Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

Tarih: 13/03/2017   /   Toplam Yorum 4   / Yazar Adı:      /   Okunma 10063

Çanakkale Muharebeleri tarihte birçok yeni teknolojinin ve taktiklerin kullanıldığı bir muharebedir. İlk deneme atışını bile bu savaşta yapacak olan teknolojik harikaya sahip bir savaş gemisi, savaş aracı olarak uçakların kullanılması, kara toplarından uçaksavarların yapılması vb. gibi birçok yenilikler görülmektedir. Bunlara benzer taktiklerin biri de Türkler tarafından yapılan sahte toplardı.
Eldeki topları ve cephaneyi kullanmakla birlikte bunları korumak da bir o kadar önemliydi. Çünkü toplarımızdan atılan bir merminin karşılığı binlerce mermi ile veriliyordu. Bu yüzden yeni taktikler geliştirilip topların korunması sağlanmalıydı. (B.A.)

 

Çanakkale Muharebeleri tarihte birçok yeni teknolojinin ve taktiklerin kullanıldığı bir muharebedir. İlk deneme atışını bile bu savaşta yapacak olan teknolojik harikaya sahip bir savaş gemisi, savaş aracı olarak uçakların kullanılması, kara toplarından uçaksavarların yapılması vb. gibi birçok yenilikler görülmektedir. Bunlara benzer taktiklerin biri de Türkler tarafından yapılan sahte toplardır.

Eldeki topları ve cephaneyi kullanmakla birlikte bunları korumak da bir o kadar önemliydi. Çünkü toplarımızdan atılan bir merminin karşılığı binlerce mermi ile veriliyordu. Bu yüzden yeni taktikler geliştirilip topların korunması sağlanmalıydı.

Türk tarafı özellikle kullanılan topların yakın çevrelerine sahte toplar ve bataryalar hazırlayarak filo toplarının ilgisini başka yerlere çekmeye çalışıyorlardı.

Çanakkale Muharebesi’nde kullanılan toplar ellerinden geldikçe düşmana karşı cevap verir ve yeri geldiğinde yıldırmayı da başarır. Tabi ki bu topların atışlarında başarılı olması, düşman ateşlerine maruz kalmalarının azaltılması ve düşmana yanlış hedef göstermek açısından sahte bataryaların ve sahte topların yerleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden sahte toplar muharebenin hem deniz hem de kara safhasında kullanılır.

 

Sahte top imalatı[1]

Türk askerleri eski at arabalarından, soba borularından ağaç kütüklerinden vb. sahte toplar imal etmekteydi. Bu sahte topların imalatı muharebe sırasında göstermiş olduğu faydalarından dolayı büyük önem taşımaktaydı.

Düşmanın dikkatini dağıtmak için, arazide büyük çapta aldatıcı tesisler kurulurdu. Düşmanı aldatmak için kurulan tesisler, terkedilmiş eski batarya siperleri (mevzileri) ateşi büyük bir kısmıyla üzerlerine çekerlerdi.[2]

Bazı bataryalardaki toplar isabet alarak savaş dışı kalırdı. Böyle durumlarda bu batarya mevzilerine sahte toplar yerleştirilirdi. Düşmana gerçek bir batarya mevzisi gibi gösterilir ve üerine atışlar çekilirdi.

Mevzilerin denizden keşfini zorlaştırmak ve aynı zamanda donanma ateşlerini üzerine çekmek üzere esas mevzilerin etrafına sahte mevziler yapılır ve buralara kara barut dumanına benzer duman çıkaran kutular konulurdu.[3] Bu kutular gerçek topların ateş etmesiyle birlikte hemen yakılırdı. Yanan kutulardan çıkan kara duman düşman ateşini üzerine çekerek gerçek topların bu ateşlerden zarar görmelerini engellemiş olurdu.

 

 

Soba borusundan yapılan sahte top örneği[4]

 

Tepelere de bir takım sahte bataryalar konulurdu. Bunlar uzaktan hakiki toplar gibi görülecek ve değişik yerlerden arasıra ateşlenecek küçük, fakat hakiki toplarla maskelenerek düşmanın ateşi bunların üzerine çekilecekti. Nitekim bu tertipten çok fayda elde edildi.[5] Özellikle yakılan kara barutun fazlaca siyah duman çıkarıp yerini belli etmesi düşmanın hevesini de kabartıyordu. Çünkü filo kendilerine ateş eden bataryaların yerini tespit ettiklerini düşünüyordu. Nitekim yüzlerce mermiyi boş bir alana atarak hem vekit hem de cephane kaybediyorlardı.

Dardanos, Erenköy, Baykuş ve Tenger dolaylarında bu toplardan oluşturulan birçok sahte bataryalar yer almaktadır.[6] Aynı zamanda İntepe, Karanlıkliman, Seddülbahir ve Anafartalar Bölgeleri’ne de birçok sahte batarya ve sahte toplar yerleştirilir. Muharebenin ilerleyen safhasında kara muharebelerinde de kurulan bu sahte bataryalar çok işe yarayacaktır.

 

 

Boğaz savunmasına destek amacıyla yapılan sahte top[7]

 

Şubat 1915’in başlarında kurulan 150/10.8’lik toplardan oluşan bataryalar daha yeni kurulmalarına rağmen büyük fayda sağlayacaklardır. Bu topların sürekli yer değiştirmesiyle düşmanın toplara isabet atışlar elde edememesiyle birlikte yakınlarına yerleştirilen sahte bataryalarla gemiler tamamen boşa atışlar gerçekleştireceklerdir.

Bu toplardan kurulu bir bataryanın 1000 mt. kadar yanlamasında bulunan 2 eski 8 cm’lik şaşırtma bataryası düşmanın nazarı dikkatini üstüne çeker. Burada düşmanı şaşırtmak için faal ve çok cesur bir Türk (küçük zabiti) ve bir er bu dehşetli atış altında bu toplarla yalnız duman yapacak olan hartuçları ateş etmekte idi. Buraya 500 ağır mermi düşer. Bir top havaya uçar, bu iki cesur adam diğer topla ateşe devam eder. Topçu alayından İLK CESARET NİŞANINI alan bu askerler olmuştur.[8] Sahte topların başında kara barut yakan askerler büyük bir tehlike altına düşmekteydiler. Çünkü her barut yakımı arkasına üzerlerine yüzlerce mermi yağdırılmaktaydı. Bu tehlikeye rağmen bir çok sahte batarya başında bulunan askerlerimiz metanetlerini koruyarak bir adım geriye çekilmezler. Her biri ayrı kahraman her biri ayrı madalyalara layıktılar.

1913 yılında Amerika’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne atanan Henry Morgenthau, Erenköy Bölgesi’ne yapmış olduğu ziyaretinde sahte toplardan da bahseder:

 

“Bir asker (Çavuş), uzaktan gerçek bir silah gibi görünen, fakat çok yakından kontrol ettiğim zaman gördüğüm gibi, olduğundan daha uzun hale getirilmiş bir lağım borusu olduğu açıkça belli olan tuhaf bir aletin başında görevliydi.

Filonun gözlerinden bütünüyle uzakta olan bir tepenin ardına, bu çavuşun yönetimindeki cihaz ile birlikte top yerleştirilmişti. Her ikisi birbirine telefonla bağlıydı. Ateş emri gelip de havan topundan sorumlu olan topçu elindeki mermiyi attığında, lağım borusuyla vazifeli adam birkaç kilogram siyah barut yakacak ve simsiyah dumandan oluşan dikkat çekici bir bulut meydana getirecekti. Gemilerdeki İngiliz ve Fransızların, kendi üstlerine doğru hızla kayan mermilerin o görünen duman bulutundan geldiğini zannetmeleri ve bütün dikkatlerini o nokta üzerinde yoğunlaştırmaya devam etmeleri gayet doğaldı. Bu istihza dolu göstermelik silahın etrafındaki alan mermi çukurlarıyla delik deşik hale gelmişti; görevdeki çavuş, bana söylendiğine göre, üzerine 500'ün üzerinde atış çekmiş, öte yandan da gerçek topçu birliği sağlam ve gözlerden saklı halde kalmaya devam etmişti.[9]

 

Anadolu Yakası’nda bulunan 150/45’likten ibaret olan Yavuz Tabyası yakınına taklit bir top yapılmış olduğundan bu batarya düşman tarafından keşfedilememiştir. Her 15 santimetrelik topun biraz uzağında düşmana gözükmeyecek şekilde bir gece hartuç yakılıyor ve bu suretle düşman ateşi oraya tekasüf ediyor ve bu suretle Yavuz’un 15 santimetrelik topu muhafaza edilmiş oluyordu.[10] Yavuz Tabyası’nda bulunan tek top bizim için çok önemliydi. Çünkü menzili neredeyse Tekke Koyu’na kadar yetişmekteydi.

Anadolu Yakası’ndaki  topların birçoğunun menzili Seddülbahir Bölgesi’ne yetişmiyordu. Bu yüzden Yavuz Topu gibi Seddülbahir’e menzili yetişen topların önemi bir kat daha artmaktaydı. Bu top Ertuğrul Koyu ve Tekke Koyu’ndaki birçok mühimmat depolarına isabetli atışlar gerçekleştirerek büyük hasarlar kaydeder.

1917 yılında İmroz Adası’ndaki (Gökçeada) Kephalos (Kefalo) Körfezi düşman tarafından üs olarak kullanılmaktaydı. Seddülbahir Bölgesi’nde bu körfezi ateş altına alabilecek menzile sahip top olmadığı için müttefik güçlerine ait deniz araçları rahatlıkla dolaşabilmekteydi. Ayrıca düşman savaş gemileri 1915 muharebelerinde tabyalardan taciz atışı görmediği için rahat rahat dış tahkimatımızı ateş altına alabilmekteydi.

Boğaz’ın girişinin kontrolünü ele geçirmek bizim için de çok önemliydi. Bu yüzden Alman Roon gemisinden 210/40’lık bir top Çanakkale’ye getirilir ve seddülbahir Cephesi’ndeki Ahmet Ağa Bayırı’na tabiye edilir. Bu topun yerinin tespit edilmemesi için yakın çevrelerine uçaksavarlar ve sahte bataryalar yerleştirilir. Top ateş etmeden önce diğer bataryalar ateş eder ve toz bulutu meydana getirir. Bunun ardından Roon Topu atışlarını yapar. Böylelikle topun yeri hiçbir zaman keşfedilemez.

Düşman uçak ve gemileri gece gündüz bataryaları top atışına tutmaktadır. Düşman fazla cephane sarf ederek tayyare tarassudu ile ateşini sürekli icra etmekteydi. Bütün bunlara rağmen yalnız bir adet 21 santimlik (Karanlıkliman Tabyası’nda bulunan iki adet 210/22’lik toptan biri) topumuzdan başka hiçbir top iskat edilememişti. Bu topların araziye iyice uydurulmasından ve tepeciklerin arkasına güzel yerleştirilmiş ve bazı yerde teker olarak tabiye edilmesinden, bataryaların etrafında hemen 100 metre nısıf kutrunda daireler içinde büyük bataryaların arazi üzerinde açmış oldukları kuyular ve çöküntüler ateşin ne kadar ağır icra edilmiş olduğunu gösterir.[11] Bataryalarımızdaki topların hareketliliği ve iyi kamufle edilişleri onları düşman ateşinden bir nevi olsun korumaktadır. Bu topların iyi kamufle edilmesi hem askerlerimizin hem de topların güvenliği açısından çok önemlidir. Özellikle İntepe ve Erenköy Bölgesi sıkça düşmanın topçu atışlarına maruz kalmaktaydı.

Şükrü Fuad Gücüyener eserinde buradaki toplarla ile ilgili şu hatıradan bahseder:

 

“Fakat, düşman bilmiyor! Bilmiyor ki, İntepe’de iki top mevzii vardır: Biri, hakiki ve oldukça gizli. Diğeri sahte ve açık. Açıkta olan sahte topların namluları soba borularındandır; anladınız mı? Ahmakların her gün attığı yüzlerce top. Bir çok bomba, hep bu soba borularındandır. İşte! Ne ise, gülelim, geçelim, düşmanın bu haline biz.” [12]

 

Görüldüğü gibi hazırlanan sahte batarya ve sahte toplar görevlerini başarıyla yerine getirmekteydi. Çanakkale Muharebeleri’ni yokluk içerisinde Türk askerinin bu tür fedakarlıkları ve planları sayesinde kazanmışızdır.

İ. Hakkı (Sunata) Efendi’de, 1915’in sonlarına doğru bir Türk topunun yakınına yapılan sahte bataryadan bahsetmektedir:

 

“Aynı günlerde Tekke Tepe’nin batısında bir tek Türk topu vardı. O da savaş gemisinden çıkarılmış bir toptu. Bu topu düşmanın ateşinden korumak için bir hile bulunmuştu. Topun yüz metre kadar yan tarafına top şeklinde bir boru koymuşlar, gemi topunun ateş etmesiyle beraber, bu sahte top içerisindeki dumanlı barutu da ateşliyorlar, gerçek bir top varmış gibi düşmanı aldatıyorlardı. Ne var ki, Avusturya-Macaristan topçu bataryasının bölgeye gelişinden haberdar olmayan Mehmetçikler, bataryanın açtığı büyük gürültülü ilk ateş ile şaşırmışlar, sahte topun ateşi zannetmişlerdi.”[13]

 

Boğaz Muharebeleri’nde uygulanan sahte top ve sahte batarya hilesi kara muharebelerinde de etkililiğini sürdürür. Karadaki birçok topun yakın çevrelerine de sahte toplar yapılır.

Türk askeri Çanakkale’de imkansızlıklar içerisinde imkan yaratır. Elde bulunan tüm malzemeleri değerlendirerek vatanın bölünmezliğini ve bütünlüğünü küçücük bir kara parçası üzerinde tüm dünyaya gösterirler.

Çanakkale’nin geçilmezliğini sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ederim.

 

 

Bayram AKGÜN

Araştırmacı-Yazar

baryamakgun@hotmail.com


KAYNAKÇA

  • Avusturya Milli Kütüphanesi Arşivi- (Österreich Bibliotheken).
  • Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekatı, V. Cilt, I. Kitap (Haziran 1914-25 Nisan 1915), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1993.
  • GÜCÜYENER, Ş., F., Birinci Dünya Savaşı’nda Tanıdığım Kahramanlar, 1. Baskı, 1947.
  • GÜNEŞEN, F., Çanakkale Savaşları, Kastaş Yayınları, I. Baskı, Mart 1936.
  • AKINGÜÇ, G., Tarih Süreci İçinde Çanakkale Muharebeleri ve Muharebe Alanları, Ajans 2023 Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Nisan 2011.
  • KOÇ, A., Çanakkale Muharebelerinde Topçunun Kullanılması, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı, 2’nci Sınıf Basımevi Müdürlüğü, Ankara, 2008.
  • LOREY, H., Türk Sularında Deniz Hareketleri, Cilt II, Boğazlar Etrafında Mücadele, Çeviren: Dz. Kurmay Albay Tacettin Talayman, T.C. Deniz Basımevi, 1946.
  • MUHLMANN, C., Çanakkale Savaşı, Bir Alman Subayın Anıları, 8. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2006.
  • SUNATA, İ., Hakkı, Gelibolu’dan Kafkaslar’a, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009.
  • http://www.cwr.iwm.org.uk/collections/item/object/205284729


[1] Avusturya Milli Kütüphanesi Arşivi- (Österreich Bibliotheken).

[2] Carl MUHLMANN, Çanakkale Savaşı, Bir Alman Subayın Anıları, 8. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2006, s. 46-66.

[3] Abdülkadir KOÇ, Çanakkale Muharebelerinde topçunun kullanılması, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı, 2’nci Sınıf Basımevi Müdürlüğü, Ankara, 2008, s. 24.

[4] Gürsel AKINGÜÇ, Tarih Süreci İçinde Çanakkale Muharebeleri ve Muharebe Alanları, Ajans 2023 Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Nisan 2011, s. 99.

[5] Fikret GÜNEŞEN, Çanakkale Savaşları, Kastaş Yayınları, I. Baskı, Mart 1936, s. 27.

[6] Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekatı, V. Cilt, I. Kitap (Haziran 1914-25 Nisan 1915), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1993, s. 185.

[7] http://www.cwr.iwm.org.uk/collections/item/object/205284729

[8] Hermann LOREY, Türk Sularında Deniz Hareketleri, Cilt II, Boğazlar Etrafında Mücadele, Çeviren: Dz. Kurmay Albay Tacettin Talayman, T. C. Deniz Basımevi, 1946, s. 48.                  

[9] HERBERT, A., MORGENTHAU, H., Devler Ülkesi’nde Devler Savaşı Çanakkale, Çvr. Seyfi SAY, Ataç Yayınları, Nisan 2005, s. 146-147.

[10] Hermann LOREY, a.g.e., s. 142.

[11] Hermann LOREY, a.g.e., s. 141-142.

[12] Şükrü Fuad GÜCÜYENER, Birinci Dünya Savaşı’nda Tanıdığım Kahramanlar, 1. Baskı, 1947, s. 172.

[13] İsmail Hakkı SUNATA, Gelibolu’dan Kafkaslar’a, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009, s. 195.


  10063 defa Görüntülendi.

**********************

Tüm yazı, yorum ve içerikten imza sahiplerinin kendileri sorumludur. Yayımlanmış olmaları, bu görüşleri Tuncay Yılmazer'in benimsediği anlamına gelmez. Yorum bölümü özgür bir tartışma ortamı yaratmak için vardır. Ancak saldırgan ve düzeysiz yorumlar yayınlanmayacaktır. Eğer bu siteye ilk kez yorum yazıyorsanız, yorum kurallarına gözatmanızı istirham ederiz.

**********************

Makaleye Yorum Ekle

 

YORUMLAR

KATEGORİDEKİ DİĞER BAŞLIKLAR

06/05/2019 - 11:07 Süvari Teğmen Safiyyüddin Efendi'nin Çanakkale ve Kafkas Cephesi Harp Hatıratı (Haz. Eren Ergül)

28/04/2019 - 07:16 Kütulamare'den Bağdat'a Bir Zafer Nasıl Felakete Dönüştü? (Tuncay Yılmazer)

23/04/2019 - 15:17 Plevne de Türk Ordusunda görev alan, Çanakkale de ise karşı safta bulunan Avustralyalı askeri doktorun öyküsü Avustralyalı çocuklara anlatılıyor. Turkish Charlie Ryan kitabının yazarlarından John Gillam ile Röportaj (Tuncay Yılmazer)

09/04/2019 - 13:38 Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Savaşı - Said Halim Paşa (Fatih Yücel)

23/03/2019 - 13:18 I. Dünya Savaşı’nda Üsküdar Mekteb-i Sultanîsi (Nuri Güçtekin)

17/03/2019 - 14:19 18 MART ÖZEL - 18 Mart Boğaz Harbinde Müttefik Filonun Saldırı Planı ile Türk Savunma Düzeni Üzerine Değerlendirmeler (M. Onur Yurdal)

13/03/2019 - 05:59 Orgeneral Cevat Çobanlı Paşanın Vefatı Ve Cenaze Merasimi (Ahmet Yurttakal)

03/03/2019 - 05:37 Cephe Hattı Raporlarına Göre Birinci Dünya Savaşı’nda Şehit Türk Subayları (Nuri Güçtekin)

17/12/2018 - 13:03 Sarıkamış Harekâtına Taktik Yaklaşımlar (Dr. Bülend Özen)

09/12/2018 - 10:02 Elveda Zeytindağı – 100.Yıl Dönümü’nde Kudüs’ün Kaybını Yeniden Değerlendirmek (Tuncay Yılmazer)

05/11/2018 - 12:37 Karargâh Umumi Fotoğrafçısı Burhan Felek ve Çanakkale (Mustafa Onur Yurdal)

17/10/2018 - 06:09 Troya Müzesinde Bir Çanakkale Şehidi’nin Mezar Taşı (Ahmet Yurttakal)

15/09/2018 - 20:54 Mustafa Kemal Atatürk ve Enver Paşa (İsmail Pehlivan)

30/08/2018 - 10:16 Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklar İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Yapılan Tartışmalar (Burhan Sayılır)

03/07/2018 - 04:23 Arşiv Belgelerinde Lâpseki (1915 - 1922) (Hüseyin Arabacı)

24/05/2018 - 04:02 Yarımada’daki Ateşkes: 24 Mayıs 1915 - The Armistice on the Gallipoli Peninsula - 24 May 1915 (Yusuf Ali Özkan)

20/05/2018 - 08:02 Çanakkale Savaşı Siperin Ardı Vatan (Gürsel Göncü - Şahin Aldoğan)

16/05/2018 - 09:33 Payitahtta Nutuklarım : Cemal Paşa’yı Yüceltme Amacıyla Yazılmış Bir Risale (Nevzat Artuç)

06/05/2018 - 20:14 Hafız Hakkı Paşa Hayatı Ve Eserleri (Mustafa Birol Ülker)

28/04/2018 - 06:41 Mahmut Sabri Bey Ve Seddülbahir Savunmasının İlk Üç Günü (Burhan Sayılır)

24/04/2018 - 07:03 25 Nisan 1915 Gelibolu Yarımadası Çıkarmaları Üzerine Taktik Yaklaşımlar (Bülend Özen)

18/04/2018 - 10:58 Çanakkale Savaşı Esnasında Çekildiği İddia Edilen Bir Fotoğraf Hakkında (Erhan Çifçi)

13/04/2018 - 05:58 “Büyük Stratejisizlik”ten Sahadaki Gerçekliklere, Gazze,Birüssebi ve Kudüs’ün Kaybı (Bülend Özen)

07/04/2018 - 11:16 18 Mart Günü Dardanos Şehidi Zabit Namzedi Halim Efendi (Ahmet Yurttakal)

04/04/2018 - 06:50 Birinci Dünya Savaşı nda İstanbul a Yapılan Hava Saldırıları (Emin Kurt - Mesut Güvenbaş)

31/03/2018 - 15:41 Kısa Birinci Dünya Savaşı Tarihi (İlkin Başar Özal)

29/03/2018 - 09:02 Boğaz’ın Fedaileri "Çanakkale Boğazı Tahkimatları ve Çanakkale Boğaz Muharebeleri’nde Türk Topçusu" adlı kitapların tanıtımı (Bayram Akgün)

23/03/2018 - 13:22 Verdun Savaşı (İlkin Başar Özal)

20/03/2018 - 17:57 Londra’nın Savaş Planları: 1906 Taba Krizi Ve Çanakkale (Yusuf Ali Özkan)

17/03/2018 - 04:39 18 Mart Özel - Çanakkale Boğazı Savunmasında Kullanılan 240/35’lik Alman Krupp Kıyı Topunun Teknik Özellikleri (Bayram Akgün)

12/03/2018 - 11:23 Uydurmadan Gerçeğe- Çanakkale Savaşı’nda Bulutlar İçerisinde Kaybolduğu İddia Edilen Norfolk Taburu (Tuncay Yılmazer)

25/02/2018 - 13:09 Yiğitler Harmanı Yozgad Mekteb-i Sultanisi -Yozgat Lisesi- (Osman Karaca)

19/02/2018 - 09:19 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 2 (Bayram Akgün)

11/02/2018 - 12:02 Çanakkale Savaş’ından Yadigar Kalan Gazi Toplar Nerede?- Bölüm 1 (Bayram Akgün)

05/02/2018 - 05:38 İngilizlerin 1915 Yılı Strateji Değişikliği: Çanakkale, İngiliz Karar Vericiler İçin Bir Seçenek Haline Nasıl Geldi? (Yusuf Ali özkan)

30/01/2018 - 08:02 Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa (Süleyman Beyoğlu)

20/01/2018 - 10:18 Düşman Çanakkale’yi Geçecek Olursa (Doç.Dr. Mesut Uyar)

13/01/2018 - 11:19 Amiral Carden’in Çanakkale Boğazı Saldırı Planı Üzerine Bir Değerlendirme ( Bayram Akgün)

17/12/2017 - 12:41 Gelibolu Yarımadasında Kaybolan Şehitlik ve Anıtlar (Mustafa Onur Yurdal)

08/12/2017 - 19:02 Tarih dergilerinde Kudüs 100.Yıl Dosyaları

04/12/2017 - 12:16 Topyekûn Harp Erich von Ludendorff, Erhan Çifci (ed.), Çev. Aynur Onur Çifci-Erhan Çifci (Zafer Efe)

22/11/2017 - 03:49 Üç Mermi İle Bir Defter - Çanakkale’de Yedek Subay Bir Mühendisin Hikayesi (Mustafa Onur Yurdal)

07/11/2017 - 18:30 Pomakların Çanakkale Ağıdı - Pesna (Ömer Arslan)

30/10/2017 - 18:41 25 Nisan 1915, Arıburnu Anzak Çıkarmasında 57.Alay’ın Conkbayırı’na İntikali – Yeniden Değerlendirme ( M. Şahin Aldoğan )

17/10/2017 - 11:31 Prof. Dr. Christopher Bell'in yeni eseri Churchill and the Dardanelles üzerinden bir inceleme: Churchill Çanakkale Savaşlarının tek sorumlusu mudur?

09/09/2017 - 05:40 Florence Nightingale’in Eli Anadolu’ya da Değmişti-Kırım Savaşından Unutulan İlk Prefabrik Hastane: Erenköy (Renkioi) (Mustafa Onur Yurdal)

22/08/2017 - 07:18 Kuşatma ve Esaretin Adı KÛTULAMÂRE Esir Bir İngiliz Subayın Anıları - Edward W.C. Sandes -(Muzaffer Albayrak)

09/08/2017 - 18:07 19. Tümen Kurmay Başkanı İzzettin Çalışlar’ın Çeşitli Konferans ve Yayınlarında Conkbayırı Süngü Taarruzu (Melike Bayrak-Mustafa Onur Yurdal)

27/07/2017 - 13:33 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması 2.Bölüm-2.Gazze Muharebesi(Tuncay Yılmazer )

11/07/2017 - 10:07 Çanakkale’nin Filistin’deki Yansıması-Gazze Muharebeleri(1.Bölüm)(Tuncay Yılmazer)

22/05/2017 - 05:29 Müstahkem Mevkii nin Anafartalardaki Sesi-Küçük Anafartalar Topları(Bayram Akgün)

09/05/2017 - 08:12 Kûtulamâre Kuşatması’ndan Esarete Yüzbaşı Sandes’in Hatıraları - Çev. Tuncay Yılmazer

02/05/2017 - 11:45 İzmir-Bayındır İlçesinden Çanakkale Harbine Katılanlar (Necat Çetin)

28/04/2017 - 08:49 Kûtulamâre Zaferi 1916(Muzaffer Albayrak,Vahdettin Engin)

23/04/2017 - 21:24 Türk Ordusu’nda Künye Uygulamasına İlişkin İlk Girişimler ve İlk Künyelerle İlgili Kısa Bilgiler (The First Attempts On The Use Of Identity Tags In Turkish Army And Information About The Early Identity Tags) (Burhan SAYILIR)

13/04/2017 - 05:43 Çanakkale Savaşı, Kara Savunması İçin Müstahkem Mevkii Top Desteği (Bayram Akgün)

07/04/2017 - 14:30 Çanakkale Muharebelerinde İdari ve Lojistik Faaliyetler (Ayhan Candan)

06/04/2017 - 19:17 Kabataş Erkek Lisesi 1.Büyüteç Tarih Öğrenci Sempozyumu (8-9 Nisan 2017)

04/04/2017 - 21:12 Resmi Belgelere (Nüfus Ölüm-Genelkurmay-Kayıtsız Ölüm Defterleri) Göre İzmir - Beydağ Şehitleri (Necat Çetin-A.Levent Ertekin)

31/03/2017 - 07:25 Çanakkale nin Şehit Kalemleri (İsmail Sabah)

27/03/2017 - 19:43 Çanakkale Müstahkem Mevkii’ye Bağlı Top Mermisi Çeşitleri (Bayram Akgün)

25/03/2017 - 20:58 GeliboluyuAnlamak Özel- 100. Yılında Gazze Muharebeleri Kahramanlarını Anıyoruz (Tuncay Yılmazer)

17/03/2017 - 21:15 18 Mart Özel Makalesi - Yaşayanların Ağzından 18 Mart Boğaz Muharebesi (Ahmet Yurttakal)

16/03/2017 - 08:51 18 Fotoğrafla Çanakkale Boğaz Muharebesi 18 Mart 1915 - 18 March 1915 Dardanelles Assault with 18 photographs (Ahmet Yurttakal)

13/03/2017 - 05:47 Çanakkale Muharebelerinde Bir Hile: Sahte Toplar (Bayram Akgün)

07/03/2017 - 04:27 Çanakkale Zaferi’nden Mescid-i Nebevi’ye Enver Paşa’nın 1916 Filistin-Hicaz ziyareti(Tuncay Yılmazer)

23/02/2017 - 07:48 Gelibolu Savunması Bir Karargâh Çalışması - General G.S. Patton (Haluk Oral)

09/02/2017 - 06:24 İkinci Kirte Muharebesi (6-8 Mayıs 1915 Taarruzları) (Yücel Özkorucu)

31/01/2017 - 12:29 Türk Boğazları Meselesi (Ayhan Candan)

24/01/2017 - 05:39 Kanlı Bir Mendil Hikayesi (Ömer Arslan)

19/01/2017 - 10:32 Irak Cephesinde Gönüllü Kahramanlar Osmancık Taburu (Muzaffer Albayrak)

23/12/2016 - 20:32 Atlas Tarih Dergisi Aralık-Ocak Sayısında 1916 Sina Filistin Hicaz Cephesi (Tuncay Yılmazer)

13/12/2016 - 07:23 Birleşik Harekat Tecrübesi Olarak Cihan Harbinde Türk-Alman Askeri İttifakı (Gültekin Yıldız)

02/12/2016 - 20:23 Çanakkale Kara Muharebelerinde Ağıl Dere (Şaban Murat Armutak)

15/11/2016 - 11:48 Çanakkale de Bir Melek Hanım (Muzaffer Albayrak)

01/11/2016 - 05:41 Çanakkale Kara Muharebelerinde Asma Dere (Şaban Murat Armutak)

24/10/2016 - 06:55 42. Alay / Gelibolu 1915 - Ahmet Diriker (Oğuz Çetinoğlu)

03/07/2016 - 14:42 Çanakkale’den 100. Yılında Somme’a:Bir Savaş, İki Muharebe (Mustafa Onur Yurdal)

11/06/2016 - 14:37 I.Dünya Savaşı nda Şii Ulemasının Cihat Fetvaları Çerçevesinde Irak Cephesi (Ziya Abbas)

01/06/2016 - 06:23 Kutülamare- Yarbay Mehmed Reşid Bey in Günlüğü (İ. Bahtiyar İstekli)

23/05/2016 - 12:01 Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Alanındaki Faaliyetleri (Ayhan Candan)

16/05/2016 - 07:38 Bir Osmanlı Kurmay Subayı- Iraklı Kürt Devlet Adamı, Mehmet Emin Zeki Bey in Yaşam Öyküsü (Tuncay Yılmazer)

10/05/2016 - 13:00 Mezopotamya da Bir Savaş 1915-1916 KutülAmare – Nikolas Gardner ( Tuncay Yılmazer )

07/05/2016 - 07:31 Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasına Etkileri (Yüksel Nizamoğlu)

30/04/2016 - 19:20 Çanakkale Savaşı: Bir Siyasi Mücadele Alanı (Özgür Öztürk)

23/04/2016 - 19:13 25 Nisan 1915 Anzak Çıkarması İlk Saatleri – Daha Erken Müdahale Edilebilir miydi? ( Ahmet Yurttakal )

17/04/2016 - 21:26 Maskirovka Harekatı - KûtulAmare bir zafer midir? ( Tuncay Yılmazer )

28/03/2016 - 11:20 Çanakkale Muharebelerinde Osmanlı Ordusunun Asker Kaybı (Ayhan Candan)

26/03/2016 - 09:55 Eğitimli Neslin Birinci Dünya Savaşı ile İmtihanı ( Dr. Nuri Güçtekin )

24/03/2016 - 10:00 Birinci Dünya Savaşı nda Yozgat Lisesi (Dr. Nuri Güçtekin)

21/03/2016 - 06:35 Çanakkale Seferberliği: Savaş, Eğitim, Cephe Gerisi (Mustafa Selçuk)

17/03/2016 - 08:15 18 MART ÖZEL - Çanakkale Zaferi ve Cevat Paşa (Ahmet Yurttakal)

22/02/2016 - 12:27 Gertrude Bell Irak Sınırını Çizen Kadın (Veysel Sekmen)

14/01/2016 - 08:43 Çanakkale Şehidi Feyzi Çavuş’un Zevcesi Zehra Hanımın Padişaha Mektubu (Osman Koç)

23/12/2015 - 16:47 Çanakkale Savaşlarında Binbaşı Halis Bey’e Ait Bir Ganimetin Öyküsü (Serdar Halis Ataksor)

10/12/2015 - 18:03 Mesudiye Zırhlısının Dramı (Cemalettin Yıldız)

06/12/2015 - 20:29 Kut’ülamarenin Türklere Tesliminden Sonra Irak İngiliz Ordusunun Faaliyetlerine Dair Rapor (Haz. Serdar Halis Ataksor)

01/12/2015 - 10:11 10 Ağustos 1915 Conkbayırı Süngü Hücumu (Muzaffer Albayrak)

17/11/2015 - 21:09 Çanakkale Deniz Muharebelerinde Verilen Zayiatlar (Ahmet Yurttakal)

10/11/2015 - 05:19 Reis-i Cumhur Mustafa Kemal in Çanakkaleyi ziyaretleri (M. Onur Yurdal )