www.geliboluyuanlamak.com

Gelibolu yarımadasında utanç verici olay / The shameful event in Gallipoli Peninsula

100. Yılı yaklaşmakta olan Çanakkale Muharebeleri’ nin anılması noktasındaki etkinliklerden çok, kötü ve kimi zaman utanç verici olayların gölgesinde Gelibolu’yu tartışıyoruz. 

Üzgünüz ki 28 Ekim 2014 Cumartesi günü Anzak Koyu Tören Alanında bulunan denize paralel sınır duvarında bulunan ve pirinç harflerden oluşan “ANZAC” kabartmasından bazı harfler çalınmıştır. Yine aynı gün bölgede satış yaparak geçimini sağlayan satıcıların da sattığı ürünlerden bazıları çalınmış. Ayrıca 29 Ekim gecesi de bu hırsızlıklar devam ederek, Bombasırtı 57. Alay Şehitliği bölgesinde bulunan satıcılarında ürünleri çalınmıştır. Bu hırsızlıklar bölgede elbette yeni değil. Fakat daha önce bu denli büyük ve planlı olduğunu sandığımız hırsızlık olayları gerçekleşmemişti. Daha önce telefon direklerindeki telleri çalan bölgedeki hırsızlar, bunlara alarm konulması üzerine sanıyoruz bu noktalarda hırsızlıkta bulundular.

Hırsızlık her ne kadar toplumlarda yaşanan sıradan olaylar arasında görülse de maalesef bu hırsızlığı sıradan hırsızlık olarak görmemiz mümkün değil.  Bizim sadece kendi tarihimiz açısından değil, içerisinde ve üzerinde barındırdığı, başka milletlere ait tarihsel miraslar sebebi ile burası bizim dışarıya yansıyan bir yüzümüzdür.  Hele ki , “Anzac” yazısı gibi başka milletlere ait, tarihsel anma manasında kıymetli şeylerin çalınması yine kendi milletimize ve tarihimize yapılacak en büyük kötülüklerden biridir. Nitekim UNESCO Dünya Geçici Kültür Mirası listesine alınmış, dünyada da 1. Dünya Savaşı bakımında orijinal kalmış birkaç savaş alanından biri olması nedeniyle ayrı bir önem arz etmesi gerekirken aksine bu tür çirkin olayların yaşanması bizi bu tarihi alanın geleceği hakkında bir kez daha düşünmeye sevk etmekte ve endişe duymaktayız.  Bu olayda yer alan ve ihmali olanları geliboluyuanlamak.com editoryal ekibi olarak kınadığımızı bildiririz.

Bölgede bir daha benzer olayların yaşanmaması için Milli Park statüsünden çıkarılan bu Tarihi Savaş Alanı bir an önce bölgeyi devir alan Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tamamen ele alınarak yönetim boşluğunun giderilmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde Gelibolu’da yaşanacak benzeri olaylar; başta tarihi doku olmak üzere her açıdan bölgeye ciddi zararlar verecek ve Çanakkale Muharebeleri ‘nin 100. yıl dönümünde hakkı ile yad edemeyecek duruma gelmemiz pek mümkün.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Fotoğraflar: Gökhan Tarkan Karaman
Twitter: 

 Anzak Koyu- Anzac Cove

**

Dear readers & followers of geliboluyuanlamak.com

We accept with sorrow we are discussing the commemoration activities of the Gallipoli Campaign before oncoming the centenary of the Gallipoli Campaign, unfortunately, be overshadowed of the bad and embarrasing news.

We are sorry that embossing of “ANZAC” some of the letters were stolen from Commemorative Site Wall near Anzac Cove, October 28 on Saturday night.

Still, on the same day in the peninsula, providing a living by selling some of the products sold by seller are stolen.  Also that night of October 29th theft by continuing at Quinn’sPost area, so some products of seller’s were stolen. This theft, of course, is not new in the region. But the sheer size of this and planned before we think theft events escalated.

The wires in the telephone poles before stolen in the region then the communication provider of Turkey “Turk Telekom” put an alarm on telephone poles then at these points we think upon them the thieves were found at stealing this things from seller’s.

In ordinary, although shoplifting community events include, but unfortunately we see this as an ordinary theft, theft is not possible.

Especially, “Anzac” sign belonged to other Nations, such as the meaning of the historical commemoration of the theft of precious details in our own nation and history is one of the largest to do evil.

Indeed, UNESCO added Gallipoli to “Temporary World Cultural Heritage List”. Also here is one of the few original battlefield area  remain from WW1. We be concerned about the future of the battlefield. We are the editorial team of the geliboluyuanlamak.com, condemn vociferously of this bad events in the battlefield.

The region is a more similar incidents for National Park status for a moment before this battlefield issued Rev. Historical Area Presidency by completely taking up the management of the cavity must be overcome.

Otherwise, there will be other events at Gallipoli; at first, on the historic fabric, including serious damage to the region in every respect and Centenary of the Gallipoli Campaign as we become unable to catch up with the unlikely.

We release to the public with respect.

Anzak Koyu Tören Alanı/Anzac Cove Commemorative Site.

Conk Bayırı – Chunuk Bair

Cesarettepe/Walker’s Ridge

 

Shrapnel Valley Cemetery

Steel’s Post Cemetery

Quinn’s Post Cemetery

 Lone Pine

Photos: Gökhan Tarkan Karaman 
Twitter: 

5total visits,1visits today

8.288 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir