GELİBOLU'YU ANLAMAK

100.Yıldönümünde Birinci Dünya Savaşı’nı Hatırlamak” Sempozyumu

 

SEMPOZYUM PROGRAMI

 

27 Mayıs 2014 Salı

Protokol Konuşmaları: 09.30-09.50

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut AK, İ.Ü. Rektör Yardımcısı

Açılış Oturumu: 09.50-10.50

Prof. Dr. Ali ARSLAN

Devletlerin I. Dünya Savaşı’na Hazırlık Stratejileri

Doç. Dr. Mustafa BUDAK

I. Dünya Savaşı Çalışmalarında Osmanlı Arşivinin Önemi

Doç. Dr. Gültekin YILDIZ

I. Dünya Savaşında Osmanlılar Hakkında Mevcut Çalışmaların ve

Arşivlerimizi n Durumu

Kahve Arası: 10.50-11.15

 

I. Oturum: 11.15-12.15

Harb-ı   Umûmî’nin   Stratejik   Arka   Planı   ve   Osmanlı   Devletinin   Savaşa Girişi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut AK

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (İstanbul Üni.)

Harb-ı Umûmî Öncesi ve Esnasında Osmanlı Devleti’nin Siyasi Durumu

Prof. Dr. Bülent ÖZDEMİR (Balıkesir Üni.)

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Osmanlı-İngiliz İlişkilerinde Bir Dönüm

Noktası: Sultan Reşat ve Osman Dretnotlarına El Konulması Meselesi

Kadir KON (İTÜ)

Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın İslâm Stratejisi

Öğle Yemeği: 12.15-14.00

 

II. Oturum: 14.00-15.20

Topyekûn Harp ve Propaganda

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN

Doç. Dr. Muhammed DERRAJ (Cezayir)

Birinci      Dünya      Savaşı’nda      Cezayirli      Gençlerin      Fransız      Ordusunda

Zorunlu Askerlik Hizmetine Alınması ve Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Suat ZEYREK (İstanbul Üni.)

I.  Dünya  Savaşı’nda  Alman  Propaganda  Bürosunun  Bir  Faaliyeti:  1915

Raporu

Mehmet BİLGİN (İstanbul Üni.)

I. Dünya Savaşı’nda Teşkilat-ı Mahsusa’nın Kafkasya Misyonu: Kesişen

Hayatlar ve Bir Korelasyon Denemesi

Rıdvan AYAYDIN (İstanbul Üni.)

Cihad-ı Ekber Propagandasının Sahadaki Tesirleri

Kahve Arası: 15.20-15.30

 

III. Oturum: 15.40-16.40

Harp ve Edebiyat

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdülkadir DONUK

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇORUK (İstanbul Üni.)

Birinci Dünya Savaşı’nın Türk Mizahına Yansımaları

Doç. Dr. Ömer ÇAKIR (Çankırı Karatekin Üni.)

Propaganda Faaliyetleri Çerçevesinde Osmanlı Harp Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SELÇUK (İstanbul Üni.)

Osmanlı Devleti’nin Savaş Sırasındaki “Görsel Propaganda” Faaliyetleri

 

28 Mayıs 2014 Çarşamba

IV. Oturum: 09.30-10.50

Osmanlı Askerî Harekâtı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahir AYDIN

Dr. Zekeriya TÜRKMEN (HARPAK, SAREN) Çanakkale Cephesi

Yrd. Doç. Dr. Orhan AVCI (Kırıkkale Üni.) Irak Cephesi

Doç. Dr. İsmet ÜZEN (Çankırı Karatekin Üni.) Kanal Harekâtı

Arş. Gör. Sezai DUMLUPINAR Mısır’da Osmanlı-İngiliz Rekabeti

Kahve Arası: 10.50-11.00

 

V. Oturum: 11.00-12.20

Osmanlı Askerî Harekâtı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

Prof. Dr. Halil BAL (İstanbul Üni.) Azerbaycan Harekâtı

Yrd. Doç. Dr. Yüksel NİZAMOÐLU(Turgut Özal Üni.) Hicaz Cephesi

Yrd. Doç. Dr. Tarig Mohamed NOUR (Sudan)

Birinci    Dünya    Savaşı    Sırasında    Afrika’da    Osmanlılara    Yardıma

Örnek: Darfur

Arş. Gör. Cabir DUYSAK Yemen Cephesi

Öğle Yemeği: 12.20-14.00

 

VI. Oturum: 14.00-15.20

Techizat ve Lojistik Hizmetleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arzu TERZİ

Doç. Dr. Serhat GÜVENÇ (Kadir Has Üni.) Drednot, Denizaltı ve Deniz Mayınları

Dr. Osman YALÇIN (HHO) Savaş Uçakları ve Balonlar

Doruk AKYÜZ (İstanbul Üni.) Makineli Tüfek ve Siper Savaşları

Doç. Dr. Tuncay ÖÐÜN (Muğla Sıtkı Koçman Üni.)

Kafkas Cephesi Örneğinde Osmanlı Ordusunda İaşe Hizmetleri

Kahve Arası: 15.20-15.30

 

VII. Oturum: 15.30-16.50

Savaş ve Toplum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mualla UYDU YÜCEL

Doç. Dr. Mücahit ÖZÇELİK (Erciyes Üni.) Birinci Dünya Savaşında Türkiye’deki Esirler

Yrd. Doç. Dr. Lokman ERDEMİR (Çanakkale 18 Mart Üni.) Cephe Gerisinde Sosyal Hayat: İstanbul Örneği

Dr. Elif Mahir METİNSOY (ODTÜ)

Birinci Dünya Savaşı’nda Kadınların Deneyimleri

Dr. Entela MUÇO (Arnavutluk)

Birinci Dünya Savaşı ve Arnavutluk Halkının Durumu

Kapanış ve Değerlendirme Konuşması

 

 

 

 

14.428 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir