GELİBOLU’YU ANLAMAK

Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası)

 

Değerli Bilim İnsanı,

     Akademik çalışmaların odağında, sosyal bilimlerin ağırlıklı bir yer edinmesini amaçlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türk ve dünya tarihinde kırılma noktaları oluşturan büyük savaşlara sahne olan Çanakkale’de Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi düzenleme kararı almıştır. 2014 yılı, insanlık tarihinin en büyük savaşlarından biri olan ve Osmanlı Devleti’nin de katıldığı I. Dünya Savaşı’nın başlangıcının 100. yılıdır. Bu tarih, Savaş Tarihi konusunda uluslararası bilimsel toplantılar serisinin temelini atmak için oldukça uygun düşmektedir. İki yılda bir düzenlenmesi tasarlanan kongrenin bu yılki teması “100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası” olarak belirlenmiştir. Dünya tarihine yön verdiği gibi, Türk tarihinde de derin ve kalıcı izler bırakan savaşın hem bölgesel hem de küresel planda siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel etkileri bugün bile hissedilmektedir.             

     Savaş, komuta kademesinin emirleri doğrultusunda şekillenen cephe faaliyetleri ile sınırlı bir olgu değildir. Aslında savaş, silah endüstrisinden kültürel değerlere kadar hayatın hemen her alanını derinden etkileyen olgular bütünüdür. Bu açıdan bakıldığında toplumların savaş tecrübesi, sosyal hafıza ve milli kimliğin en temel parçasını oluşturur. O halde sosyal bilimciler, insanoğlunun başlattığı, sürdürdüğü ve sonuçlandırdığı bu kapsamlı olgular bütününü, tüm yönleriyle ele almalı ve gelecek kurgusunda bilimsel bulgularını titizlikle değerlendirmelidirler.

     Ülkemizde ve dünyada savaş üzerine çalışan bilim insanlarının ortak bir platformda buluşturulması, araştırma sonuçlarının duyurulması ve bilimsel tartışma ortamına taşınması amacıyla düzenlenen kongre, savaşın toplumsal boyutlarını sosyal bilimlerin farklı dalları tarafından ele alınmasını teşvik edecektir. 

     Başvurular, satauk@comu.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir.       

     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 6-8 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongreye katılımınızdan onur duyacağımızı bildirir, saygılarımızı sunarız.

                               Sempozyum Düzenleme Kurulu 

                             http://satauk.comu.edu.tr/

 

 

6.585 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir