100. Yılında I. Dünya Savaşı’nın Türk Edebiyatındaki Yansımaları

 Kıymetli Bilim İnsanları,

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü olarak, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle *”100. Yılında I. Dünya Savaşı’nın Türk Edebiyatındaki Yansımaları”* konulu uluslararası bir sempozyum yapmaya karar vermiş bulunuyoruz. Söz konusu sempozyum, 31 Ekim – 2 Kasım 2014 tarihleri arasında Çankırı’da yapılacaktır. Sempozyuma ilişkin bilgiler sempozyum web sayfasında( http://turkiyatsempozyumu2.karatekin.edu.tr) bulunmaktadır. Ayrıca sempozyum afişi ekte sunulmuştur. Sizleri özgün çalışmalarınızla bu sempozyuma katılmaya davet eder, çalışmalarınızda  kolaylık ve başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Ömer ÇAKIR
Türkiyat Enstitüsü Müdürü


*Not:*Konaklama giderleri tarafımızdan karşılanacaktır. Yol masrafları ise
katılımcılara ait olacaktır.


*Önemli Tarihler:*

Bildiri özetlerini son gönderme tarihi:   31 Mayıs 2014

Kabul edilen bildirilerin ilanı:   15 Haziran 2014

Bildiri tam metinlerinin teslim tarihi:   12 Ekim 2014

Sempozyum tarihi:  31 Ekim -2 Kasım 2014

 

Bir cevap yazın