’ye yönelten Saikler, Rumeli Efsaneleri, 1923 Mübadelesi ve sonuçlar, Rumeli Kökenli Hattatlar, Rumeli Kökenli Devlet Adamaları başlıklı makaleler ve Selanik, Manastır, Belgrad gibi önemli Balkan şehirleriyle ilgili çalışmaları dergide bulabilirsiniz.


Türkiye Yazarlar Birliği yılın dergisi ödülünü alan Kültür dergisi abone olacak okurlarına iki kitap hediye ediyor.


 


 


www.kulturdergisi.com.tr


bilgi@kulturdergisi.com.tr


212 4910427

11.480 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir