GELİBOLU'YU ANLAMAK

Yeditepe Yayınevi’nden Çok Önemli Bir Kitap : Çanakkale Savaşı’ndan Alınan Dersler- Muallim Kur. Alb. Fahri Belen ( Tuncay Yılmazer )

Sunduğumuz “Çanakkale Savaşı’ndan Alınan Dersler ” adlı eser, Fahri Belen’in en önemli eserlerinden birisidir. Çanakkale Savaşı konusunda şüphesiz çok sayıda kitap vardır. Aynı konuda her yıl onlarca eser yayınlanmakta iken neden Belen’in çalışması diye sorulabilir. Fahri Belen imparatorluktan cumhuriyete geçişin özellikle askeri başarı ve başarısızlıklarını iyi tahlil eden, yabancı eserlere de vâkıf Bursalı Mehmed Nihad , Tahsin Çelebican, Remzi Yiğitgüden’in ve daha sonraları Kadri Perk’in temsil ettiği harp tarihçileri kuşağındandır. Harp tarihçisinin özellikleri; olayları iyi etüd etmek, muhitinde inceleme, genişliğine ve derinliğine tahlil etmek ve  objektiflik olarak sayılabilir. Belen de bu çalışmasında yukarıda saydığımız kriterlere titizlikle uymuş, bugün bizlere yol gösteren özgün yorumlar yapmıştır. Söz konusu eserin 1934-35 yıllarında Harp Akademisi’nde ders kitabı olarak okutulduğunu da belirtmek gereklidir.


 


Bu çalışmasında Fahri Belen’in, müttefikler ve Türk ordusuna yönelik değerlendirmelerini, özellikle 19 yy. başlarında ünlü Alman General Clausewitz ile kriterleri belirlenen stratejinin temel kurallarına göre yaptığı görülebilir. Kuvvetleri kat’i sonuç alınacak yerde kullanma, kuvvetleri parça parça kullanmama, baskın vs. gibi konular eser boyunca her iki taraf açısından da irdelenmiş, ayrıca yazarın özgün yorumlarıyla içeriği zenginleştirilmiştir.


                                                                                             


 


 


Çanakkale Savaşı’ndan Alınan Dersler


( 1934-1935 Harp Akademisi Tedrisatından )


Muallim Kur. Alb. Fahri Belen


Yayına Hazırlayan: Tuncay Yılmazer


Yeditepe Yayınevi- Mart 2009 İstanbul


Bilgi için: 0 212 528 47 53

21.139 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir