GELİBOLU’YU ANLAMAK

Çanakkale Muharebeleri’nin İdaresi, Komutanlar – Strateji (Ed.: Lokman Erdemir, Kürşat Solak)

Milletlerin kaderinde önem arz eden tarihî hadiselerin 50. ve 100. gibi yıldönümleri, o hadiseleri hatırlamak için oldukça önemlidir. Milletimizin mazisinde unutulmaz
bir yeri olan, zaferlerle birlikte hüzünlerin de merkezi olan Çanakkale Muharebeleri mevzu bahis hadiseler meyandadır.

Çanakkale Muharebeleri’nin 100. yılı münasebetiyle tertip edilen sosyal etkinliklerin yanı sıra söz konusu tarihî hadiseyi öğrenmek ve hatırlamak amacıyla da bir takım ilmî çalışmalar icra edilmektedir. Nitekim Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) işbirliği ile Çanakkale Muharebeleri’nin önemini ortaya koymaya yönelik bir 100. yıl kitabı hazırlanması düşünülmüştür. Neticede muharebeler konusunda ülkemizin yetiştirdiği önemli bilim insanlarının katkıları ile elimizdeki eser vücuda gelmiştir. Bu eser muharebeleri bütün yönleri ile ele almaktan ziyade, bize göre tarihçinin eksik bıraktığı bir yanını, muharebelerin komuta kademesini ve idaresini ele almayı esas edinmiştir. Yazarlarımız bu hususta makaleler kaleme almıştır. Eserdeki çalışmalar, yazarların kendi fikirlerinin mahsulü olup tarafımızdan ilmî serbestiyet gözetilmiştir.

Eserde yirmi bir farklı çalışmaya yer verilmiştir. Söz konusu çalışmaların ekseriyeti, Çanakkale Muharebeleri’nde ve sonrasındaki Milli Mücadele’de hizmet vermiş Paşaları ele almaktadır. Bunun yanı sıra muharebeler üzerine dünden bugüne yapılmış akademik çalışmalar, muharebelerin harp edebiyatına yansımaları, dönemin İstanbul’u, muharebeler sırasında öne çıkan yabancı komutanlar muhtevalı konuları içermektedir.

Elimizdeki eser, derlenmesi aşamasında yaklaşık iki yıllık bir emeğin ürünüdür. Bununla beraber onun asıl değeri, akademik yıllarını bu konulara hasretmiş yazarlarımızın damıtılmış ifadelerindedir. Bu sebeple öncelikle kıymetli yazar kadromuza teşekkür ediyoruz. Eserin hazırlık sürecinde, her daim yanımızda olan ÇOMU Tarih Bölümü araştırma görevlileri Erhan Acar ile Rabia G. Odabaş’a teşekkür ederiz.

Son olarak, Çanakkale Valisi Sayın Ahmet Çınar ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner’e, eserin teşvikçileri ve destekçileri oldukları için minnettarlığımızı ifade etmek isteriz. 

Lokman Erdemir & Kürşat Solak
Çanakkale 2015, 100. Yıl

 ***

 

KİTAP İÇİNDE YER ALAN MAKALELER

 

Çanakkale Muharebelerini İstanbul’dan İdare Edenler 
Mustafa BUDAK

Çanakkale Muhrebeleri’ni İstanbul’dan İdare Edenler 
Ömer ÇAKIR

 

Diyarbakırlı Kazım İnanç Paşa (1880-1938)
Tuncay BAYKARA

 

Çanakkale Savaşlarındaki Tanınmış Yabancı Komutanlar
Cemalettin TAŞKIRAN

 

İngiliz Savaş Konseyi’nin Çanakkale Stratejisi
Figen ATABEY

 

Çanakkale’ye Denizden İlk Bombardımanlar Sırasında Başkent İstanbul’da Yaşananlar ve Alınan Tedbirler
Mustafa SELÇUK

 

Çanakkale Muharebelerinde 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay (Albay) Halil Sami Bey
Zekeriya TÜRKMEN

 

Çanakkale Savaşları Sırasında Mustafa Kemal Atatürk
Mithat ATABAY

 

Çanakkale Kahramanlarından General Mehmet Esad (Bülkat) Paşa’nın Askerî Hayatı
Mustafa BIYIKLI – Hatice KAPLAN

 

Kurmay Başkanı Binbaşı İzzettin Bey’in Günlüğü ve Mustafa Kemal Bey
Ahmet ESENKAYA

 

Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa 
Ahmet YURTTAKAL

 

Çanakkale Deniz ve Kara Muharebelerinde Bir Komutan: Selahaddin Adil Bey
Muzaffer ALBAYRAK

 

Cafer Tayyar Eğilmez ve Çanakkale Muharebeleri
Zülâl KELEŞ

 

F. Rezzan ÜNALP
Çanakkale’nin Kahramanı 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey

 

Çanakkale Muharebelerinde 27. Alay Komutanı Yarbay Mehmet Şefik (Aker) Bey 
Lokman ERDEMİR

 

Çanakkale Savaşları’nda 2. Ordu’nun ve Vehip Paşa’nın Rolü
Yüksel NİZAMOÐLU

 

Fevzi Çakmak Paşa’nın Çanakkale Muharebelerindeki Rolü
Hakan BACANLI

 

Çanakkale Cephesi’nde Kâzım Karabekir
Muhammet ERAT

 

Türk Tarih Yazıcılığında Çanakkale Savaşları (1915- 2010)
Cahide SINMAZ SÖNMEZ

 

Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Muharebeleri’nin Komutanları
Ömer ÇAKIR

 

Çanakkale Cephesinin Lojistik Desteklenmesi ve Zorlukları ile Barbaros Zırhlısının Batırılışı, Türk Komutanların (Güverte Albay Nevres Tümer) Yayınlanmamış Beyanları
Murad HATİP

 

Çanakkale Savaşı’nda Bir İngiliz İstihbaratçı, Sır Douhty-Wylıe
Halil Ersin AVCI

 

 * * *

Çanakkale Muharebeleri’nin İdaresi, Komutanlar – Strateji
(Ed.: Lokman Erdemir, Kürşat Solak)
Çanakkale Valiliği Yayınları
Çanakkale-2015
362 sayfa

12.833 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir