GELİBOLU’YU ANLAMAK

Selânik ve İstanbul’da Yahudi Bankerler – Nurdan İpek ( Albert Kazado )

            1850-1918 yılları arasında Osmanlı İmparator’luğunda,ekonomik ve ve kültürel açıdan öne çıkmış iki kent ;Selanik ve İstanbul’daki Yahudi Banker aileleri anlatan çok titiz bir çalışma…19 uncu yüzyıl ortalarına kadar,Osmanlı ekonomisinde önemli bir yer tutan Yahudi Banker ailelerin,Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla birlikte,Yeniçerilerin tedarikçisi olmaları bahane edilerek,idam,hapis ve sürgünle cezalandırılmaları sonucu tasfiyeleri,yerlerini Rum ve Ermeni ailelere bırakışları ayrıntılı olarak anlatılıyor.Bu elverişsiz ortamda ayakta kalmayı başarmış Yahudi aileler ise bu kitabın ana konusunu teşkil ediyor.


 


             Ağırlıklı olarak Selanik’te Allatini,Fernandez,Modiano aileleri,İstanbul’da Kamondo ailesi incelenmiş.Bu ailelerin Osmanlı ekonomisindeki önemli rolleri,sanayi kuruluşlarına,eğitime ve sosyal hayata katkıları ve bu katkıları sağlarken Osmanlı Devlet adamlarıyla olan ilişkileri de aynı zamanda gözden geçirilmiş. Bu konular incelenirken de; Galata Borsası,ilk devlet bankası olan Osmanlı Bankası,ilk yerli sermayeden  oluşan anonim şirket Şirketi Hayriyye, ilk kağıt para Kaime, ilk borçlanma senetleri Esham-ı Mümtaze, Esham-ıCedide, Dersaadet Tramvay Şirketi, Dersaadet Su Şirketi , ilk Belediye hizmetlerini sağlayan İntizam-ı Şehir Komisyonu’nun, kuruluş hikayeleri de anlatılmış.1875 Moratoryumu, 1875 Ramazan Kararnamesi, 1881 Muharrem kararnamesi, Kırım Savaşı’nda İmparatorluğun ekonomik durumu ve borçlanma koşulları da incelenen konular arasında yer alıyor.


 


 


Selanik ve İstanbul’da Yahudi Bankerler


Nurdan İpek


Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2011


Tel: 0 212 528 47 53


 

26.131 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir