Geliboluyu Anlamak’tan Kamuoyuna Duyuru

 

Ülkemiz tarihindeki en önemli olaylardan biri olan Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı alanlar ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren  “Çanakkale Muharebeleri Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” kanun tasarısının 18.06.2014 tarihinde TBMM ‘de yapılan oylama ile yasalaştığını öğrenmiş bulunuyoruz. Hiç kuşkusuz parlementer demokrasilerde, millet meclisinin kararlarına saygılı olmak gerekse de , bu durum geçen her kanunun doğru olduğu, ilgililerin vicdanında da kabul gördüğü anlamına gelmez. Son bir kaç ay içerisinde ortaya çıkan , süratle komisyonlardan geçirilerek mecliste yasalaşan söz konusu kanun da bu kategoriye girmektedir.

 

Konuyla ilgili endişelerimizi daha önce de defaatle yazmış, çok sayıda gereksiz yol çalışması, anıt, şehitlik, bakı terası, simülasyon merkezi, otopark ile bölgenin sistematik bir şekilde tahrip edildiğini belirtmiştik.  Bölgenin yeni bir kanundan ziyade bir özeleştiriye gereksinimi vardı. Çok daha önemlisi Muhafazakar, milli manevi değerlere saygının önde geldiğini belirten, tarihimize sahip çıktığını iddia eden bir hükümet zamanında bütün bunlar gerçekleşti. Bu kanun tasarısı hazırlanırken hiçbir akademisyenden, uzmandan görüş alınmadı.

 

Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok. Ancak ortaya çıkan tabloya baktığımızda;  Çanakkale savaşının 1. Dünya Savaşı içerisindeki yerini, askeri tarihini, harp tarihi içerisindeki yerini, sosyolojik, kültürel, diplomatik sonuçlarını ve her şeyden önemlisi muharebelerin yaşandığı arazileri bilmesi gereken üyelerden oluşan bir kurul yerine tamamen bürokratlardan oluşan bir kurul Gelibolu Yarımadası’na neler yapılacağına karar verecek. Üstelik yöneteceği devasa bütçeden de hesap verme sorumluluğu olmayacak. Bunun yarımadanın tarihi ve doğal özellikleri açısından ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını tahmin etmek zor değil.

 

Bu kanunun çıkmasından dolayı ciddi üzüntü ve endişelerimiz olduğunu bir kere daha vurguluyor, sayın Cumhurbaşkanımızın daha ayrıntılı değerlendirmesini diliyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

GELİBOLUYUANLAMAK

 

 

Bir cevap yazın