GELİBOLU’YU ANLAMAK

Uluslararası Sempozyum – Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç

ULUSLARARASI SEMPOZYUM – BÜYÜK SAVAŞ VE OSMANLI DEVLETİ: SAVAŞA GİDEN SÜREÇ

16 EKİM 2014 Marmara Üniversitesi, Sultanahmet Yerleşkesi

2014 yılı,  günümüz dünyasını şekillendirmiş olan Büyük Savaş’ın 100. yıl dönümü.  Bu tarihi yıl dönümünü hatırlamak ve savaşın günümüz dünyasında etkili olmaya devam eden çeşitli yönlerine bir kez daha ışık tutmak amacıyla bir dizi uluslar arası konferans/sempozyum düzenlenmesi planlanmaktadır.  İlk sempozyum,  izleyen sempozyumlar/konferanslar dizisine elverişli ve verimli bir entelektüel zemin oluşturacağını düşündüğümüz savaşın kökenleri üzerine odaklanacaktır. Süreç boyunca savaş olgusunu kökenleri ve sonuçlarıyla ayrıntılı bir biçimde irdelemek amacıyla özellikle çok disiplinli bir yaklaşım benimsenecektir.

Büyük Savaş’ın,  imparatorlukların çöküşü, ulus devletlerin yükselişi, yeni bir savaş olgusunun deneyimlenmesi,  yeni evrensel normların benimsenmesi, öngörülemeyen siyasal haritaların çizilmesi ve tüm dünyada toplumların kültürel, entelektüel ve ekonomik yapılarında dramatik değişiklikler yaratması gibi, o zamanki mevcut dünya düzeninin ötesinde sonraki dönemler için de geniş kapsamlı ve uzun süreli yansımaları olmuştur. Diğer taraftan, Savaş’ın mirası,  Osmanlı Devleti’nin varisi olan Türkiye Cumhuriyeti üzerinde de önemli izler bırakmıştır. Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiştir,  ama Gelibolu gibi belirli cephelerde kazanılan başarılar ve savaş boyunca izlenen politikalar devletin kuruluş ideolojisi kadar, dış dünyayla ilişkilerini de büyük ölçüde etkilemiştir.  Bu etki izleyen yıllarda da devam edecektir.

Bu nedenle, konferanslar/sempozyumlar dizisi, ilk olarak Büyük Savaş’ın çeşitli nedenleri,  sonrasında iç ve dış gelişmeler bağlamında savaşın genel olarak dünya siyaseti ve özel olarak da Osmanlı Devleti/Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki uzun süreli kalıcı etkilerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

 http://greatwar2014.sempozyum.marmara.edu.tr

 

5.357 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir