Bir Hikayenin Daha Sonu: Topçamlar Tabyası (Bayram Akgün)

Tarih: 27/03/2015   /   Toplam Yorum 0   / Yazar Adı:      /   Okunma 7441

Çanakkale yüzyıllar boyunca birçok savaşa ev sahipliği yapan stratejik açıdan önemli bir boğaz kentidir. Şüphesiz bu savaşların en önemlilerinden biri de Çanakkale Muharebeleri’dir. İstanbul’un kapısı ve kilidi konumunda olan Çanakkale Boğazı Osmanlı padişahları tarafından kale ve tabyalarla donatılır.
Çanakkale Boğazı’ndaki her tabyanın bir anısı, bir hikayesi ve bir yaşanmışlığı vardır. Her biri askerlerimizin kanı, canı ve vatan sevgisiyle donatılmıştır. Bu hikayenin yer aldığı tabyamız ise Topçamlar Tabyası’dır.
Topçamlar Tabyası, Çanakkale-İzmir karayolunun 18. kilometresinde anayola 4 km. kadar içeride sahile hakim bir tepe üzerindedir. İnşa edildiği tepenin adı Topçamlar Tepesi’dir. Bulunduğu tepenin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 75 mt. kadardır. Güzelyalı ile Karanlıkliman arasında uzanan toprak yolun orta kısımlarında yolun 50 mt. kadar üstünde kalır. (B.A.)

 

 

 

Çanakkale Muharebesi’nden sonra tabyadaki topun bir görünümü.

 

 

Topçamlar Tabyası’nın Krokisi[1]

Tabya, Padişah Sultan Abdülaziz tarafından boğaz tahkimatını güçlendirmek maksadıyla topçu birlikleri için inşa edilir.[2] Tabyanın ismi kurulduğu tepeden gelmektedir.

Tabyada 5 adet toprak bonet ve 4 adet top platformu bulunmaktadır. Bonetlerin içlerinde odacıklar yoktur. Tamamen topraktan oluşmadır. Topların konulduğu platformun çevresi taşlardan oluşturulmuştur. 4. bonetin doğusunda bitişik olarak odalı cephanelik kuruludur. Bu cephaneliğin yarısı da yıkılmış vaziyettedir. 1. bonetin batı bitişiğinde ise bir adet odacıklı bonet vardır. Bu bonet de toprak altında kalmıştır. Bonetlerin arkasında bonetler arası geçiş için koridor bulunmaktadır. Ayrıca 1 ve 2. bonetin arkasına büyük bir siper hattı-irtibat hendeği açılmıştır. 

Tabyadaki cephaneliğin yıkılmış hali.

 Aynı zamanda Topçamlar Tabyası’nın deniz kıyısında 1940’lı yıllarda inşa edilen bir adet büyük bir hangar bulunmaktadır. Bu hangarın bir benzeri de Rumeli Mecidiye Tabyası’nın deniz kıyısındadır. Hemen Seyit Onbaşı Heykeli’nin altında bulunmaktadır. 

 

Bu tabyada Çanakkale Muharebeleri’ne ait 3 adet 1883-1888 yapımlı Alman Krupp marka çakma toplar kullanılır. Bu toplar 240/35’lik toplardır. Topların namlu uzunluğu ise 8.4 metredir.

18 Mart 1915 Büyük Boğaz Muharebesi’nden sonra Müstahkem Mevki sürekli olarak tabya ve bataryaların eksikliklerini tamamlamakla, bu tahkimatları güçlendirmekle ve yeni bataryalar oluşturmakla uğraşır. Merkez tabyalardaki bazı kısa ve uzun çaplı toplar boğazın orta savunmasına alınmaktaydı. Bu şekilde bu toplardan daha çok yarar sağlanılmaktaydı.

Müstahkem Mevki’nin gerek çıkarma zamanında ve gerek çıkarmadan sonra yine evvelce projedeki büyük çaplı toplar ileriye alınmış ve mütarekeye kadar Değirmenburnu’nu, Mecidiye, Çanakkale, Nara’da bulunan bütün toplar, Dardanos-Soğanlı hattının ilerisine yerleştirilmiş, uzun 34’lükler kol kuvvetiyle Erenköy sırtlarına çıkarılmış ve büsbütün savunma tarzı yenilenmiştir.[3] Selahaddin Adil Paşa’nın anılarında bahsettiği bu uzun 34’lük top Topçamlar Tabyası’nda bulunan 240/35’lik toplardandır. Çünkü Dardanos-Kumkale arasında başka bir tabyada 240/35’lik toplardan kullanılmamıştır. Ekim 1915’te İstanbul’dan 2 adet 240/35’lik top İntepe Bölgesi’ne yerleştirilmek üzere yola çıkartılır ve Kasım 1915’te Topçamlar Tabyası’na tabiyesi tamamlanır. Daha sonra da Anadolu Hamidiye Tabyası’ndan 1-240/35’lik top Topçamlar Tabyası’na taşınarak buradaki top sayısı üçe çıkartılır.

 

Bir top kızağının Türk Askerleri tarafından mevziine götürülüşü.[4]

 

18 Mart 1915 tarihinde yaşanan Büyük Boğaz Muharebesi’nin ardından bazı zamanlarda İtilaf Donanması’nın boğaza tekrar saldırı yapacağına yönelik duyumlar alınmaktaydı.

Bu duyumlardan biri de 25 Kasım 1915 tarihinde alınır. 25 Kasım 1915’te, yakın bir gelecekte düşman filosunun Boğazı yeniden zorlayacağı haberi alındığı zaman, Topçamlar Tabyası’nda bulunan 240 mm.lik topların iyi olduğu belirtilmektedir.[5] Şu an topların durumuna baktığımızda da herhangi bir top mermisi isabet almadığını görebiliriz.

Bazı kaynaklarda Topçamlar Tabyası ile ilgili olarak şu bilgiler yer almaktadır. Fransız Tümgeneral Gouraud’un sağ kolunun kopmasına ve savaş dışı kalmasına sebep olan bu batarya olabilir. Mamafi “İntepe’deki toplar Seddülbahir’deki çıkarma bölgelerine ve kuzeydeki mevzilere, irtibat hendeklerine son derece isabetli atışlar yaparak İngilizlere ağır kayıplar verdirmişlerdir.”[6] Buradaki toplar çapları itibariyle menzilleri en uzun toplarımızdandır. Bu yüzden rahatlıkla Seddülbahir Bölgesi’ne atış yapabilmektedir. Bunun için Fransız Komutanı Gouraud’un yaralanmasına sebep olma ihtimali çok yüksektir. 

Tabyadaki topların Masirlik Tabyası’na taşınmadan önceki durumundan bir görünüm.
(Temmuz 2010-Bayram AKGÜN)

General Gouraud, 30 Haziran 1915 tarihinde komuta mahallinden Ertuğrul Koyu’na kurulu olan bir seyyar hastanedeki yaralıları ziyaret etmeye giderken İntepe Bölgesi’nden atılan bir top mermisi sonucu yaralanır. General Gouraud’un Topçamlar Tabyası’ndan atılan bir top mermisiyle yaralanıp yaralanmadığı hakkında bilgi vermeden önce şu bilgileri aktarmakta fayda vardır.

Ekim 1915’ten itibaren düşman harp gemilerinin artmakta olduğu tarassut ediliyordu. Elde edilen haberlere nazaran yeniden bir donanma taarruzu arifesinde bulunuluyordu. Bundan evvelki muharebelerde boğaza giren gemiler geride tabiye edilmiş ağır bataryalar tarafından nispeten geç ateş altına alınmıştı. Şimdi bu tabiyevi mahzurun derhal ortadan kaldırılması lazımdır. Bu maksatlarla Karadeniz Boğazı’ndan iki uzun çaplı 24 santimetrelik (240/35’lik) top İntepe’ye Boğaz methaline ve cenup bölgesine hakim olacak surette tabiye edilir. Bu topların yerlerinden sökülmesi, nakli ve tekrar tabiyesi çok iptidai vesaitle, güçlükle, uzun ve yorucu mesai ile yapıldı, bu tarzda mesaiye Türkiye’de alışılmış olduğundan tamamıyla arızasız ve mükemmeliyetle cereyan etti.[7] İstanbul’dan gelen 2 adet 240/35’lik toplar Kasım 1915 sonlarında tabyaya tabiye edilir. Bu tarihlerde Boğaz’ın Anadolu Yakası’ndaki Erenköy-Orhaniye arasındaki tabyalara baktığımızda herhangi bir tabyada 240/35’lik top mevcut değildir. Bu bölge arasına Topçamlar Tabyası dışında herhangi bir tabyaya da 240/35’lik top yerleştirilmemiştir. Bununla birlikte İstanbul’dan gelen 2 adet 240/35’lik top Topçamlar Tabyası’na tabiye edilmiştir.

 General Gouraud 30 Haziran 1915 tarihinde yaralanır. Topçamlar Tabyası’na Kasım 1915’te top yerleştirildiği için Topçamlar Tabyası’nın General Gouraud’u yaralaması gibi bir ihtimal yoktur. Tabyadaki topların ikisi Gouraud’un yaralandığı tarihten sonra tabiye edildiği için diğer topun General’in yaralanmasına sebep olduğu düşünülebilir. Nitekim Herman Lorey’in eserinde bulunan “1916 Senesinde Çanakkale Boğazı Tahkimat ve Mayın Maniaları” başlıklı 11 nolu harita[8] Topçamlar Tabyası’nda 2 adet 240/35’lik top olduğu görülmektedir. Aynı eserdeki “1917 Senesinde Çanakkale Boğazı Tahkimat ve Mayın Maniaları” başlıklı 14 nolu haritada ise Topçamlar Tabyası’nda 3 adet 240/35’lik top görünmektedir. Diğer üçüncü topun nereden geldiğini ise yine 11 ve 14 nolu haritadan görebilmekteyiz. 11 nolu (1916 Yılı) haritada Anadolu Hamidiye Tabyası’nda 7 adet 240/35’lik top var iken, 14 nolu (1917 Yılı) haritaya baktığımızda top sayısı 6’ya düşmüştür. Eksilen bir top da Topçamlar Tabyası’na taşınmıştır. Aynı zamanda 1917 yılında Namazgah Tabyası’nda bulunan 2 adet 240/35’lik top da Rumeli Mecidiye Tabyası’na taşınarak, Rumeli Mecidiye Tabyası’ndaki aynı çaptaki top sayısı 6’ya yükseltilmiştir. 

Topun namlu ağzı ve namlu gerisinin kapalı olduğu görülmektedir.  Özellikle toplar kullanılmadığı zamanlarda bu şekilde namlu ağzı ve gerisi kapatılır.  Namlu içine toz toprak gibi maddelerin girmesine engel olur.  Namlu içinin atışlarda aşınması bir nevi engellenmiş olur.

General Gouraud’un yaralanmasına sebep olan Anadolu Yakası’nda bulunan bataryanın hangisi olduğuna gelecek olursak; Anadolu Yakası’nda bulunan bataryalardan 30 Haziran 1915 tarihinde menzilinin Seddülbahir Bölgesi’ne ulaşabildiği tek batarya “İntepe Bataryası”dır. Bu yüzden General Gouraud’un yaralanmasına sebep olan batarya İntepe Bataryası’dır diyebiliriz.

İntepe Bataryası kurulduğu yer itibariyle buraya yerleştirilen topların menzilleri, Helles Burnu ile Kerevizdere-Domuzdere arasındaki hatta kadar uzanmaktadır. Menzili karadan yaklaşık 1 km. kadar içeriye yetişebilmektedir. Bu tarihte bu bölgede Seddülbahir Cephesi’ne menzili yetişebilecek herhangi bir batarya mevcut değildir. Seddülbahir’e menzili yetişebilecek olan diğer bataryalar bu bölgeye Temmuz 1915 sonunda kurulacaktır.

Topçamlar Tabyası’na getirilen toplar menzil ve etki bakımından İntepe Bölgesi’nde bulunan bütün toplardan daha üstündür. Bu tabyadaki topların menzili Eski Hisarlık, Ertuğrul Koyu, Tekke Koyu, İkiz Koyu ve Pınariçi Koyu gibi Seddülbahir’deki önemli çıkarma koylarına yetişebilmektedir. Aslında Seddülbahir Bölgesi’ne konuşlanmış olan düşman birliklerine ağır zayiatlar verdirebilir ve onları sürekli olarak rahatsız edebilirdi. Nitekim tabya Kasım 1915’te ateşe hazır hale geldiği için çok fazla da yararlanılamamaıştır. Çünkü bu tarihten itibaren Seddülbahir Cephesi’nde önemli bir düşman harekatı olmamıştır. Mevsimin kış olmasıyla birlikte çok fazla da kullanılamamıştır.

Bu topların bu tabyaya daha erken gelmesi büyük yararlılıklar gösterebilirdi. İstanbul’dan 2-240/35’lik topun Çanakkale’ye gönderilmesinin bir sıkıntı arz etmeyeceği kararının geç verilebilmesi, aynı zamanda merkez tahkimatı zayıflatmamak için Anadolu Hamidiye Tabyası’ndan da 1-240/35’lik topun geç verilmesi tabyanın etkili kullanılabilmesini engellemiştir.

Topçamlar Tabyası’nda bulunan topların iki adedi Kumkale Köyü-Kumkale Şehitliği arasında bulunan Masirlik Tabyası’na, diğer bir adedi ise Terzioğlu Yerleşkesi önüne yerleştirilmiştir. Tabyada günümüzde her hangi bir top kalmamıştır. Bununla birlikte bir hikayenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız! 

Topçamlar Tabyası’ndan Masirlik Tabyası’na getirilen 240/35’lik 1. topun görünümü.

                                   

 

Topçamlar Tabyası’ndan Masirlik Tabyası’na getirilen 240/35’lik 2. topun görünümü. 

Topçamlar Tabyası’ndan ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi önüne getirilen 240/35’lik 3. topun görünümü.

 

Bayram AKGÜN

Araştırmacı-Yazar

baryamakgun@hotmail.com

 

 

KAYNAKÇA

  • ADİL, S., Harb-i Umumide Çanakkale Muharebat-ı Bahriyesi, Erkan-ı Harbiye Mektebi Külliyatı, Sayı:3, Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası, İstanbul, 28 Şubat 1920.
  • Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Deniz Harekatı, VIII. Cilt, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları Seri No:3, Genkur. Basımevi, Ankara, 1976.
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Bölgesi’nde Osmanlılar Döneminde Yapılan Kale ve Tabyalar, 1994.
  • EREN, R., Çanakkale Savaş Alanları Gezi Rehberi, Zirve Basım, Çanakkale, 18 Mart 2005.
  • LOREY, H., Türk Sularında Deniz Hareketleri, Cilt II, Boğazlar Etrafında Mücadele, Çeviren: Dz. Kurmay Albay Tacettin Talayman, T.C. Deniz Basımevi, 1946.
  • MÜHLMAN, C., Der Kampf Um Die Dardanellen 1915, Didenburg İ. D., Berlin, 1927.

 


[1] Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Bölgesi’nde Osmanlılar Döneminde Yapılan Kale ve Tabyalar, 1994, s. 29.

[2] Dz. Kv. Kom. a.g.e., s. 30.

[3] Selahaddin ADİL, Harb-i Umumide Çanakkale Muharebat-ı Bahriyesi, Erkan-ı Harbiye Mektebi Külliyatı ve Matbaası, Sayı 3, 28 Şubat 1920, İstanbul, s. 19.

[4] Carl MÜHLMANN, Der Kampf Um Die Dardanellen 1915, Didenburg İ. D., Berlin, 1927, s. 127.

[5] BDHTH, Deniz Harekatı, VIII. Cilt, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları Seri No:3, Genkur. Basımevi, Ankara, 1976, s. 249-250.

[6] Ramazan EREN, Çanakkale Savaş Alanları Gezi Rehberi, Zirve Basım, Çanakkale, 18 Mart 2005, s. 17.

[7] Hermann LOREY, Türk Sularında Deniz Hareketleri, Cilt II, Boğazlar Etrafında Mücadele, Çeviren: Dz. Kurmay Albay Tacettin Talayman, T.C. Deniz Basımevi, 1946, s. 143.

[8] Hermann LOREY, a.g.e., s. 143.


  7441 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )

08/11/2015 - 22:04 Mustafa Kemal Paşanın Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girişiyle ilgili görüşlerine dair bir belge

Osmanlı Devleti Umumi Harpte Tarafsız Kalabilir miydi? - Yusuf Akçura (Değerlendirme: Muzaffer Albayrak)

Nazım’ın Dayısı Çanakkale Şehidiydi (Melih Şabanoğlu)

Çanakkale Destanının Ölümsüz Efsaneleri (Osman Koç)

21/10/2015 - 04:02 100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de Programı